Przejdź do treści
Żłobek
Wrocławski Zespół Żłobków Żłobek nr 9
Adres
Józefa Marii Hoene-Wrońskiego 13d, 50-376 Wrocław
Telefon
71/718 62 09
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Kamila Stańko
Typ placówki
Żłobek
Zdjęcia
 • Wrocławski Zespół Żłobków Żłobek nr 9
 • Nasz mamucik na placu zabaw
 • Plac zabaw
 • Bawialnia gr 3
 • Wózkownia
 • Jadalnia grupy 3
 • Łazienka gr.3
 • Bawialnia gr. 2
 • Bawialnia gr. 2
 • Jadalnia gr.2
Opis

budynek parterowy, wolnostojący, 2 grupy, dzieci pozostają pod opieką wykwalifikowanego i doświadczonego personelu, realizującego program wychowawczo-edukacyjny poprzez zabawy ruchowe, dydaktyczne, plastyczne, tematyczne, manualno- konstrukcyjne i umuzykalniające

Dostępność architektoniczna

Budynek: Żłobek nr 9 ul. Józefa Hoene-Wrońskiego 13d 50-376 Wrocław


Dojazd do Żłobka nr 9:
W odległości  ok. 400  metrów od wejścia głównego do Żłobka znajduje się przystanek MPK 
•    Plac Grunwaldzki, przystanek: most Grunwaldzki
•    linie: 4,D,OL,OP,16,33,145,146,149 (stan na 03.02.2020r.)
•    W rozkładzie jazdy autobusów i tramwajów poszczególnych linii wskazane są kursy realizowane przez pojazdy niskopodłogowe.
W odległości 280 metrów znajduje się stacja kolejki gondolowej POLINKA , którą można przejechać na drugi brzeg rzeki Odry (na ul. Na Grobli)


Dostępność wejść
•    Do budynku prowadzą 3 wejścia od ul. Wrońskiego.
•    pierwsze wejście po schodach o wysokości 0,5m (3 schodki) Światło wejścia wynosi 83 cm.
•    Drugie i trzecie wejście przez podjazdy dla wózków wyłożone matą antypoślizgową. Światło wejść wynosi 83cm.
•    Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
•    Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
•    Do budynku możliwe jest wejście z psem asystującym i psem przewodnikiem (jedynie wejściem pierwszym do biura kierownika żłobka)


Dostępność parkingu
•    brak jest wyznaczonych miejsc parkingowych.


Dostępność toalety
•    Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.


Utrudnienia 
•    W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
•    W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
•    Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Żywienie
zgodne z wymaganiami dla danej grupy wiekowej, wynikającymi z aktualnych norm żywienia dla populacji polskiej, opracowanych przez Instytut Żywności i Żywienia im. prof. Aleksandra Szczygła w Warszawie. Wyżywienie dowożone ze Żłobka nr 10
Dodatkowe zajęcia
Konsultacje z psychologiem
Personel

kwalifikacje zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2023 r. poz. 204 )

Zakres wiekowy
od 1 roku do 3 lat
Zasady odpłatności

Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia  Nr LIX/1558/22 z dnia 20 października 2022 w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Wrocław. Tekst jednolity uchwały z uwzględnieniem wprowadzanych zmian został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z 2022 r., poz. 5191.

 

Od 1 stycznia 2024 roku:

 

 • miesięczna opłata za pobyt dziecka w żłobku wynosi 763,56 zł.

 

 • w przypadku gdy dwoje dzieci z jednej rodziny, niebędącej rodziną wielodzietną korzysta ze żłobka, miesięczna opłata za pobyt drugiego dziecka wynosi 381,78 zł.

 

 • dodatkowa opłata za każdą dodatkową godzinę opieki sprawowanej nad dzieckiem powyżej 10 godzin dziennie w danym dniu wynosi 30 zł.

 

Od 1 stycznia 2024 r.:

 • dzienna opłata za wyżywienie wynosi 10,00 zł.
Godziny pracy
6.00-17.00
Placówka dotowana
Tak
Organ prowadzący
Gmina Wrocław
Kierownik - telefon
71 718 62 09
Kierownik - godziny przyjmowania interesantów
wtorek 9-16
Kierownik - email
zlobek9@wzz.wroc.pl
Łączna liczba miejsc
82
Dojazd

Dojazd do żłobka do Mostu Grunwaldzkiego autobusami lini: 149,146,145,D oraz tramwajami lini 2,4,9,10,12,13,16,17,19.

Przystanki znajdują się w odległości 300m.

Dodatkowe cechy

 Diety eliminacyjne

 Osobny budynek

 Plac zabaw

 Podjazd dla wózków

 Wózkownia

Grupy wiekowe

 12 miesięcy i 1 dzień - 24 miesiące

 24 miesiące i 1 dzień - 32 miesięcy