Żłobek
Bajkowe Ludki
Adres
Brylantowa 24, 52-214 Wrocław
Telefon
690465688, 515856586 - Dyrektor
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Magdalena Dąsal
Typ placówki
Żłobek
Opis
Żłobek Bajkowe Ludki jest wpisany do rejestru żłobków i klubów dziecięcych od 2018r.  Mieści się przy ul. Brylantowej 24  . w lokalu usytuowanym na parterze o powierzchni 600 m2, bez barier architektonicznych. Posiada 6 wielofunkcyjnych sal pobytu dzieci, oraz 2 łazienki przystosowane dla dzieci. Żłobek ma  własny ogródek, wyposażony w mobilny sprzęt do zabaw dla dzieci. Dzieci korzystają również z osiedlowego placu zabaw.  Żłobek wyposażony jest w monitoring z 30- dniowym dostępem do danych archiwalnych. Żłobek realizuje własny  program dydaktyczny dostosowany do wieku dzieci. W ramach opłaty za pobyt dziecka w żłobku  żłobek zapewnia zajęcia plastyczne, muzyczne.  Pozostałe zajęcia dodatkowe – Gordonki, język angielski -  są dodatkowo płatne. Żłobek współpracuje ze specjalistami – vlogopedą, psychologiem, fizjoterapeutą i  zapewnia zajęcia dla dzieci prowadzone przez tych specjalistów.
Żywienie
zgodnie z wymaganiami dla danej grupy wiekowej, wynikającymi z aktualnych norm żywienia dla populacji polskiej opracowanych przez Instytut Żywności i Żywienia im. Prof. Aleksandra Szczygła w Warszawie
Dodatkowe zajęcia
logopeda, psycholog, fizjoterapeuta, gordonki
Personel
kadry zgodna z wymaganiami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o  opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz złożoną ofertą
Zakres wiekowy
20 tygodni do lat 3
Zasady odpłatności

nowe miejsca :

- opłata za pobyt dziecka w żłobku (za miesiąc): 410zł
- opłata za wyżywienie (dziennie) :  23zł
- opłata za zajęcia dodatkowe poza podstawową ofertą (za miesiąc, nieobligatoryjna) : 100zł
- opłata wpisowa : 500zł
- płatność do 5-go dnia każdego miesiąca


kontynuacja :

- opłata za pobyt dziecka w żłobku (za miesiąc): 430zł
- opłata za wyżywienie (dziennie) :  22zł
- opłata za zajęcia dodatkowe poza podstawową ofertą (za miesiąc, nieobligatoryjna) : 100zł
- opłata wpisowa : 500zł
- płatność do 5-go dnia każdego miesiąca
Godziny pracy
06.00 - 18.00
Placówka dotowana
Tak
Organ prowadzący
Marta Solarska-Kasprzyk
Dodatkowe cechy

 Catering

 Diety eliminacyjne

 Osobny budynek

 Parking

 Plac zabaw

 Podjazd dla niepełnosprawnych

 Podjazd dla wózków

 Taras do werandowania

 Wózkownia

Grupy wiekowe

 20 tygodni - 36 miesięcy