Przejdź do treści
Wrocław
Dokumenty
Dokuemnty
Nazwa Opis
Zarządzenie nr 10081/2023 Prezydenta Wrocławia z dnia 18 kwietnia 2023 r Zarządzenie nr 10081/2023 Prezydenta Wrocławia z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie szczegółowego harmonogramu rekrutacji do żłobków wchodzących w skład Wrocławskiego Zespołu Żłobków oraz żłobków niepublicznych, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów z miejscami dotowanymi przez gminę Wrocław na rok żłobkowy 2023/2024).
Zarządzenie nr 10081/2023 Prezydenta Wrocławia z dnia 18 kwietnia 2023 rZarządzenie nr 10081/2023 Prezydenta Wrocławia z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie szczegółowego harmonogramu rekrutacji do żłobków wchodzących w skład Wrocławskiego Zespołu Żłobków oraz żłobków niepublicznych, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów z miejscami dotowanymi przez gminę Wrocław na rok żłobkowy 2023/2024).
ZARZĄDZENIE NR9265/22 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 30 grudnia2022 r. Zarządzenie Nr 9265/22 Prezydenta Wrocławia z dnia 30 grudnia2022 r. w sprawie przyjęcia zasad postępowania i kryteriów rekrutacji do żłobków wchodzących w skład Wrocławskiego Zespołu Żłobków oraz żłobków niepublicznych, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów, z miejscami dotowanymi przez gminę Wrocław
ZARZĄDZENIE NR9265/22 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 30 grudnia2022 r.Zarządzenie Nr 9265/22 Prezydenta Wrocławia z dnia 30 grudnia2022 r. w sprawie przyjęcia zasad postępowania i kryteriów rekrutacji do żłobków wchodzących w skład Wrocławskiego Zespołu Żłobków oraz żłobków niepublicznych, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów, z miejscami dotowanymi przez gminę Wrocław
ZARZĄDZENIE NR 7490/22 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 13 kwietnia 2022 r. ZARZĄDZENIE NR 7490/22 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego harmonogramu rekrutacji do żłobków wchodzących w skład Wrocławskiego Zespołu Żłobków oraz żłobków niepublicznych z miejscami dotowanymi przez gminę Wrocław na rok żłobkowy 2022/2023
ZARZĄDZENIE NR 7490/22 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 13 kwietnia 2022 r. ZARZĄDZENIE NR 7490/22 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego harmonogramu rekrutacji do żłobków wchodzących w skład Wrocławskiego Zespołu Żłobków oraz żłobków niepublicznych z miejscami dotowanymi przez gminę Wrocław na rok żłobkowy 2022/2023
Oswiadczenie - odroczenie szczepień Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o braku możliwości zaszczepienia dziecka związanym z okresem odroczenia szczepień
Oswiadczenie - odroczenie szczepieńOświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o braku możliwości zaszczepienia dziecka związanym z okresem odroczenia szczepień
Oświadczenie o wielodzietności kandydata Oświadczenie o wielodzietności kandydata
Oświadczenie o wielodzietności kandydataOświadczenie o wielodzietności kandydata
oświadczenie upoważniające do odbioru dziecka oświadczenie upoważniające do odbioru dziecka
oświadczenie upoważniające do odbioru dzieckaoświadczenie upoważniające do odbioru dziecka
Oświadczenie o braku kwarantanny Oświadczenie o braku kwarantanny
Oświadczenie o braku kwarantannyOświadczenie o braku kwarantanny
Oświadczenie o wspólnym zamieszkiwaniu Oświadczenie o wspólnym zamieszkiwaniu
Oświadczenie o wspólnym zamieszkiwaniuOświadczenie o wspólnym zamieszkiwaniu
Oświadczenie o zgłoszeniu dwojga lub więcej dzieci do żłobka Oświadczenie o zgłoszeniu dwojga lub więcej dzieci do żłobka
Oświadczenie o zgłoszeniu dwojga lub więcej dzieci do żłobkaOświadczenie o zgłoszeniu dwojga lub więcej dzieci do żłobka
Oświadczenie rodzica opiekuna prawnego o zgłoszeniu do placówki dziecka posiadającego rodzeństwo korzystające z usług żłobka Oświadczenie rodzica opiekuna prawnego o zgłoszeniu do placówki dziecka posiadającego rodzeństwo korzystające z usług żłobka
Oświadczenie rodzica opiekuna prawnego o zgłoszeniu do placówki dziecka posiadającego rodzeństwo korzystające z usług żłobkaOświadczenie rodzica opiekuna prawnego o zgłoszeniu do placówki dziecka posiadającego rodzeństwo korzystające z usług żłobka
Oświadczenia i zgody - załącznik do umowy Oświadczenia i zgody - załącznik do umowy
Oświadczenia i zgody - załącznik do umowyOświadczenia i zgody - załącznik do umowy
Oświadczenie o rachunku bankowym Oświadczenie o rachunku bankowym
Oświadczenie o rachunku bankowymOświadczenie o rachunku bankowym
Oświadczenie upoważniające do odbioru dziecka Oświadczenie upoważniające do odbioru dziecka
Oświadczenie upoważniające do odbioru dzieckaOświadczenie upoważniające do odbioru dziecka
RKO wzór oświadczenia RKO wzór oświadczenia
RKO wzór oświadczeniaRKO wzór oświadczenia
Instrukcja logowania Węzeł Krajowy Instrukcja logowania Węzeł Krajowy
Instrukcja logowania Węzeł KrajowyInstrukcja logowania Węzeł Krajowy
Informacja dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski od 24.02.2022 r. Informacja dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski od 24.02.2022 r. (objętych ustawą z 12 marca 2022 „o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”) poszukujących opieki żłobkowej dla dzieci w wieku od 20 tygodni życia do 36 miesięcy.
Informacja dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski od 24.02.2022 r.Informacja dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski od 24.02.2022 r. (objętych ustawą z 12 marca 2022 „o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”) poszukujących opieki żłobkowej dla dzieci w wieku od 20 tygodni życia do 36 miesięcy.
Informacja dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski od 24.02.2022r. Informacja dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski od 24.02.2022r.
Informacja dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski od 24.02.2022r.Informacja dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski od 24.02.2022r.
Wykaz wolny miejsc do rekrutacji 2022/23
Wykaz wolny miejsc do rekrutacji 2022/23
Wykaz wolnych miejsc do rekrutacji na rok żłobkowy 2023/24 Wykaz wolnych miejsc do rekrutacji na rok żłobkowy 2023/24
Wykaz wolnych miejsc do rekrutacji na rok żłobkowy 2023/24Wykaz wolnych miejsc do rekrutacji na rok żłobkowy 2023/24
Wolne miejsca i progi punktowe Wolne miejsca i progi punktowe - rekrutacja 2023/24
Wolne miejsca i progi punktowe Wolne miejsca i progi punktowe - rekrutacja 2023/24