Przejdź do treści
Żłobek
Żłobek Niepubliczny Lokomotywa nr 2
Adres
Poranna 43a, 53--026 Wrocław
Telefon
+48 501 062 950, +48 502 966 979
E-mail
Strona www
Typ placówki
Żłobek
Zdjęcia
  • Żłobek Niepubliczny Lokomotywa nr 2
  • Żłobek Niepubliczny Lokomotywa nr 2
  • Żłobek Niepubliczny Lokomotywa nr 2
  • Żłobek Niepubliczny Lokomotywa nr 2
  • Żłobek Niepubliczny Lokomotywa nr 2
Opis
Żłobek Lokomotywa we Wrocławiu przy ul. Porannej 43A funkcjonuje od czerwca 2019 roku.
Żłobek został przystosowany do objęcia opieką 20 dzieci w wieku od ukończenia 12 miesięcy do lat 3.
Od początku jego działalności opieką nad dziećmi zajmowały się 4 pełnoetatowe opiekunki. Nadzór nad żłobkiem pełni dyrektor z ponad 20-letnim stażem w edukacji, posiadająca także kwalifikacje opiekunki. Poza podstawową kadrą pedagogiczną żłobek zatrudnia też specjalistów, w tym logopedę, fizjoterapeutę, psychologa. 

W żłobku zapewniamy podstawowy pakiet zajęć dodatkowych, w tym:
- j. angielski,
- warsztaty taneczno-rytmiczne,
- gimnastyka korekcyjna,
- opieka logopedyczna,
- opieka psychologa,
- przedstawienia teatralne,
- warsztaty z dogoterapii lub lamoterapii.
Ponadto w żłobku odbywają się wszelkiego rodzaju zajęcia sezonowe, jak warsztaty wielkanocne, bożonarodzeniowe, pikniki rodzinne z okazji dnia dziecka czy dnia rodziny, itp. Stale organizowane są różnego rodzaju zajęcia tematyczne, jak Dzień listonosza, Światowy dzień misia, bal karnawałowy, święta państwowe i religijne, itp.

Żłobek składa się z jeden dużej Sali zabaw, przeznaczonej dla 20 dzieci. Do Sali zabaw przylega toaleta dla dzieci wyposażona w kabiny z ustępami, umywalki i brodzik. Obok znajduje się pomieszczenie gospodarcze na nocniki i pomieszczenie do dezynfekcji nocników oraz pomieszczenie na środki czystości (magazyn gospodarczy). Żłobek posiada osobną jadalnię, która może także pełnić rolę Sali do indywidualnych zajęć terapeutycznych.
Sala zabaw podzielona została na strefę sypialną, strefę zabaw i strefę „pracy” (ta część wyłożona jest zmywalną wykładziną PCV, stoją tam stoliki i krzesełka, tutaj mają miejsce zajęcia plastyczne i inne, wymagające pracy dzieci przy stolikach).
Jadalnia została wyposażona w stoliki oraz krzesełka do karmienia, w tym także do karmienia najmłodszych dzieci. W szatni znajdują się indywidualne szafki na buty i wierzchnie ubrania. Ubrania na zmianę oraz pieluchy i produkty kosmetyczne (kremy, itp.) przechowywane są w indywidualnych szafkach w Sali zabaw. Bezpośrednio z szatni znajduje się wejście do gabinetu dyrektora oraz dalej do toalety dostosowanej także do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Żłobek jest wyposażony w oczyszczacz powietrza oraz klimatyzator. Pomieszczenia oraz sprzęt, zabawki i meble codziennie są dezynfekowane. Żłobek dysponuje również własnym ozonatorem, ozonowanie odbywa się co najmniej raz w miesiącu, częściej w sytuacjach zagrożenia wirusologicznego.

Wzdłuż lokalu znajduje się ogród zabaw – ogrodzony drewnianym płotkiem teren, z którego mogą korzystać nasze dzieci podczas zabawy na świeżym powietrzu. Teren został wyposażony w urządzenia do zabawy odpowiednie dla dzieci w wieku do lat 3 (piaskownica, domki, ławeczka, mała zjeżdżalnia). Powierzchnia placu dla zapewnienia bezpieczeństwa została częściowo przykryta gumową nawierzchnią oraz sztuczną trawą.

Żłobek jest stale monitorowany a zapis z monitoringu jest przechowywany na dysku przez okres co najmniej 2 miesięcy.

Grupa wiekowa dzieci w żłobku:
Od 12 miesięcy i 1 dzień do 36 miesięcy. 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA
1. Dojazd komunikacją miejską:
Autobusy: D, 133, 107 - przystanek "Osiedle Przyjaźni"
Tramwaj 17 - "Przystanek przyjaźni"
2. Dostępności parkingu i ilość ewentualnych miejsc dla osób niepełnosprawnych:
Parking ogólnodostępny znajdujący się obok budynku oraz wzdłuż chodnika.
3. Opisu dostępności wejścia do budynku:
Do lokalu żłobka są dwa wejścia, główne wejście do żłobka zostało dostosowane dla wózków i osób z niepełnosprawnościami przez zastosowanie podjazdu.
4. Opisu dostępności, dostosowań i ograniczeń na temat: korytarzy, schodów i wind pochylni, platform, informacji głosowych i pętlach indukcyjnych:
Żłobek znajduje się w budynku wielorodzinnym (blok mieszkalny), na parterze. W bloku nie ma wind, ze względu na umiejscowienie żłobka (parter) nie są one jednak potrzebne. Wejście do żłobka zostało dostosowane dla wózków przez zastosowanie pochylni. Światło wejścia wynosi 140 cm. Lokal został zaadaptowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami przez likwidację progów oraz zastosowanie podłogi umożliwiającej swobodne poruszanie się na wózku. W lokalu nie zastosowano informacji głosowych.
5. Dostępności toalety dla osób niepełnosprawnych:
W żłobku znajduje się toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
6. Informacji o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:
Do żłobka można wejść z psem asystującym.
7. Informacji o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:
Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
8. Pomocy w pokonaniu większych barier w danym budynku.
Lokal jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – brak barier architektonicznych.
9. Możliwości wyjścia pracownika merytorycznego do interesanta na zewnątrz i obsługi w dogodny dla niego sposób.
Istnieje możliwość wyjścia pracownika merytorycznego do interesanta na zewnątrz i obsługi w dogodny dla niego sposób.

Żywienie
Zgodnie z wymaganiami dla danej grupy wiekowej, wynikającymi z aktualnych norm żywienia dla populacji polskiej opracowanych przez Instytut Żywności i Żywienia im. Prof. Aleksandra Szczygła w Warszawie.
Dodatkowe zajęcia
W ramach zajęć dodatkowych zapewniamy:
 
BEZPŁATNIE:
 
- bajkoterapia,
 
- zajęcia plastyczne,
 
- codzienne pląsy i zabawy ruchowe,
 
- warsztaty świąteczne.
 
 
 
DODATKOWO PŁATNE:
 
- j. angielski,
 
- gimnastyka,
 
- zajęcia rytmiczno-taneczne,
 
-dogoterapia,
 
-teatrzyk
 
- opieka logopedyczna.
Personel
Kwalifikacje oraz liczba kadry zgodna z wymaganiami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Żłobek zapewnia opiekę instytucjonalną nad dziećmi w wieku do lat 3 w liczbie 4 opiekunów przy 20 dzieciach. Każdy opiekun posiada wykształcenie i kwalifikacje zgodne z wymaganiami ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 oraz aktualny kurs pierwszej pomocy przedmedycznej.

Zakres wiekowy
od ukończenia 12 miesięcy do 3 lat
Zasady odpłatności
Opłata za pobyt dziecka w żłobku - 920,00 zł// mies. obowiązująca do 1.09.2023r.
 
Wyżywienie:
- dieta podstawowa: 20,00 zł/dziennie,
- dieta specjalna:22,00 zł/dziennie
Cena może ulec zmianie
 
Zajęcia dodatkowe poza podstawową ofertą, dodatkowo płatne-cennik zostanie ustalony na dzień 1.09.2023r.
Opłata obejmuje zajęcia:
- j. angielski 1 x tygodniowo,
- gimnastyka 1 x tygodniowo,
- warsztaty rytmiczno-taneczne 1 x tygodniowo,
- warsztaty logopedyczna 1 x tygodniowo
-dogoterapia raz w miesiącu
-teatrzyk raz w miesiącu
 
Opłaty  płatne do 5 dnia każdego miesiąca. 
Godziny pracy
od 6.30 do 17.30
Placówka dotowana
Tak
Łączna liczba miejsc
20
Organ prowadzący
Małopolskie Centrum Edukacji Lokomotywa sp. z o.o.
Kierownik - telefon
+48 502 966 979
Kierownik - email
wroclaw@lokomotywa.net.pl
Adres email IODO
iod@malopolska.edu.pl
Dojazd

Autobusy: D, 133, 107 - przystanek "Osiedle Przyjaźni"

Tramwaj 17 - "Przystanek przyjaźni"

Kierownik - godziny przyjmowania interesantów
czwartek, g. 15.00 - 16.00
Drzwi otwarte
Żłobek jest zamknięty dla osób z zewnątrz. Wejście na teren żłobka tylko po identyfikacji przez personel żłobka.
Dodatkowe cechy

 Catering

 Diety eliminacyjne

 Kuchnia mleczna

 Parking

 Plac zabaw

 Podjazd dla niepełnosprawnych

 Podjazd dla wózków

 Rytmika

 Wózkownia

Grupy wiekowe

 12 miesięcy i 1 dzień - 36 miesięcy