Przejdź do treści
Klub dziecięcy
American School of Wroclaw - klub dziecięcy
Adres
Partynicka 29-37, 53-031 Wrocław
Telefon
780186999
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Minakshi Sharma
Typ placówki
Klub dziecięcy
Żywienie
Zgodnie z wymaganiami dla danej grupy wiekowej, wynikającymi z aktualnych norm żywienia dla populacji polskiej opracowanych przez Instytut Żywności i Żywienia im. Prof. Aleksandra Szczygła w Warszawie.
Dodatkowe zajęcia
1. Logopeda - zajęcia logopedyczne z najmłodszymi dziećmi w żłobku trwają do 15 minut. Obejmują ćwiczenia: artykulacyjne (usprawnianie właściwego funkcjonowania narządów mowy), fonacyjne (wywoływanie głosek w izolacji, sylabie i wyrazie), oddechowe (opanowanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej i synchronizowania pauz oddechowych z wypowiedzią) i słuchowe (ćwiczenia słuchu fonematycznego). W trakcie ćwiczeń logopeda  korzysta z obrazkowych pomocy logopedycznych. Ćwiczenia są urozmaicone i wzbogacone o zagadki i zabawy ruchowe.

2. Fizjoterapeuta -  Zajęcia z fizjoterapeutą stwarzają warunki do aktywności fizycznej poprzez zabawy ruchowe, zwracają uwagę na poprawność wykonania. Dzięki możliwości pracy fizjoterapeuty z dziećmi w żłobku stosując profilaktykę zapobiegamy powstawaniem wad postawy i uczymy przyjmowania prawidłowych nawyków co dobrze rokuje w dalszym okresie rozwoju. W trakcie zajęć realizowane są następujące zabawy ruchowe:

a. zabawy orientacyjno-porządkowe, które wyrabiają umiejętność oceny kierunku i odległości, orientację w przestrzeni, uczą
b. biegania bez potrącania, omijania przeszkód;
c. zabawy bieżne angażujące duże grupy mięśniowe, pobudzające krążenie, oddychanie;
d. zabawy równoważne rozwijające zdolność utrzymania równowagi, uczące przekraczania przeszkód, działają mobilizująco na układ nerwowy;
e. zabawy z czworakowaniem (raczkowaniem) działają na organizm wszechstronnie – tak na układ wegetatywny, jak i ruchowy;
f. zabawy z elementem skoku i podskoku pobudzają krążenie i oddychanie;
g. zabawy z elementami wspinania, ćwiczące sprawność pokonywania przeszkód;
h. zabawy z elementem rzucania, chwytania, toczenia, celowania rozwijają zdolność oceniania kierunku i odległości;
i. zabawy rytmiczno-ruchowe wpływające na ogólne usprawnienie ruchowe dzieci, wyrabiające poczucie rytmu, koordynację ruchową, ćwiczą oddech.

3.  Psycholog - Psycholog pracujący z dzieckiem w żłobku ma możliwość codziennej obserwacji dziecka, tego jak funkcjonuje w sferze somatycznej, motorycznej, emocjonalnej i intelektualnej. Obserwacja pozwala na wczesną interwencję, która ewentualne zaburzenia umożliwi zmniejszyć bądź całkowicie wyeliminować. Psycholog pracujący z dzieckiem ma możliwość wzmacniania i utrwalania tego, co jest atutem dziecka, tego, co dziecko już osiągnęło i co już potrafi. Psycholog pomaga zwalczyć lęk separacyjny u rodzica i dziecka. Metody stosowane w pracy z dziećmi w wieku żłobkowym:

● DSR,która jest polskim narzędziem do badania dzieci w wieku od 2 miesiąca do 3 roku życia i daje możliwość oceny aktualnego poziomu rozwoju dziecka
● Transdyscyplinarna ocena funkcjonowania dziecka podczas zabawy, która umożliwia ocenić funkcjonowanie dziecka od 1 do 10 roku życia
● Obserwacja rozwoju poznawczego, emocjonalnego i ruchowego
● Ocena funkcjonowania zmysłów u dziecka

4. Pedagog z ukończonym poradnictwem psychologiczno-pedagogicznym - niesienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom w zakresie rozwiązywania problemów rodzinnych i wychowawczych. Diagnozowanie problemów życiowych i   podejmowanie współpracy z organizacjami i instytucjami  realizującymi działania pomocowe. Służenie radą w sprawach dotyczących adaptacji żłobkowej,wychowania, opieki oraz trudności osobowościowych.

5. Pedagog Specjalny - Podstawą pracy terapeutycznej będą metody czynnościowe, które zaspokoją najważniejsze potrzeby dziecka poprzez: działania, przeżywanie, odkrywanie, poznawanie. Metodami wspomagającymi proces terapeutyczny dzieci będą m.in.:
- Ruch Rozwijający - Weroniki Sherborne,
- Metoda Dennisona,
- Metoda N. C. Kepharta,
- Metoda Glenna Domana,
- Metoda Dobrego Startu - zmodyfikowana przez M. Bogdanowicz.

6. Sensoplastyka - Sensoplastyka® wpływa na optymalny rozwój całego organizmu. Stymulując receptory wpływamy na rozwój połączeń nerwowych w mózgu. Im jest ich więcej tym „łatwiej” nam się myśli, tym sprawniej przebiegają wszelkie procesy analizy i syntezy w umyśle zarówno małego dziecka jak i osób dorosłych.

Sensoplastyka wpływa na:
● wspomaganie i budowanie świadomości ciała i przestrzeni,
● dbanie o usprawnienie ruchowe (przygotowanie do nauki chodzenia w przypadku niemowląt),
● wspieranie rozwoju zmysłów,
● wpływanie na rozwój mowy (ośrodki w mózgu odpowiedzialne za mowę są usytuowane blisko ośrodków odpowiadających za małą motorykę – czyli pracę dłoni),
● poprzez wspólne działania pogłębiamy nasz kontakt emocjonalny z dziećmi – budujemy w ten sposób ich poczucie bezpieczeństwa.
Personel
kwalifikacje oraz liczba kadry zgodna z wymaganiami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz złożoną ofertą
Zakres wiekowy
12 miesięcy i 1 dzień - 36 miesięcy
Zasady odpłatności

Opłata za pobyt dziecka  - 739 zł/mies.

Wyżywienie - 29,50 zł/dzień

Zajęcia dodatkowe/warsztaty - 50 zł/mies.

 

Godziny pracy
7.00 - 17.00
Placówka dotowana
Tak
Organ prowadzący
Minakshi Sharma American School of Wroclaw
Kierownik - email
abhi.sharma@asw.org.pl
Adres email IODO
rodo@asw.org.pl
Kierownik - telefon
780186999
Łączna liczba miejsc
8
Dodatkowe cechy

 Diety eliminacyjne

 Kuchnia centralna

 Kuchnia mleczna

 Osobny budynek

 Parking

 Plac zabaw

 Podjazd dla niepełnosprawnych

 Podjazd dla wózków

 Taras do werandowania

 Wózkownia

Grupy wiekowe

 12 miesięcy i 1 dzień - 36 miesięcy