Żłobek
Bonjour Bebe
Adres
Odona Bujwida 34, 50-345 Wrocław
Telefon
796333139
E-mail
Typ placówki
Żłobek
Żywienie
zgodnie z wymaganiami dla danej grupy wiekowej, wynika-jącymi z aktualnych norm żywienia dla populacji polskiej opracowanych przez Instytut Żywności i Żywienia im. Prof. Aleksandra Szczygła w Warszawie
Dodatkowe zajęcia
Dogoterapia, Pani Teatrzyk, Sensoplastyka, Muzobajki, Warsztaty recyklingowe, angielski
Personel
kwalifikacje oraz liczba kadry zgodna z wymaganiami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz złożoną ofertą

Zakres wiekowy
Od ukończenia 1 roku życia do lat 3
Zasady odpłatności
opłata za pobyt dziecka w żłobku - 570 zł/ mies., do końca grudnia 2019 opłata pomniejszana jest o dotację Maluch+ - 100 zł,
wyżywienie 15 zł/dziennie, zajęcia dodatkowe poza pod-stawową ofertą  - 200 zł/ mies.
Opłaty płatne do 5 dnia każdego miesiąca.
Opłata wpisowa - 500 zł,

Godziny pracy
7.00 - 17.00
Placówka dotowana
Tak
Organ prowadzący
Anna Frach-Popielarska
Dodatkowe cechy

 Catering

 Diety eliminacyjne

 Kuchnia mleczna

 Parking

 Plac zabaw

 Podjazd dla niepełnosprawnych

 Podjazd dla wózków

 Rytmika

 Wózkownia

Grupy wiekowe

 12 miesięcy i 1 dzień - 24 miesiące

 24 miesiące i 1 dzień - 36 miesięcy