Przejdź do treści
Wrocław
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Rekrutacja do żłobków wchodzących w skład Wrocławskiego Zespołu Żłobków oraz żłobków niepublicznych z miejscami dotowanymi przez gminę Wrocław

Wrocławski Zespół Żłobków zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Rekrutacja do żłobków wchodzących w skład Wrocławskiego Zespołu Żłobków oraz żłobków niepublicznych z miejscami dotowanymi przez gminę Wrocław.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Niektóre strony nie posiadają nagłówka h1,
 • Nagłówki w kodzie nie są zdefiniowane w odpowiedniej kolejności,
 • Niektóre elementy graficzne przekazujące informacje nie mają poprawnie sformułowanych tekstów alternatywnych,
 • Niektóre elementy nie posiadają odpowiedniego kontrastu,
 • Na stronie są błędy walidacji,
 • Na stronie są elementy HTML służące prezentacji,
 • Niektóre dokumenty do pobrania są niedostępne cyfrowo.

Wyłączenia

 • Brak.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Zespół Żłobków.
 • E-mail: zlobki@wzz.wroc.pl
 • Telefon: 71 718 62 46

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezydent Wrocławia
 • Adres: 50-141 Wrocław
 • E-mail: kum@um.wroc.pl
 • Telefon: +48 71 777 77 77

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynki Żłobków WZŻ – informacja o dostępności architektonicznej zawarta przy opisie każdej placówki

 

Budynek administracji: Wrocławski Zespół Żłobków, ul. Fabryczna 15

Dostępność wejścia

 • Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Fabrycznej 15. Wejście bez schodów bezpośrednio z chodnika bez progu. Światło wejścia wynosi 90 cm.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność parkingu

 • Przed budynkiem znajduje się parking na 20 pojazdów osobowych, brak jest wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność toalety

 • Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Utrudnienia

 • W budynku nie ma windy,
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze,
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących,
 • Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku

 • W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter  i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

 

Siedziby Urzędu Miejskiego Wrocławia:

W każdym budynku Urzędu jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego:

Szczegółowe informacje i wniosek znajdują się na stronie: https://bip.um.wroc.pl/sprawa-do-zalatwienia/8853/usluga-tlumaczenia-jezyka-migowego-podczas-wizyty-w-umw

Do każdego z budynków można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

ul. Wojciecha Bogusławskiego 8,10

 • przed budynkiem są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami,
 • do budynku prowadzi wejście główne od ul. Bogusławskiego 8 i klatka boczna,
 • klatka boczna nie jest dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami,
 • drzwi główne są przeszklone, rozsuwane automatycznie zarówno w wejściu głównym od ul. Bogusławskiego 8 jak i w wejściu od ul. Bogusławskiego 10 do sali S5,
 • znacznikami TOTUPOINT są oznakowane:
  • wejście główne od ul. Bogusławskiego 10,
  • wejście od ul. Bogusławskiego 6,
  • wejście do Biura Obsługi Klienta, sala S4,
  • toaleta dla osób z niepełnosprawnościami na parterze i na pierwszym piętrze,
  • Biuro Wrocław bez Barier pokój 125,
 • portiernia jest po prawej stronie od wejścia głównego,
 • winda jest dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami.

ul. Bernardyńska 5

 • przed budynkiem są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami,
 • biura zlokalizowane są na parterze w budynku mieszkalnym,
 • drzwi wejściowe są drewniane, prowadzą do przedsionka, nie otwierają się automatycznie,
 • brak windy,
 • toalety nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami./li>

ul. Hubska 8-16

 • przed budynkiem są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami,
 • do budynku prowadzą wejścia od ul. Hubskiej i od strony parkingu,
 • drzwi główne są przeszklone, nie otwierają się automatycznie,
 • znacznikami TOTUPOINT są oznakowane:
  • wejście główne,
  • Centrum Obsługi Mieszkańca,
 • recepcja jest przy wejściu głównym od ul. Hubskiej,
 • w holu głównym jest tablica informacyjna,
 • winda jest dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami,
 • toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze i na pierwszym piętrze.

ul. Kuźnicza 43-45

 • przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami,
 • biura zlokalizowane są na pierwszym piętrze w budynku mieszkalnym,
 • do budynku prowadzi wejście główne, drzwi nie otwierają się automatycznie,
 • brak windy,
 • brak recepcji/punktu informacyjnego,
 • toalety nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami.

ul. Kuźnicza 56

 • przed budynkiem są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami,
 • do budynku prowadzi wejście główne, drzwi są drewniane, brak możliwości wejścia do budynku dla osób niemogących poruszać się po schodach, schody nie mają obustronnych poręczy,
 • biura zlokalizowane są na pierwszym piętrze w budynku mieszkalnym,
 • brak windy,
 • brak recepcji,
 • toalety nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami.

ul. Kotlarska 41

 • przed budynkiem są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami,
 • znacznikami TOTUPOINT są oznakowane:
  • wejście główne,
  • Centrum Obsługi Podatnika,
 • do budynku prowadzi wejście główne oraz boczne, od ul. Kuźniczej,
 • drzwi są przeszklone, nie otwierają się automatycznie,
 • recepcja jest na wprost od wejścia głównego,
 • w budynku jest winda dla osób z niepełnosprawnościami,
 • toaleta na parterze jest dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami.

ul. Przejście Żelaźnicze 1

 • przed budynkiem są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami,
 • do budynku prowadzi wejście główne z wysokimi stopniami, drzwi są drewniane,
 • recepcja jest po lewej stronie od wejścia głównego,
 • w korytarzu jest tablica informacyjna,
 • brak windy,
 • toalety nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami.

Rynek 13

 • przed budynkiem są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami,
 • do budynku prowadzi wejście główne od Rynku oraz wejście od dziedzińca,
 • wejście dla osób z niepełnosprawnościami jest od dziedzińca,
 • drzwi wejściowe od strony dziedzińca nie otwierają się automatycznie,
 • brak recepcji/punktu informatycznego,
 • winda jest dostępna dla osób z niepełnosprawnościami,
 • toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na pierwszym piętrze.

Rynek Ratusz 7-9

 • przed budynkiem są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami,
 • do budynku prowadzi wejście główne oraz klatka schodowa, budynek nie jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach,
 • brak windy, brak recepcji, brak tablic informacyjnych,
 • toalety nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami.

ul. Sukiennice 10

 • przed budynkiem są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami,
 • drzwi wejściowe są szklane, wąskie, nie otwierają się automatycznie,
 • portiernia/punkt informacyjny zlokalizowany jest w pobliżu wejścia,
 • winda jest dostępna dla osób z niepełnosprawnościami,
 • tablice informacyjne są zainstalowane na każdym piętrze,
 • toalety są dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami.

ul. Sukiennice 8, 9

 • przed budynkiem są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami,
 • do budynku prowadzą dwa wejścia: główne i przez Sukiennice 8,
 • drzwi od strony Sukiennice 8 są ze szkła weneckiego, nie otwierają się automatycznie,
 • drzwi od strony Sukiennice 9 są drewniane, nieprzystosowane dla osób poruszających się na wózkach,
 • znacznikami TOTUPOINT są oznakowane:
  • Kancelaria Prezydenta,
  • Sala Sesyjna,
 • tablica informacyjna znajduje się w holu na parterze,
 • toalety na pierwszym i drugim piętrze są dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami,
 • vw budynku znajduje się mobilna pętla indukcyjna.

ul. Świdnicka 53

 • przed budynkiem są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami,
 • do budynku prowadzi jedno wejście od strony dziedzińca,
 • drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie,
 • portiernia jest po lewej stronie od wejścia,
 • w holu znajduje się tablica informacyjna,
 • winda jest dostępna dla osób z niepełnosprawnościami,
 • toalety nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami, jedynie na V piętrze można przemieścić się do budynku przy ul. Bogusławskiego, gdzie znajduje się toaleta dostosowana.

ul. Gabrieli Zapolskiej 4

 • przed budynkiem są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami,
 • do budynku prowadzą wejścia od ul. Zapolskiej 2 i 4, od ul. Bogusławskiego 6, i ul. Piłsudskiego 45-47, drzwi od ul. Zapolskiej 2 są automatycznie otwierane,
 • portiernia jest na wprost od wejścia głównego, od ul. Zapolskiej 4,
 • na wprost wejścia jest punkt informacyjny,
 • znacznikami TOTUPOINT są oznakowane:
  • wejście główne,
  • wejście do sali S3,
 • w budynku są 3 windy dostępne dla osób z niepełnosprawnościami,
 • do których można się dostać przemieszczając się parterem między poszczególnymi częściami budynku,
 • toalety są dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami (na III piętrze w pionie toalet przy głównym wejściu ul. Zapolskiej 4 oraz na parterze przy punkcie Informacyjnym sali S3),
 • w sali S3, przy stanowisko nr 8 zamontowana jest pętla indukcyjna,

Al. Kromera 44

 • przed budynkiem są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami,
 • znacznikami TOTUPOINT są oznakowane:
  • wejście główne,
  • wtoaleta na parterze,
 • do budynku prowadzą schody, z boku są podjazdy,
 • recepcja jest po prawej stronie od wejścia głównego,
 • na korytarzu jest tablica informacyjna,
 • winda jest dostępna dla osób z niepełnosprawnościami,
 • toalety są dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami.

Pl. Nowy Targ 1-8

 • przed budynkiem są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami,
 • do budynku prowadzi wejście główne oraz boczne od ulicy Krowiej,
 • znacznikami TOTUPOINT są oznakowane:
  • wejście główne,
  • wejście boczne,
  • toaleta na parterze,
 • drzwi od wejścia głównego są duże i ciężkie, mają wysoko umiejscowioną klamkę,
 • do drzwi wejściowych prowadzą schody, które nie są oznakowane, mają noski i brakuje przy nich poręczy,
 • podjazd ma barierkę tylko po stronie ściany oraz zbyt niski krawężnik o obłych kształtach,
 • od strony wejścia bocznego jest winda dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami,
 • informacja ogólna znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego,
 • informacja Wydziału Spraw Obywatelskich znajduje się po lewej stronie od wejścia,
 • w holu głównym po obydwu stronach znajdują się tablice informacyjne,
 • toalety są dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami,
 • w budynku jest pętla indukcyjna.

ul. Pawła Włodkowica 20

 • przed budynkiem są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami,
 • wejście do budynku posiada znacznik Totupoint,
 • drzwi główne są przeszklone, nie otwierają się automatycznie, pomieszczenie ochrony / punkt informacyjny zlokalizowany jest w pobliżu wejścia,
 • urządzenie do wydawania biletów kolejkowych znajduje się w pomieszczeniu obsługi klientów, nie jest dostępne dla osób na wózkach,
 • winda jest dostępna dla osób z niepełnosprawnościami,
 • toaleta na parterze jest dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami,
 • w pomieszczeniu obsługi klientów przy stanowisku nr 3 znajduje się pętla indukcyjna.

ul. Karkonoska 45

 • przed budynkiem są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami,
 • drzwi wejściowe są szklane, nie otwierają się automatycznie,
 • kasa jest zlokalizowana w pobliżu wejścia,
 • urządzenie do wydawania biletów kolejkowych znajduje się w poczekalni, nie jest dostępne dla osób na wózkach,
 • winda jest dostępna dla osób z niepełnosprawnością,
 • toalety nie są dostosowane do osób z niepełnosprawnością,

ul. Komuny Paryskiej 49

 • przed budynkiem są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami,
 • drzwi wejściowe są szklane, nie otwierają się automatycznie,
 • brak windy,
 • sekretariat znajduje się daleko od wejścia a dojście do niego może być trudne do odnalezienia,
 • toalety nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami.

ul. Legnicka 58

 • Centrum Obsługi Mieszkańca mieści się na pierwszym piętrze w Centrum Handlowym,
 • Magnolia Park, obok ruchomych schodów,
 • drzwi do Centrum Obsługi są szklane, nie otwierają się automatycznie,
 • punkt informacyjny przy wejściu,
 • po lewej stronie jest plan tyflograficzny,
 • w środku Centrum Obsługi są pasy naprowadzające,
 • stanowiska są dostosowane do obsługi osób z niepełnosprawnościami, mają obniżone blaty,
 • zamontowana jest pętla indukcyjna,
 • przed Centrum Handlowym Magnolia są ogólnodostępne miejsca parkingowe, w tym również dla osób z niepełnosprawnościami,
 • w Centrum Handlowym Magnolia są ogólnodostępne windy i toalety.