Żłobek
Słoneczny Żłobek
Adres
Gen. Romualda Traugutta 142/u5, 50-420 Wrocław
Telefon
730 888 778
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Tak
Typ placówki
Żłobek
Opis
Słoneczny Żłobek posiada dogodną lokalizację blisko centrum miasta, w obrębie gęsto zaludnionego terenu miejskiego, przy ulicy Traugutta. W okolicy brak jest żłobków publicznych. Zapewnia opiekę dla dzieci do 10 godzin dziennie względem każdego dziecka. Żłobek zapewnia pełne wyżywienie i kuchnię mleczną dla małych dzieci. W placówce staramy się zapewnić dzieciom warunki bytowania zbliżone do domowych, poprzez kładzenie nacisku na indywidualne podejście do każdego dziecka, odpowiedni dobór sprzętów i zabawek, a także wygląd i kolorystykę sal.
Dla nowych dzieci przeprowadzamy okresy adaptacyjne, podczas których panie opiekunki zabawami integracyjnymi, przytuleniem i współpracą z rodzicami starają się stopniowo wprowadzić dzieci do żłobka i rozwiać obawy rodziców związane z pobytem dziecka w placówce. Posiadamy wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pracowniczą spełniającą wymogi wyszczególnione w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, która prowadzi zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne, uwzględniając rozwój psychomotoryczny dziecka, według programu zajęć odpowiednio opracowanego dla różnych grup wiekowych. Zapewniamy usługi specjalistów, takich jak logopeda, psycholog i fizjoterapeuta, którzy czuwają nad prawidłowym rozwojem aparatu mowy, rozwojem społeczno-emocjonalnym a także fizycznym dzieci. I grupa - dzieci ur. od 01.06.2017 - 13.04.2018 II grupa - dzieci ur. od 01.01.2016 - 31.05.2017. Ilość dzieci w grupach zależy od ilości zgłoszonych osób - jesteśmy pod tym względem elastyczni i formujemy grupy w zależności od ilości zgłoszeń.
Żywienie
Catering
Dodatkowe zajęcia
  • Język angielski
  • Bajkoterapia
  • Zajęcia muzyczno- ruchowe
Personel
kwalifikacje oraz liczba kadry zgodna z wymaganiami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz złożoną ofertą
Zakres wiekowy
20 tygodni - 3 lata
Zasady odpłatności
- opłata za pobyt dziecka w żłobku (za miesiąc): 409,99zł
- opłata za wyżywienie (dziennie) :  14,50zł
- opłata wpisowa : 390zł
- płatność do 3-go dnia każdego miesiąca
Godziny pracy
7:00 - 17:30
Placówka dotowana
Tak
Organ prowadzący
TomRutko Tomasz Rutkowski
Dodatkowe cechy

 Catering

 Diety eliminacyjne

 Kuchnia mleczna

 Parking

 Plac zabaw

 Podjazd dla niepełnosprawnych

 Podjazd dla wózków

 Rytmika

Grupy wiekowe

 12 miesięcy i 1 dzień - 36 miesięcy