Przejdź do treści
Żłobek
Wrocławski Zespół Żłobków Żłobek nr 1
Adres
Lwowska 20, 53-516 Wrocław
Telefon
71/718 62 01
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Iwona Szczepaniak
Typ placówki
Żłobek
Zdjęcia
  • Wrocławski Zespół Żłobków Żłobek nr 1
  • Żłobek nr 1
  • Plac zabaw
  • Żłobek nr 1
Opis

budynek wolnostojący, jednopiętrowy, 4 grupy, dzieci pozostają pod opieką wykwalifikowanego i doświadczonego personelu, realizującego program wychowawczo-edukacyjny poprzez zabawy ruchowe, dydaktyczne, plastyczne, tematyczne, manualno- konstrukcyjne i umuzykalniające.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek: Żłobek nr 1, ul. Lwowska 20, 53-516 Wrocław.


Dojazd do siedziby Żłobka nr 1, ul. Lwowska 20

Przystanek MPK:
- ulica: Grabiszyńska, przystanek: Pereca w odległości  ok. 270 metrów od wejścia głównego do placówki
- Linie tramwajowe: 4, 5, 11, 14,24 (stan na 27.02.2020 r.)
- Linia autobusowa: 126 (stan na 27.02.2020 r.)
ulica: Zaporoska, przystanek: Zaporoska w odległości od wejścia głównego do placówki 430 m
- Linia autobusowa: 127 (stan na 27.02.2020 r.)
ulica Szczęśliwa, przystanek: Zaporoska w odległości od wejścia głównego do placówki 520 m
- Linia autobusowa: 144 (stan na 27.02.2020 r.)
ulica Krucza, przystanek: Pl. Hirszfelda w odległości od wejścia głównego do placówki ok. 750 m
- Linia autobusowa: A (stan na 27.02.2020 r.)
- W rozkładzie jazdy autobusów poszczególnych linii wskazane są kursy realizowane przez pojazdy niskopodłogowe.


Dostępność wejścia
- Do budynku prowadzą 2 wejścia od podwórza, do których wchodzi się po kilkustopniowych  schodach. Przy schodach do wejścia głównego nie ma podjazdu dla wózków. Światło wejścia wynosi 105 cm.
- Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
- Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
- Do budynku i części jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


Dostępność parkingu
- Żłobek nie posiada parkingu ogólnodostępnego. W odległości ok. 70 m od wejścia głównego do placówki na ul. Lwowskiej znajdują się miejsca parkingowe.

Dostępność toalety
- Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.


Utrudnienia 
- W budynku nie ma windy.
- W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
- W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
- Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.


Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku
- W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki istnieje możliwość wyjścia pracownika merytorycznego do interesanta na zewnątrz i obsługi w dogodny dla niego sposób.

Żywienie
zgodne z wymaganiami dla danej grupy wiekowej, wynikającymi z aktualnych norm żywienia dla populacji polskiej, opracowanych przez Instytut Żywności i Żywienia im. prof. Aleksandra Szczygła w Warszawie
Dodatkowe zajęcia
Konsultacje z psychologiem
Personel

kwalifikacje zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2023 r. poz. 204)

Zakres wiekowy
od 20 tygodnia do 3 lat
Zasady odpłatności

Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia  Nr LIX/1558/22 z dnia 20 października 2022 w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Wrocław. Tekst jednolity uchwały z uwzględnieniem wprowadzanych zmian został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z 2022 r., poz. 5191.

 

Od 1 stycznia 2023 r.:

  • miesięczna opłata za pobyt dziecka w żłobku wynosi 628,20 zł,
  • w przypadku gdy dwoje dzieci z jednej rodziny, niebędącej rodziną wielodzietną korzysta ze żłobka utworzonego przez Gminę Wrocław, opłata miesięczna za pobyt drugiego dziecka wynosi 314,10 zł.,
  • dodatkowa opłata za każdą dodatkową godzinę opieki sprawowanej nad dzieckiem powyżej 10 godzin dziennie w danym dniu wynosi 30 zł.

Od 1 stycznia 2023 r.:

  • dzienna opłata za wyżywienie wynosi 8,00 zł.
Godziny pracy
6.00 - 17.00
Placówka dotowana
Tak
Organ prowadzący
Gmina Wrocław
Kierownik - telefon
71/ 718 62 01
Kierownik - email
zlobek1@wzz.wroc.pl
Dodatkowe cechy

 Kuchnia centralna

 Kuchnia mleczna

 Osobny budynek

 Plac zabaw

 Podjazd dla wózków

 Taras do werandowania

 Wózkownia

Grupy wiekowe

 20 tygodni - 12 miesięcy

 12 miesięcy i 1 dzień - 24 miesiące

 24 miesiące i 1 dzień - 32 miesięcy