Przejdź do treści
Żłobek
Żłobek Niepubliczny - Lokomotywa we Wrocławiu
Adres
Dmowskiego 17h, 50-203 Wrocław
Telefon
+48 512 266 407, +48 502 966 979
E-mail
Strona www
Typ placówki
Żłobek
Zdjęcia
  • sala zabaw
  • sala zabaw
  • sala zabaw
  • wewnętrzny plac zabaw
  • wewnętrzny plac zabaw
  • szatnia
Opis
Żłobek Lokomotywa we Wrocławiu, przy ul. Dmowskiego 17h prowadzi opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 przez 5 dni w tygodniu, w dni pracujące, w godzinach od 6.30 do 17.30. Żłobek świadczy usługi opiekuńczo-wychowawcze również w okresie wakacyjnym i przerwy zimowej (ferie). Opiekę nad dziećmi sprawują wykwalifikowane opiekunki w liczbie co najmniej 1 opiekunka na każde 8 dzieci. Poza opieką i wychowaniem w żłobku prowadzone są też zajęcia edukacyjne, dostosowane rodzajem i czasem trwania do wieku dzieci. 
Żłobek Lokomotywa we Wrocławiu oferuje także w ramach usług świadczonych na rzecz dzieci w wieku do lat 3 dodatkowe zajęcia edukacyjne i wychowawcze:
- zajęcia logopedyczne (zatrudniony logopeda przeprowadza diagnozę logopedyczna każdemu dziecku i na podstawie tej diagnozy prowadzone są zajęcia logopedyczne – grupowe lub indywidualne, jeśli wynika to z diagnozy);
- zajęcia z j. angielskiego (zajęcia prowadzone 2 razy tygodniowo, zajęcia w postaci zabawy, śpiewania piosenek, powtarzania krótkich wypowiedzi, wyrazów, itp.);
- zajęcia rytmiczno-taneczne (zajęcia prowadzone raz w tygodniu, zabawy ruchowe, proste tańce, zabawy z instrumentami)
- zajęcia z gimnastyki korekcyjnej (zajęcia prowadzone przez fizjoterapeutę - instruktora gimnastyki korekcyjnej raz w tygodniu oraz zajęcia indywidulane, według indywidualnego programu terapeutycznego dla dzieci wymagających tej formy wsparcia);
- obserwacje psychologiczne, zajęcia z psychologiem, pedagogiem specjalnym, innym specjalistą (zajęcia prowadzone w przypadku stwierdzenia opóźnień w rozwoju lub innych dysproporcji/problemów w rozwoju dziecka; po stwierdzeniu nieprawidłowości tworzony jest indywidualny program terapeutyczny dla dziecka, w którym określane są zajęcia terapeutyczne jakie będą prowadzone z dzieckiem);
- zajęcia z dogoterapii lub lamoterapii (zajęcia grupowe z psem terapeutycznym lub z lamami prowadzone raz w miesiącu);
- przedstawienia teatralne (organizacja przedstawień teatralnych dla dzieci; zajęcia raz w miesiącu).

Żłobek składa się z jeden dużej Sali zabaw, przeznaczonej dla 20 dzieci. Do Sali zabaw przylega toaleta dla dzieci wyposażona w kabiny z ustępami, umywalki i brodzik. Obok znajduje się pomieszczenie gospodarcze na nocniki i pomieszczenie do dezynfekcji nocników oraz pomieszczenie na środki czystości (magazyn gospodarczy).
Bezpośrednio z Sali zabaw przechodzi się do jadalni, która równocześnie jest wewnętrznym placem zabaw. Posiłki starsze dzieci spożywają w jadalni, gdzie jedzą przy stolikach samodzielnie, młodsze dzieci są karmione na krzesełkach do karmienia w Sali zabaw, która jest podzielona na strefę sypialną, strefę zabaw i strefę „pracy” (ta część wyłożona jest zmywalną wykładziną PCV, stoją tam stoliki i krzesełka, tutaj mają miejsce zajęcia plastyczne oraz karmienie najmłodszych dzieci).
W Sali pełniącej funkcję wewnętrznego placu zabaw znajdują się urządzenia zabawowe jak drabinka, linki do huśtania, hamak, kształtki piankowe, zjeżdżalnie, itp. Część Sali wyłożona jest sztuczną trawą, dzięki czemu pomieszczenie przypomina plac zabaw. W Sali tej odbywają się zajęcia w okresie jesiennym i zimowym a także podczas pogody, która nie pozwala na zabawy na świeżym powietrzu.
W szatni znajdują się szafki dla każdego dziecka, gdzie przechowywane są buty i wierzchnie ubrania. Bezpośrednio z szatni jest wejście do toalety dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Jest to toaleta przeznaczona również dla rodziców.
Żłobek posiada wspólną z przedszkolem kuchnię gdzie porcjowane są posiłki (wyżywienie cateringowe dostarczane przez zewnętrzną firmę).
Żłobek jest stale monitorowany a zapis z monitoringu jest przechowywany na dysku przez okres co najmniej 2 miesięcy.
Naprzeciwko drzwi wyjściowych ze żłobka znajduje się nasz własny plac zabaw – ogrodzony teren, z którego mogą korzystać tylko nasze dzieci. Teren placu zabaw został wyposażony w urządzenia do zabawy odpowiednie dla dzieci w wieku do lat 3. Powierzchnia placu zabaw to w 80% bezpieczna gumowa nawierzchnia.

Dla zapewnienia najwyższych norm bezpieczeństwa żłobek został wyposażony w profesjonalny oczyszczacz powietrza oraz urządzenie do ozonowania, które czyści i dezynfekuje powietrze z wirusów, bakterii, drobnoustrojów, grzybów. Gaz dociera do porowatych powierzchni i wszędzie tam, gdzie płynne środki dezynfekujące mogą nie dotrzeć. Ozon usuwa również wszelkie nieprzyjemne zapachy, w tym te po środkach czyszczących, nie pozostawiając chemicznych pozostałości, rozkłada się do tlenu – jest ekologiczny.
Sale są ozonowane po wyjściu dzieci i wietrzone, dzieci przychodzą do sal następnego dnia, co maksymalnie zwiększa bezpieczeństwo jeżeli chodzi o zawartość ozonu w powietrzu.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA
1. Dojazd komunikacją miejską:
Autobusy: 128, 144 - przystanek "Dmowskiego"
Tramwaj 74 - przystanek "Dmowskiego"

2. Dostępności parkingu i ilość ewentualnych miejsc dla osób niepełnosprawnych:
Parking ogólnodostępny znajdujący się obok budynku za szlabanem, dostępne miejsca dla niepełnosprawnych; miejsca postojowe także wzdłuż chodnika przed szlabanem.
3. Opisu dostępności wejścia do budynku:
Do lokalu żłobka są dwa wejścia (od strony przedszkola i od strony żłobka), główne wejście do żłobka zostało dostosowane dla wózków i osób z niepełnosprawnościami (niski próg).
4. Opisu dostępności, dostosowań i ograniczeń na temat: korytarzy, schodów i wind pochylni, platform, informacji głosowych i pętlach indukcyjnych:
Żłobek znajduje się w budynku wielorodzinnym (blok mieszkalny), na parterze. Ze względu na umiejscowienie żłobka (parter) windy nie są potrzebne. Wejście do żłobka zostało dostosowane dla wózków przez zastosowanie pochylni. Światło wejścia wynosi 90 cm. Lokal został zaadaptowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami przez likwidację progów oraz zastosowanie podłogi umożliwiającej swobodne poruszanie się na wózku. W lokalu nie zastosowano informacji głosowych.
5. Dostępności toalety dla osób niepełnosprawnych:
W żłobku znajduje się toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
6. Informacji o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:
Do żłobka można wejść z psem asystującym.
7. Informacji o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:
Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
8. Pomocy w pokonaniu większych barier w danym budynku.
Lokal jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – brak barier architektonicznych.
9. Możliwości wyjścia pracownika merytorycznego do interesanta na zewnątrz i obsługi w dogodny dla niego sposób.
Istnieje możliwość wyjścia pracownika merytorycznego do interesanta na zewnątrz i obsługi w dogodny dla niego sposób.

Żywienie
Zgodnie z wymaganiami dla danej grupy wiekowej, wynikającymi z aktualnych norm żywienia dla populacji polskiej opracowanych przez Instytut Żywności i Żywienia im. Prof. Aleksandra Szczygła w Warszawie.
Godziny pracy
od 6.30 do 17.30
Placówka dotowana
Tak
Łączna liczba miejsc
20
Organ prowadzący
Małopolskie Centrum Edukacji Lokomotywa sp. z o.o.
Kierownik - telefon
+48 502 966 979
Kierownik - email
wroclaw@lokomotywa.net.pl
Zakres wiekowy
od ukończenia 12 miesięcy do 3 lat
Personel

Kwalifikacje oraz liczba kadry zgodna z wymaganiami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Żłobek zapewnia opiekę instytucjonalną nad dziećmi w wieku do lat 3 w liczbie 4 opiekunów przy 20 dzieciach. Każdy opiekun posiada wykształcenie i kwalifikacje zgodne z wymaganiami ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 oraz aktualny kurs pierwszej pomocy przedmedycznej.

Dodatkowe zajęcia

W ramach zajęć dodatkowych zapewniamy:

BEZPŁATNIE:

- bajkoterapia,

- zajęcia plastyczne,

- codzienne pląsy i zabawy ruchowe,

- warsztaty świąteczne.

 

DODATKOWO PŁATNE:

- j. angielski,

- dogoterapia/lamoterapia,

- opieka logopedyczna,

- zajęcia rytmiczno-taneczne.

Zasady odpłatności

Opłaty obowiązujące od 1 września 2023 r.
Opłata za pobyt dziecka w żłobku - 920,00 zł// mies.
 
Wyżywienie:
- dieta podstawowa: 20 zł/dziennie,
- dieta specjalna: 22 zł/dziennie.
 
Zajęcia dodatkowe poza podstawową ofertą, płatne na podstawie rzeczywistych kosztów na dzień 1.09.2023
Opłata obejmuje zajęcia:
- j. angielski 2 x tygodniowo,
- gimnastyka 1 x tygodniowo,
- zajęcia rytmiczno-taneczne 1 x tygodniowo,
- warsztaty logopedyczna 1 x tygodniowo,
-dogoterapia 1x w miesiącu
-teatrzyk 1x w miesiącu.

 
Opłaty  płatne do 5 dnia każdego miesiąca. 

Kierownik - godziny przyjmowania interesantów
poniedziałek, g. 14.30 - 15.30
Dojazd

przystanek "Dmowskiego"

Autobusy: 128, 144

Tramwaj: 74 

Adres email IODO
iod@malopolska.edu.pl
Drzwi otwarte
Żłobek jest zamknięty dla osób z zewnątrz. Wejście na teren żłobka tylko po identyfikacji przez personel żłobka.
Dodatkowe cechy

 Catering

 Diety eliminacyjne

 Kuchnia mleczna

 Plac zabaw

 Podjazd dla niepełnosprawnych

 Podjazd dla wózków

 Rytmika

 Wózkownia

Grupy wiekowe

 12 miesięcy i 1 dzień - 36 miesięcy