Przejdź do treści
Żłobek
Wrocławski Zespół Żłobków Żłobek nr 3 (wyłącznie dla dzieci z alergiami pokarmowymi)
Adres
Białowieska 27, 54-234 Wrocław
Telefon
71/718 62 03
E-mail
Dyrektor/Kierownik
Irena Wójcikowska
Typ placówki
Żłobek
Zdjęcia
  • Wrocławski Zespół Żłobków Żłobek nr 3 (wyłącznie dla dzieci z alergiami pokarmowymi)
  • Wrocławski Zespół Żłobków Żłobek nr 3 (wyłącznie dla dzieci z alergiami pokarmowymi)
Opis

UWAGA:  żłobek wyłącznie dla dzieci z alergiami i nietolerancjami pokarmowymi. Żłobek zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia dziecka w przypadku, gdy spożycie nawet śladowych ilości alergenów stanowi zagrożenie dla życia dziecka.

budynek wolnostojący, jednopiętrowy, 3 grupy, dzieci pozostają pod opieką wykwalifikowanego i doświadczonego personelu, realizującego program wychowawczo-edukacyjny poprzez zabawy ruchowe, dydaktyczne, plastyczne, tematyczne, manualno- konstrukcyjne i umuzykalniające.

 

Dostępność  architektoniczna

Budynek : Żłobek nr 3 , ul Białowieska 27, 54-234 Wrocław


Dojazd do żłobka nr 3
•    Przy ul Legnickiej – Magnolia znajduje się przystanek tramwajowy  , linie : 3,10,20,23,31,32,33.               
• oraz przystanek autobusowy  linie : 102
• Przy ul Popowickiej znajduje się przystanek autobusowy , linie 103,104,122,127,128
•    W rozkładzie jazdy autobusów poszczególnych linii wskazane są kursy realizowane przez pojazdy niskopodłogowe


Dostępność wejścia
•    Do budynku prowadzi 1 wejście od ul Białowieskiej 27, wejście bez schodów, światło wejścia wynosi 90 cm.
•    Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące
•    Wejście nie jest zabezpieczone bramkami


Dostępność parkingu
•    Przed budynkiem znajduje się parking na 2 pojazdy dla osób niepełnosprawnych


Dostępność toalet
•    W budynku na parterze jest toaleta przeznaczona dla osób niepełnosprawnych


Utrudnienia
•    w budynku nie ma windy
•    W budynku nie ma pętli indukcyjnych
•    Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze
•    W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
•    Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego


Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku

•    W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

Żywienie
żłobek i dieta wyłącznie dla dzieci z alergiami pokarmowymi
Dodatkowe zajęcia
Konsultacje z psychologiem
Personel

Kwalifikacje zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 204).

Zakres wiekowy
od 1 roku do 3 lat
Zasady odpłatności

Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia Nr LIX/1558/22 z dnia 20 października 2022 w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Wrocław. Tekst jednolity uchwały z uwzględnieniem wprowadzanych zmian został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z 2022 r., poz. 5191.

Od 1 stycznia 2023 r.:

  • miesięczna opłata za pobyt dziecka w żłobku wynosi 628,20 zł,
  • w przypadku gdy dwoje dzieci z jednej rodziny, niebędącej rodziną wielodzietną korzysta ze żłobka utworzonego przez Gminę Wrocław, opłata miesięczna za pobyt drugiego dziecka wynosi 314,10 zł.,
  • dodatkowa opłata za każdą dodatkową godzinę opieki sprawowanej nad dzieckiem powyżej 10 godzin dziennie w danym dniu wynosi 30 zł.

 

Od 1 stycznia 2023 r.:

  • dzienna opłata za wyżywienie w Żłobku Nr 3 wynosi 9,00 zł.
Godziny pracy
6.00 - 17.00
Placówka dotowana
Tak
Organ prowadzący
Gmina Wrocław
Dodatkowe cechy

 Diety eliminacyjne

 Kuchnia centralna

 Osobny budynek

 Parking

 Plac zabaw

 Wózkownia

Grupy wiekowe

 12 miesięcy i 1 dzień - 24 miesiące

 24 miesiące i 1 dzień - 32 miesięcy