Przejdź do treści
Żłobek
Wrocławski Zespół Żłobków Żłobek nr 8
Adres
Sądowa 6, 50-046 Wrocław
Telefon
71/718 62 08
E-mail
Dyrektor/Kierownik
Anna Kamińska
Typ placówki
Żłobek
Zdjęcia
  • Żłobek 8
  • Wrocławski Zespół Żłobków Żłobek nr 8
  • Grupa 3 a
  • Wrocławski Zespół Żłobków Żłobek nr 8
Opis

budynek wolnostojący, jednopiętrowy, 4 grupy, dzieci pozostają pod opieką wykwalifikowanego i doświadczonego personelu, realizującego program wychowawczo-edukacyjny poprzez zabawy ruchowe, dydaktyczne, plastyczne, tematyczne, manualno- konstrukcyjne i umuzykalniające.

Dostępność architektoniczna

Budynek: Wrocławskiego Zespołu Żłobków, Żłobek 8 ul. Sądowa 6, 50-046 Wrocław.


Dojazd do Żłobka 8 , ul. Sądowa 6  
W odległości  ok. 200 metrów od wejścia głównego do budynku znajduje się przystanek linia tramwajowa oraz autobusowej:
- Skrzyżowanie plac Legionów
- Linie tramwajowe :OL,4,5,11,14,15,24,31,32 (stan na 05.03.2020r.)
- Linia autobusowa :106,122,127,144,148,149 (stan na 05.03.2020r.)
- W rozkładzie jazdy autobusów poszczególnych linii wskazane są kursy realizowane przez pojazdy niskopodłogowe.


Dostępność wejścia
- Do budynku prowadzą 3  wejścia : Wejście główne 1 od strony placu zabaw oraz 2 i 3 od strony parkingu . Wejście główne bez schodów bezpośrednio z chodnika oraz bez progu. Wejścia od parkingu z podjazdem dla wózków. Światło wejścia wynosi 90 cm.
- Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
- Wejście zabezpieczone bramkami oraz bramą wjazdową w godzinach przyjmowania i wydawania dzieci.
- Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


Dostępność parkingu
- Przed budynkiem znajduje się parking na 10 pojazdów osobowych oraz jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.


Dostępność toalety

- Na parterze dostępna jest toaleta dla niepełnosprawnych oraz matek z dziećmi


Utrudnienia  
- W budynku nie ma windy.
- W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
- Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze wraz z toaletą dostosowaną dla osób poruszających się na wózkach
- W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
- Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.


Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku

- W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

Żywienie
zgodne z wymaganiami dla danej grupy wiekowej, wynikającymi z aktualnych norm żywienia dla populacji polskiej, opracowanych przez Instytut Żywności i Żywienia im. prof. Aleksandra Szczygła w Warszawie
Dodatkowe zajęcia
Konsultacje z psychologiem
Personel

Kwalifikacje zgodne z wymaganiami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r o opiece nad dziećmi do lat 3 ( t.j.Dz.U. z 2023 r poz.204 )

Zakres wiekowy
od 20 tygodnia do 3 lat
Zasady odpłatności

Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia  Nr LIX/1558/22 z dnia 20 pazdziernika 2022  w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty  za  wyżywienie  i opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Wrocław.Tekst jednolity uchwały z uwzględnieniem wprowadzonych zmian został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z 2022r., poz 5191 

Od 1 stycznia 2023 r.:

  • miesięczna opłata za pobyt dziecka w żłobku wynosi 628,20 zł,
  • w przypadku gdy dwoje dzieci z jednej rodziny, niebędącej rodziną wielodzietną korzysta ze żłobka utworzonego przez Gminę Wrocław, opłata miesięczna za pobyt drugiego dziecka wynosi 314,10 zł.,
  • dodatkowa opłata za każdą dodatkową godzinę opieki sprawowanej nad dzieckiem powyżej 10 godzin dziennie w danym dniu wynosi 30 zł.

 

Od 1 stycznia 2023 r.:

  • dzienna opłata za wyżywienie wynosi 8,00 zł.
Godziny pracy
6.00 -17.00
Placówka dotowana
Tak
Organ prowadzący
Gmina Wrocław
Kierownik - email
anna.kaminska@wzz.wroc.pl
Kierownik - telefon
71/ 718 62 08
Kierownik - godziny przyjmowania interesantów
W dowolnie wybranym terminie po wcześniejszym umówieniu.
Łączna liczba miejsc
141
Dodatkowe cechy

 Kuchnia centralna

 Kuchnia mleczna

 Osobny budynek

 Parking

 Plac zabaw

 Podjazd dla niepełnosprawnych

 Podjazd dla wózków

 Taras do werandowania

 Wózkownia

Grupy wiekowe

 20 tygodni - 12 miesięcy

 12 miesięcy i 1 dzień - 24 miesiące

 24 miesiące i 1 dzień - 32 miesięcy