Przejdź do treści
Żłobek
Bajkowe Ludki
Adres
Czaplińskiego 5, 54-703 Wrocław
Telefon
882710326, 515856586
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Magdalena Dąsal
Typ placówki
Żłobek
Opis

Żłobek Bajkowe Ludki jest wpisany do rejestru Żłobków i klubów dziecięcych od 2011r.  Mieści się przy ul. Czaplińskiego 5  w lokalu usytuowanym na parterze o powierzchni około 250 m2, bez barier architektonicznych. Posiada 4 wielofunkcyjne sale pobytu dzieci, oraz 2 łazienki przystosowane dla dzieci. Żłobek ma  własny ogródek, wyposażony w sprzęt do zabaw dla dzieci. Dzieci korzystają również z osiedlowego placu zabaw.  Żłobek wyposażony jest w monitoring z 30- dniowym dostępem do danych archiwalnych. Żłobek realizuje własny  program dydaktyczny dostosowany do wieku dzieci. W ramach opłaty za pobyt dziecka w żłobku  żłobek zapewnia zajęcia plastyczne, muzyczne.  Pozostałe zajęcia dodatkowe – Gordonki, język angielski -  są dodatkowo płatne. Żłobek współpracuje ze specjalistami – logopedą, psychologiem, fizjoterapeutą i  zapewnia zajęcia dla dzieci prowadzone przez tych specjalistów.

Dostępność architektoniczna

Budynek:
Żłobek Bajkowe Ludki, ul. Czaplińskiego 5 , 54-703 Wrocław.

Dojazd do Żłobka Bajkowe Ludki, ul. Czaplińskiego 5
•    W odległości  ok. 421 metrów od wejścia głównego do żłobka znajduje się przystanek MPK – Hartmana:
ulica: Marszowicka, przystanek: Hartmana
•    linie:  123,
•    W rozkładzie jazdy autobusów poszczególnych linii wskazane są kursy realizowane przez pojazdy niskopodłogowe.

Dostępność wejścia
•    Do budynku prowadzą 1 wejście od ul. Czaplińskiego.
•    Wejście do budynku z 1 schodkiem.
•    Wejście do budynku jest zabezpieczone furtką.
•    Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
•    Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność parkingu
•    Możliwości parkowania pojazdów przed żłobkiem.

Dostępność toalety
•    Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Utrudnienia 
•    W budynku nie ma windy.
•    W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
•    Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze.
•    W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub  w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
•    Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku
•    W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

Żywienie
zgodnie z wymaganiami dla danej grupy wiekowej, wynikającymi z aktualnych norm żywienia dla populacji polskiej opracowanych przez Instytut Żywności i Żywienia im. Prof. Aleksandra Szczygła w Warszawie
Dodatkowe zajęcia
psycholog, logopeda, fizjoterapeuta
Personel
zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi do lat 3
Zakres wiekowy
20 tygodnia do lat 3
Zasady odpłatności

 

kontynuacja :

- opłata rejestracyjna jednorazowa - 500 zł

- opłata za pobyt dziecka w żłobku (za miesiąc): 830 zł
- opłata za wyżywienie (dziennie) :  29,5 zł  (diety -stawka indywidualna)
- opłata za zajęcia dodatkowe poza podstawową ofertą (za miesiąc, nieobligatoryjna) : 190 zł
- płatność do 5-go dnia każdego miesiąca

- opłata dodatkowa za przekroczenie czasu pobytu - 40 zł za każdą rozpoczętą godzinę

 

 

nowe :

- opłata rejestracyjna jednorazowa - 500 zł

- opłata za pobyt dziecka w żłobku (za miesiąc): 830 zł
- opłata za wyżywienie (dziennie) :  29,5 zł  (diety -stawka indywidualna)
- opłata za zajęcia dodatkowe poza podstawową ofertą (za miesiąc, nieobligatoryjna) : 190 zł
- płatność do 5-go dnia każdego miesiąca

- opłata dodatkowa za przekroczenie czasu pobytu - 40 zł za każdą rozpoczętą godzinę

Godziny pracy
7:00-17:30
Placówka dotowana
Tak
Organ prowadzący
Marta Solarska-Kasprzyk
Dodatkowe cechy

 Catering

 Diety eliminacyjne

 Osobny budynek

 Parking

 Plac zabaw

 Podjazd dla niepełnosprawnych

 Podjazd dla wózków

 Taras do werandowania

 Wózkownia

Grupy wiekowe

 20 tygodni - 36 miesięcy