Systemowa obsługa rekrutacji
Nazwa Plik Opis
Regulamin rekrutacji Regulamin elektronicznej rekrutacji ciągłej dla żłobków publicznych oraz niepublicznych.
Zarządzenie Nr 10332/18 Prezydenta Wrocławia z dnia 21 sierpnia 2018 r. Zarządzenie w sprawie zasad i kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do żłobków wchodzących w skład Wrocławskiego Zespołu Żłobków oraz żłobków niepublicznych z miejscami dotowanymi przez Gminę Wrocław
Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata do żłobka (doc) Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 10332/18 Prezydenta Wrocławia z dnia 21 sierpnia 2018 r.
Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata do żłobka (pdf) Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 10332/18 Prezydenta Wrocławia z dnia 21 sierpnia 2018 r.
Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego o zgłoszeniu do placówki dziecka posiadającego rodzeństwo korzystające z usług żłobka (doc) Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 10332/18 Prezydenta Wrocławia z dnia 21 sierpnia 2018 r.
Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego o zgłoszeniu do placówki dziecka posiadającego rodzeństwo korzystające z usług żłobka (pdf) Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 10332/18 Prezydenta Wrocławia z dnia 21 sierpnia 2018 r.
Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego o zgłoszeniu jednocześnie do tej samej placówki dwojga lub więcej dzieci (doc) Załącznik nr 2a do Zarządzenia Nr 10332/18 Prezydenta Wrocławia z dnia 21 sierpnia 2018 r.
Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego o zgłoszeniu jednocześnie do tej samej placówki dwojga lub więcej dzieci (pdf) Załącznik nr 2a do Zarządzenia Nr 10332/18 Prezydenta Wrocławia z dnia 21 sierpnia 2018 r.
Instrukcja obsługi systemu dla rodziców
Dodatkowe miejsca w żłobkach Wykaz dodatkowych miejsc w żłobkach