Przejdź do treści
Żłobek
Wrocławski Zespół Żłobków Żłobek nr 11
Adres
Hubska 39, 50-501 Wrocław
Telefon
71/718 62 11
E-mail
Dyrektor/Kierownik
Joanna Tarnowska
Typ placówki
Żłobek
Zdjęcia
  • Wrocławski Zespół Żłobków Żłobek nr 11
  • Wrocławski Zespół Żłobków Żłobek nr 11
Opis

budynek wolnostojący, jednopiętrowy, 3 grupy, dzieci pozostają pod opieką wykwalifikowanego i doświadczonego personelu, realizującego program wychowawczo-edukacyjny poprzez zabawy ruchowe, dydaktyczne, plastyczne, tematyczne, manualno- konstrukcyjne i umuzykalniające.


Dostępność architektoniczna

Budynek: Żłobek nr 11, 50-501 Wrocław, ul. Hubska 39


Dojazd do Żłobka nr 11, ul. Hubska 39, Wrocław
•    Budynek piętrowy, położony w podwórzu u zbiegu ulicy Hubskiej i Glinianej
•    W odległości ok. 150m od wejścia, znajduję się przystanek MPK przy ul. Hubskiej
•    Linie: tramwajowa 16, autobusowa 110 i 125
•    W odległości ok. 300m. od wejścia znajduje się przystanek MPK przy ul. Glinianej
•    Linie: tramwajowe 8, 31, 32
•    W rozkładzie autobusów i tramwajów wskazane są kursy realizowane przez pojazdy niskopodłogowe.


Dostępność wejścia
•    Przed wejściem do budynku znajduje się ogrodzenie i bramka do wejścia bezpośrednio na posesje
•    Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Hubskiej
•    Wejście do budynku ze schodami, cztery schody po 15 cm każdy schodek
•    Na schodach do wejścia znajduje się podjazd na wózki dziecięce
•    Wejście nie jest zabezpieczone bramkami
•    Aby wejść do budynku należy pokonać dwie pary drzwi
•    Pierwsze drzwi wejściowe otwierane ręcznie, światło wejścia 95cm
•    Drugie drzwi otwierane po zgłoszeniu domofonem, otwierane ręcznie po zwolnieniu zamka elektromagnetycznego, światło wejścia 95 cm
•    budynek
•    Do budynku  można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem za wyjątkiem sali dziecięcych i kuchni


Dostępność parkingu
•    Budynek nie posiada parkingu, ani wyznaczonych miejsc parkingowych


Dostępność toalety

•    Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
•    Toaleta ogólna dla interesantów znajduje się na I p.


Utrudnienia 
•    W budynku nie ma windy.
•    W budynku nie ma pętli indukcyjnych, informacji głosowych
•    Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze.
•    W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
•    Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.


Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku
•    W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

Żywienie
zgodne z wymaganiami dla danej grupy wiekowej, wynikającymi z aktualnych norm żywienia dla populacji polskiej, opracowanych przez Instytut Żywności i Żywienia im. prof. Aleksandra Szczygła w Warszawie
Dodatkowe zajęcia
Konsultacje z psychologiem
Personel

kwalifikacje zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2023 r. poz. 204.)

Zakres wiekowy
od 1 roku do 3 lat
Zasady odpłatności

Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia  Nr LIX/1558/22 z dnia 20 października2022r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty  za  wyżywienie  i opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Wrocław ....Tekst jednolity uchwały z uwzględnieniem wprowadzanych zmian został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z 2022r., poz.5191

Od 1 stycznia 2023 r.:

  • miesięczna opłata za pobyt dziecka w żłobku wynosi 628,20 zł,
  • w przypadku gdy dwoje dzieci z jednej rodziny, niebędącej rodziną wielodzietną korzysta ze żłobka utworzonego przez Gminę Wrocław, opłata miesięczna za pobyt drugiego dziecka wynosi 314,10 zł.,
  • dodatkowa opłata za każdą dodatkową godzinę opieki sprawowanej nad dzieckiem powyżej 10 godzin dziennie w danym dniu wynosi 30 zł.

 

Od 1 stycznia 2023 r.:

  • dzienna opłata za wyżywienie wynosi 8,00 zł.
Godziny pracy
6.00-17.00
Placówka dotowana
Tak
Organ prowadzący
Gmina Wrocław
Kierownik - email
joanna.tarnowska@wzz.wroc.pl
Kierownik - telefon
71/718 62 11
Kierownik - godziny przyjmowania interesantów
codziennie od godz. 8:00 do 15:00, dyżur we wtorki 14:00-17:00
Dodatkowe cechy

 Kuchnia centralna

 Osobny budynek

 Plac zabaw

 Podjazd dla wózków

 Taras do werandowania

 Wózkownia

Grupy wiekowe

 12 miesięcy i 1 dzień - 24 miesiące

 24 miesiące i 1 dzień - 32 miesięcy

Pliki do pobrania
Rekrutacja 2021-2022 - terminy i godziny przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych