Żłobek
Wrocławski Zespół Żłobków Żłobek nr 9
Adres
Józefa Marii Hoene-Wrońskiego 13d, 50-376 Wrocław
Telefon
71/ 365-03-09
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Eliza Werykowska
Typ placówki
Żłobek
Zdjęcia
  • Wrocławski Zespół Żłobków Żłobek nr 9
  • Wrocławski Zespół Żłobków Żłobek nr 9
Opis
budynek parterowy, wolnostojący, 2 grupy, dzieci pozostają pod opieką wykwalifikowanego i doświadczonego personelu, realizującego program wychowawczo-edukacyjny poprzez zabawy ruchowe, dydaktyczne, plastyczne, tematyczne, manualno- konstrukcyjne i umuzykalniające
Żywienie
zgodne z wymaganiami dla danej grupy wiekowej, wynikającymi z aktualnych norm żywienia dla populacji polskiej, opracowanych przez Instytut Żywności i Żywienia im. prof. Aleksandra Szczygła w Warszawie. Wyżywienie dowożone ze Żłobka nr 10
Dodatkowe zajęcia
Konsultacje z psychologiem
Personel
kwalifikacje zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157 ze zm.)
Zakres wiekowy
od 1 roku do 3 lat
Zasady odpłatności
Uchwała Nr XII/277/19 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 4 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę nr IX/175/11 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez gminę Wrocław – Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 lipca 2019 r. – poz. 4543.

Od 1 września:

·      opłata za pobyt dziecka w żłobku, za godzinę opieki sprawowanej nad dzieckiem wynosi 2,03 zł.;

·      w przypadku gdy dwoje dzieci z jednej rodziny, niebędącej rodziną wielodzietną korzysta ze żłobka, opłata za pobyt drugiego dziecka wynosi 1,01 zł.;

·      dodatkowa opłata za każdą dodatkową godzinę opieki sprawowanej nad dzieckiem powyżej 10 godzin dziennie w danym dniu wynosi 30 zł.
Godziny pracy
6.00-17.00
Placówka dotowana
Tak
Organ prowadzący
Gmina Wrocław
Dodatkowe cechy

 Osobny budynek

 Plac zabaw

 Podjazd dla wózków

 Wózkownia

Grupy wiekowe

 12 miesięcy i 1 dzień - 24 miesiące

 24 miesiące i 1 dzień - 32 miesięcy