Przejdź do treści
Żłobek
Wrocławski Zespół Żłobków Żłobek nr 10
Adres
Henryka Brodatego 17, 50-250 Wrocław
Telefon
71/718 62 10
E-mail
Dyrektor/Kierownik
Żaneta Józek
Typ placówki
Żłobek
Zdjęcia
  • Wrocławski Zespół Żłobków Żłobek nr 10
  • Wrocławski Zespół Żłobków Żłobek nr 10
Opis

budynek jednopiętrowy, wolnostojący, 4 grupy, dzieci pozostają pod opieką wykwalifikowanego i doświadczonego personelu, realizującego program wychowawczo-edukacyjny poprzez zabawy ruchowe, dydaktyczne, plastyczne, tematyczne, manualno- konstrukcyjne i umuzykalniające


Dostępność architektoniczna

Budynek: Wrocławski Zespół Żłobków Żłobek nr 10, ul. H. Brodatego 17 50-250 Wrocław.


Dojazd do siedziby ŻŁOBKA nr 10, ul. H. Brodatego 17

•    W odległości  ok. 450 metrów od wejścia głównego znajduje się przystanek MPK – Pomorska i Dubois:
•    ulica: Dubois, przystanek: Pomorska ;  linie: 0,14,15,24,C,K,128,132,142,144 (stan na 20.02.2020r.)
•    ulica: Drobnera, przystanek: Dubois; linie 6,7 (stan na 20.02.2020r.)
•    W rozkładzie jazdy tramwajów i  autobusów poszczególnych linii wskazane są kursy realizowane przez pojazdy niskopodłogowe.


Dostępność wejścia

•    Do budynku prowadzą 3 wejście od ul. H .Brodatego. Wejścia bez schodów bezpośrednio z chodnika, wejście do administracji  z progiem. Światło wejścia wynosi 90 cm.
•    Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
•    Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
•    Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


Dostępność parkingu
•    Przed budynkiem nie ma parkingu, możliwość parkowania przy chodniku ul. H. Brodatego
Dostępność toalety
•    2 toalety dla osób niepełnosprawnych.
Utrudnienia 
•    W budynku nie ma windy.
•    W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
•    Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze.
•    W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
•    Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku
•    W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

Żywienie
zgodne z wymaganiami dla danej grupy wiekowej, wynikającymi z aktualnych norm żywienia dla populacji polskiej, opracowanych przez Instytut Żywności i Żywienia im. prof. Aleksandra Szczygła w Warszawie
Dodatkowe zajęcia
Konsultacje z psychologiem
Personel

kwalifikacje zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2023 r. poz. 204)

Zakres wiekowy
od 20 tygodnia do 3 lat
Zasady odpłatności

Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia  Nr LIX/1558/22  z dnia 20 października 2022  w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty  za  wyżywienie  i opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Wrocław . Tekst jednolity uchwały z uwzględnieniem wprowadzonych zmian został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnosląskiego z 2022r , poz 5191

Od 1 stycznia 2023 r.:

  • miesięczna opłata za pobyt dziecka w żłobku wynosi 628,20 zł,
  • w przypadku gdy dwoje dzieci z jednej rodziny, niebędącej rodziną wielodzietną korzysta ze żłobka utworzonego przez Gminę Wrocław, opłata miesięczna za pobyt drugiego dziecka wynosi 314,10 zł.,
  • dodatkowa opłata za każdą dodatkową godzinę opieki sprawowanej nad dzieckiem powyżej 10 godzin dziennie w danym dniu wynosi 30 zł.

 

Od 1 stycznia 2023 r.:

  • dzienna opłata za wyżywienie wynosi 8,00 zł.
Godziny pracy
6.00-17.00
Placówka dotowana
Tak
Organ prowadzący
Gmina Wrocław
Dodatkowe cechy

 Kuchnia centralna

 Kuchnia mleczna

 Osobny budynek

 Plac zabaw

 Taras do werandowania

 Wózkownia

Grupy wiekowe

 20 tygodni - 12 miesięcy

 12 miesięcy i 1 dzień - 24 miesiące

 24 miesiące i 1 dzień - 32 miesięcy