Przejdź do treści
Wrocław
Dokumenty
Dokuemnty
Nazwa Opis
ZARZĄDZENIE NR 12161/23 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 27 grudnia 2023 r. ZARZĄDZENIE NR 12161/23 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia zasad postępowania i kryteriów rekrutacji do żłobków wchodzących w skład Wrocławskiego Zespołu Żłobków oraz żłobków niepublicznych, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów, z miejscami dotowanymi przez gminę Wrocław
ZARZĄDZENIE NR 12161/23 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 27 grudnia 2023 r.ZARZĄDZENIE NR 12161/23 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia zasad postępowania i kryteriów rekrutacji do żłobków wchodzących w skład Wrocławskiego Zespołu Żłobków oraz żłobków niepublicznych, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów, z miejscami dotowanymi przez gminę Wrocław
Zarządzenie Nr 12787/24 w sprawie szczegółowego harmonogramu rekrutacji 2024/2025 Zarządzenie Nr 12787/24 w sprawie szczegółowego harmonogramu rekrutacji 2024/2025
Zarządzenie Nr 12787/24 w sprawie szczegółowego harmonogramu rekrutacji 2024/2025Zarządzenie Nr 12787/24 w sprawie szczegółowego harmonogramu rekrutacji 2024/2025
Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata do żłobka Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 12161/23 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 27 grudnia 2023 r. - Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata do żłobka
Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata do żłobkaZałącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 12161/23 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 27 grudnia 2023 r. - Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata do żłobka
Oświadczenie rodzica _opiekuna prawnego o zgłoszeniu do placówki dziecka posiadającego rodzeństwo korzystające z usług żłobka Załącznik nr 2 do ZARZĄDZENIA NR 12161/23 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 27 grudnia 2023 r. - Oświadczenie rodzica _opiekuna prawnego o zgłoszeniu do placówki dziecka posiadającego rodzeństwo korzystające z usług żłobka
Oświadczenie rodzica _opiekuna prawnego o zgłoszeniu do placówki dziecka posiadającego rodzeństwo korzystające z usług żłobkaZałącznik nr 2 do ZARZĄDZENIA NR 12161/23 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 27 grudnia 2023 r. - Oświadczenie rodzica _opiekuna prawnego o zgłoszeniu do placówki dziecka posiadającego rodzeństwo korzystające z usług żłobka
Oświadczenie rodzica opiekuna prawnego o zgłoszeniu jednocześnie do tej samej placówki dwojga lub więcej dzieci Załącznik nr 2a do ZARZĄDZENIA NR 12161/23 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 27 grudnia 2023 r. - Oświadczenie rodzica opiekuna prawnego o zgłoszeniu jednocześnie do tej samej placówki dwojga lub więcej dzieci
Oświadczenie rodzica opiekuna prawnego o zgłoszeniu jednocześnie do tej samej placówki dwojga lub więcej dzieci Załącznik nr 2a do ZARZĄDZENIA NR 12161/23 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 27 grudnia 2023 r. - Oświadczenie rodzica opiekuna prawnego o zgłoszeniu jednocześnie do tej samej placówki dwojga lub więcej dzieci
Oświadczanie Załącznik nr 3 do ZARZĄDZENIA NR 12161/23 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 27 grudnia 2023 r. - Oświadczanie
OświadczanieZałącznik nr 3 do ZARZĄDZENIA NR 12161/23 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 27 grudnia 2023 r. - Oświadczanie
Definicje i wyjaśnienia Załącznik nr 4 do ZARZĄDZENIA NR 12161/23 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 27 grudnia 2023 r. - Definicje i wyjaśnienia.
Definicje i wyjaśnieniaZałącznik nr 4 do ZARZĄDZENIA NR 12161/23 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 27 grudnia 2023 r. - Definicje i wyjaśnienia.
Zarządzenie nr 10081/2023 Prezydenta Wrocławia z dnia 18 kwietnia 2023 r Zarządzenie nr 10081/2023 Prezydenta Wrocławia z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie szczegółowego harmonogramu rekrutacji do żłobków wchodzących w skład Wrocławskiego Zespołu Żłobków oraz żłobków niepublicznych, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów z miejscami dotowanymi przez gminę Wrocław na rok żłobkowy 2023/2024).
Zarządzenie nr 10081/2023 Prezydenta Wrocławia z dnia 18 kwietnia 2023 rZarządzenie nr 10081/2023 Prezydenta Wrocławia z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie szczegółowego harmonogramu rekrutacji do żłobków wchodzących w skład Wrocławskiego Zespołu Żłobków oraz żłobków niepublicznych, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów z miejscami dotowanymi przez gminę Wrocław na rok żłobkowy 2023/2024).
Instrukcja logowania Węzeł Krajowy Instrukcja logowania Węzeł Krajowy
Instrukcja logowania Węzeł KrajowyInstrukcja logowania Węzeł Krajowy
Informacja dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski od 24.02.2022 r. Informacja dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski od 24.02.2022 r. (objętych ustawą z 12 marca 2022 „o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”) poszukujących opieki żłobkowej dla dzieci w wieku od 20 tygodni życia do 36 miesięcy.
Informacja dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski od 24.02.2022 r.Informacja dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski od 24.02.2022 r. (objętych ustawą z 12 marca 2022 „o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”) poszukujących opieki żłobkowej dla dzieci w wieku od 20 tygodni życia do 36 miesięcy.
Informacja dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski od 24.02.2022r. Informacja dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski od 24.02.2022r.
Informacja dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski od 24.02.2022r.Informacja dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski od 24.02.2022r.
Zestawienie wolnych miejsc we wrocławskich żłobkach do rekrutacji na rok żłobkowych 2024/25 Zestawienie wolnych miejsc we wrocławskich żłobkach do rekrutacji na rok żłobkowych 2024/25
Zestawienie wolnych miejsc we wrocławskich żłobkach do rekrutacji na rok żłobkowych 2024/25Zestawienie wolnych miejsc we wrocławskich żłobkach do rekrutacji na rok żłobkowych 2024/25
Wykaz wolnych miejsc i progów punktowych Wykaz wolnych miejsc i progów punktowych - Rekrutacja na rok żłobkowy 2024/25
Wykaz wolnych miejsc i progów punktowychWykaz wolnych miejsc i progów punktowych - Rekrutacja na rok żłobkowy 2024/25