Przejdź do treści
Żłobek
Wrocławski Zespół Żłobków Żłobek nr 4
Adres
Kłodnicka 25, 54-217 Wrocław
Telefon
71 718 62 04
E-mail
Dyrektor/Kierownik
Beata Wawer-Świątek
Typ placówki
Żłobek
Zdjęcia
  • Wrocławski Zespół Żłobków Żłobek nr 4
  • żłobek nr 4
  • plac zabaw
  • jadalnia
  • szatnia
  • korytarz
Opis

budynek jednopiętrowy, wolnostojący, 3 grupy, dzieci pozostają pod opieką wykwalifikowanego i doświadczonego personelu, realizującego program wychowawczo-edukacyjny poprzez zabawy ruchowe, dydaktyczne, plastyczne, tematyczne, manualno- konstrukcyjne i umuzykalniające.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek:
Wrocławski Zespół Żłobków Żłobek nr 4 , ul. Kłodnicka 25, 54-217 Wrocław.


Dojazd do siedziby Żłobka nr 4, ul. Kłodnicka 25

- W odległości  ok. 270 metrów od wejścia głównego żłobka znajduje się podwójny przystanek MPK – Kwiska oraz dla przystanku tramwajowego- Kwiska:
- ulica: Legnicka, przystanek: Kwiska
- linie autobusowe: 119, 143, 129, 128, 122 (stan na 21.02.2020r.)
- linie tramwajowe: 3,10,20,23,31,32,33 ( stan na 21.02.2020)
W rozkładzie jazdy autobusów oraz tramwajów poszczególnych linii wskazane są kursy realizowane przez pojazdy niskopodłogowe.
- W odległości ok.270 m od wejścia głównego żłobka znajduje się dodatkowy oddzielny przystanek MPK –Kwiska dla linii autobusowej 102- brak danych o kursach realizowanych przez pojazdy niskopodłogowe.


Dostępność wejścia
- Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Kłodnicka. Wejście po schodach w ilości 4 sztuk , z możliwością podjazdu dla wózków. Światło wejścia wynosi 90 cm.
- Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
- Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
- Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Dostępność parkingu
- Przed budynkiem znajduje się chodnik z miejscami parkingowymi, brak jest wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.


Dostępność toalety
- Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.


Utrudnienia:
- W budynku nie ma windy.
- W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
- Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze.
- W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
- Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.


Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku

- W przypadku niemożności dotarcia interesanta do administracji żłobka istnieje możliwość zejścia pracownika administracji na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

Żywienie
zgodne z wymaganiami dla danej grupy wiekowej, wynikającymi z aktualnych norm żywienia dla populacji polskiej, opracowanych przez Instytut Żywności i Żywienia im. prof. Aleksandra Szczygła w Warszawie
Dodatkowe zajęcia
Konsultacje z psychologiem
Personel

kwalifikacje zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2023 r. poz. 204).

Zakres wiekowy
od 1 roku do 3 lat
Zasady odpłatności

Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia  Nr LIX/1558/22 z dnia 20 pażdziernika 2022 w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty  za  wyżywienie  i opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Wrocław (t.j Dz. Urz. Woj. Doln. z 2022 r., poz. 5191 ze zmianami).

Od 1 stycznia 2023 r.:

  • miesięczna opłata za pobyt dziecka w żłobku wynosi 628,20 zł,
  • w przypadku gdy dwoje dzieci z jednej rodziny, niebędącej rodziną wielodzietną korzysta ze żłobka utworzonego przez Gminę Wrocław, opłata miesięczna za pobyt drugiego dziecka wynosi 314,10 zł.,
  • dodatkowa opłata za każdą dodatkową godzinę opieki sprawowanej nad dzieckiem powyżej 10 godzin dziennie w danym dniu wynosi 30 zł.

 

Od 1 stycznia 2023 r.:

  • dzienna opłata za wyżywienie wynosi 8,00 zł.
Godziny pracy
od godziny 6.00 do 17.00
Placówka dotowana
Tak
Organ prowadzący
Gmina Wrocław
Kierownik - telefon
71 718 62 04
Łączna liczba miejsc
126
Kierownik - godziny przyjmowania interesantów
wtorek od 13-17
Kierownik - email
beata.wawer-swiatek@wzz.wroc.pl
Dodatkowe cechy

 Kuchnia centralna

 Osobny budynek

 Parking

 Plac zabaw

 Podjazd dla wózków

 Taras do werandowania

 Wózkownia

Grupy wiekowe

 12 miesięcy i 1 dzień - 24 miesiące

 24 miesiące i 1 dzień - 32 miesięcy