Żłobek
Żłobek Jasia i Asi
Adres
Kruszwicka 26/28, 53-652 Wrocław
Telefon
799 962 307
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Stanisława Łączyńska
Typ placówki
Żłobek
Opis
Żłobek Jasia i Asi jest wpisany do rejestru żłobków i klubów dziecięcych od 2017r. Mieści się przy ul .Kruszwickiej w lokalu usytuowanym na parterze bez barier architektonicznych. Posiada dwie wielofunkcyjne sale pobytu, odrębną jadalnię oraz łazienkę przystosowaną do dzieci. Żłobek ma własny ogródek, wyposażony w sprzęt do zabaw dla dzieci. Dzieci również korzystają z osiedlowego placu zabaw. Żłobek wyposażony jest w monitoring z 60- dniowym dostępem do danych archiwalnych. Żłobek realizuje własny program dydaktyczny dostosowany do wieku dzieci. W żłobku prowadzonego są różne zajęcia m.in :
Zabawy dydaktyczne : układanki, puzzle, klocki, zabawy kształcące wymowę, słuchowe, oddechowe, artykulacyjne, dźwiękonaśladowcze, zabawy fundamentalne, zabawy paluszkowe.
Zabawy manualno - konstrukcyjne : wkładanie, nakładanie, nawlekanie, turlanie, otwieranie, zamykanie, budowanie i konstruowanie budowli z klocków. 
Zajęcia plastyczne różnymi metodami: rysowanie kredkami, pastelami, stemplowanie, lepienie z plasteliny, masy plastycznej, malowanie farbami palcem i pędzelkiem, wyklejanie z bibuły, papieru kolorowego, kawałkami materiału.
Bajkoterapia ( bajka czytana, mówiona).
Muzykoterapia z elementami rytmiki: zabawy ruchowe ze śpiewem, ćwiczenia rytmiczne tj. klaskanie, tupanie itp., zapoznanie dzieci z podstawowymi instrumentami, chodzenie do rytmu: cicho, głośno, szybko, wolno, ze wspięciem na pięty, palce, w przysiadach, śpiewanie i słuchanie piosenek, ćwiczenia słuchowe.
Edukacja zdrowotna, czyli nauka i kształtowanie nawyków higieniczno - zdrowotnych w codziennych czynnościach.
Nauka samodzielności – nauka samodzielnego spożywania posiłków i mycie rączek, toaleta, ubieranie się itp.
W ramach opłaty za pobyt dziecka w żłobku  żłobek zapewnia zajęcia rytmiczne i zajęcia z sensoplastyki.
Żłobek powstał we współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczną we Wrocławiu.
Żywienie
zgodnie z wymaganiami dla danej grupy wiekowej, wynikającymi z aktualnych norm żywienia dla populacji polskiej opracowanych przez Instytut Żywności i Żywienia im. Prof. Aleksandra Szczygła w Warszawie
Personel

kwalifikacje oraz liczba

kadry zgodna z wymaganiami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz złożoną ofertą
Zakres wiekowy
od ukończenia 1 roku życia do lat 3
Zasady odpłatności

- opłata za pobyt dziecka w żłobku (za miesiąc): 430zł
- opłata za wyżywienie (dziennie) :  12zł 
- płatność do 5-go dnia każdego miesiąca

Godziny pracy
7.00-17.00
Placówka dotowana
Tak
Organ prowadzący
Mibaj Michał Łączyński
Dodatkowe cechy

 Catering

 Diety eliminacyjne

 Parking

 Plac zabaw

 Podjazd dla niepełnosprawnych

 Podjazd dla wózków

 Rytmika

 Wózkownia

Grupy wiekowe

 12 miesięcy i 1 dzień - 24 miesiące

 24 miesiące i 1 dzień - 36 miesięcy