Przejdź do treści
Żłobek
Słoneczny Żłobek
Adres
Gen. Romualda Traugutta 142/u5, 50-420 Wrocław
Telefon
730 888 778
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Tak
Typ placówki
Żłobek
Opis
Słoneczny Żłobek posiada dogodną lokalizację blisko centrum miasta, w obrębie gęsto zaludnionego terenu miejskiego, przy ulicy Traugutta. W okolicy brak jest żłobków publicznych.
Zapewnia opiekę dla dzieci do 10 godzin dziennie względem każdego dziecka. Żłobek zapewnia pełne wyżywienie i kuchnię mleczną dla małych dzieci.
W placówce staramy się zapewnić dzieciom warunki bytowania zbliżone do domowych, poprzez kładzenie nacisku na indywidualne podejście do każdego dziecka, odpowiedni dobór sprzętów i zabawek, a także wygląd i kolorystykę sal.
Dla nowych dzieci przeprowadzamy okresy adaptacyjne, podczas których panie opiekunki zabawami integracyjnymi, przytuleniem i współpracą z rodzicami starają się stopniowo wprowadzić dzieci do żłobka i rozwiać obawy rodziców związane z pobytem dziecka w placówce.
Posiadamy wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pracowniczą spełniającą wymogi wyszczególnione w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, która prowadzi zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne, uwzględniając rozwój psychomotoryczny dziecka, według programu zajęć odpowiednio opracowanego dla różnych grup wiekowych. Zapewniamy usługi specjalistów, takich jak logopeda, psycholog i fizjoterapeuta, którzy czuwają nad prawidłowym rozwojem aparatu mowy, rozwojem społeczno-emocjonalnym a także fizycznym dzieci.


Dostępność architektoniczna
Budynek: Słoneczny Żłobek, ul. Traugutta 142/U5, 50-420 Wrocław

Dojazd do siedziby Słonecznego Żłobka:

- Linie tramwajowe: 3, 5
ulica: Gen.R.Traugutta, przystanek: Na niskich łąkach  ok. 50 metrów od wejścia głównego do placówki
- Linia autobusowa: 114, 800
ulica: Kościuszki, przystanek: Na niskich łąkach w odległości od wejścia głównego do placówki ok.150 m
- Linia autobusowa: 120

ulica: Na niskich łąkach, przystanek: Na niskich łąkach w odległości od wejścia głównego do placówki ok.150 m
- W rozkładzie jazdy tramwajów i autobusów poszczególnych linii wskazane są kursy realizowane przez pojazdy niskopodłogowe.

Dostępność wejścia
- Do budynku prowadzi 1 wejście od ulicy Traugutta. Lokal znajduje się na parterze ( brak schodów) Światło wejścia wynosi 100 cm.
- Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
- Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
- Do budynku i części jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność parkingu
- Przed żłobkiem na ul. Traugutta znajdują się miejsca parkingowe.

Dostępność toalety
- Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Utrudnienia
- W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
- W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
- Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku
- W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki istnieje możliwość wyjścia pracownika merytorycznego do interesanta na zewnątrz i obsługi w dogodny dla niego sposób.


Żywienie
Catering
Dodatkowe zajęcia
  • Język angielski
  • Muzyka
  • Rytmika
  • Logopedia

Zajęcia dodatkowe objęte są odrębną opłatą- 130 zł.

Personel
kwalifikacje oraz liczba kadry zgodna z wymaganiami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz złożoną ofertą
Zakres wiekowy
12 miesięcy i 1 dzień - 36 miesięcy
Zasady odpłatności

Opłata w roku 2022/2023 

    opłata za pobyt dziecka w żłobku (za miesiąc): 688zł
    opłata za wyżywienie (dziennie): 19,90zł
  

Opłata w roku 2023/2024 (od 01.09.2023)

    opłata za pobyt dziecka w żłobku (za miesiąc): 770zł
    opłata za wyżywienie (dziennie): 19,90zł
    opłata wpisowa: 360zł

Płatność do 3-go dnia każdego miesiąca.

Godziny pracy
7:00 - 17:30
Placówka dotowana
Tak
Organ prowadzący
TomRutko Tomasz Rutkowski
Kierownik - telefon
+48730888778
Kierownik - email
slonecznyzlobek@gmail.com
Kierownik - godziny przyjmowania interesantów
7:00-15:00
Łączna liczba miejsc
27
Dodatkowe cechy

 Catering

 Diety eliminacyjne

 Kuchnia mleczna

 Parking

 Plac zabaw

 Podjazd dla niepełnosprawnych

 Podjazd dla wózków

 Rytmika

Grupy wiekowe

 10 miesięcy i 1 dzień - 36 miesięcy