Żłobek
Przygody w Obłokach - Gorlicka
Adres
Gorlicka 62/4U, 51-314 Wrocław
Telefon
695 780 077
E-mail
Typ placówki
Żłobek
Żywienie
Zgodnie z wymaganiami dla danej grupy wiekowej, wynikającymi z aktualnych norm żywienia dla populacji polskiej opracowanych przez Instytut Żywności i Żywienia im. Prof. Aleksandra Szczygła w Warszawie
Dodatkowe zajęcia
mały kucharz, sensoplastyka, rytmika z elementami tańca - dodatkowo płatne
Personel
Kwalifikacje oraz liczba kadry zgodna z wymaganiami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz złożoną ofertą
Zakres wiekowy
Od ukończenia 1 roku życia do lat 3
Zasady odpłatności
Opłata za pobyt dziecka w żłobku - 370 zł/mies.
Wyżywienie - 13,50 zł/dziennie, dieta - 13,50 zł/dziennie
zajęcia dodatkowe poza podstawową ofertą  – 96 zł/mies.
Opłaty  płatne do 5 dnia każdego miesiąca.
Opłata wpisowa - 370 zł.
Godziny pracy
Poniedziałek-czwartek od 06:30 do 17:30, Piątek od 06:30 do 17:00
Placówka dotowana
Tak
Organ prowadzący
‘’PWO’’ Iwona Dąbrowska Marzena Chrzanowska s.c.
Dodatkowe cechy

 Catering

 Diety eliminacyjne

 Parking

 Rytmika

Grupy wiekowe

 12 miesięcy i 1 dzień - 36 miesięcy