Przejdź do treści
Żłobek
Wrocławski Zespół Żłobków Żłobek nr 12
Adres
Jugosłowiańska 85A, 51-112 Wrocław
Telefon
71/718 62 12
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Ewa Karczyńska
Typ placówki
Żłobek
Zdjęcia
  • Pac zabaw
  • Wrocławski Zespół Żłobków Żłobek nr 12
  • Sala zabaw
  • Jadalnia
  • Łazienka przy grupie dzieci
Opis

budynek jednopiętrowy, wolnostojący, 6 grup, dzieci pozostają pod opieką wykwalifikowanego i doświadczonego personelu, realizującego program wychowawczo-edukacyjny poprzez zabawy ruchowe, dydaktyczne, plastyczne, tematyczne, manualno- konstrukcyjne i umuzykalniające.

Dostępność architektoniczna

Budynek: Wrocławski Zespół Żłobków, Żłobek nr 12, ul. Jugosłowiańska 85 a, 51-112 Wrocław.


Dojazd do siedziby Żłobka nr 12, ul. Jugosłowiańska 85 a.
1)    W odległości  ok. 400 metrów od wejścia głównego do żłobka znajduje się przystanek MPK Różanka
•    ulica: Bezpieczna, przystanek: Różanka
•    linie: 118, 119, 142, K (pośpieszny), 319 (szczytowy) (stan na 01.01.2024r.)
•    W rozkładzie jazdy autobusów poszczególnych linii wskazane są kursy realizowane przez pojazdy niskopodłogowe.
2)    W odległości  ok. 700 metrów od wejścia głównego do żłobka znajduje się przystanek MPK Serbska CK AGORA
•    ulica: Osobowicka, przystanek: Serbska CK AGORA
•    linie tramwajowe: 714 ( zastępczy autobus od 23.08.2022r.)
•    linie autobusowe 129, 142, 319 (szczytowy) (stan na 01.01.2024r.)
•    W rozkładzie jazdy autobusów poszczególnych linii wskazane są kursy realizowane przez pojazdy niskopodłogowe.


Dostępność wejścia
•    Do budynku prowadzi 1 wejście, do którego można dość z dwóch stron:
- od strony osiedla Różanka między ul. Jugosłowiańską a Chorwacką;
- od ul. Jugosłowiańskiej furtką i bramą wjazdową przez parking żłobka, przejście chodnikiem wokół budynku.
Wejście bez schodów bezpośrednio z chodnika bez progu. Wejście do wiatrołapu - światło wejścia wynosi 96 cm z możliwością poszerzenia do 142 cm. Z wiatrołapu wejście na hol główny - światło wejścia 100 cm,
z możliwością poszerzenia do 147 cm.
•    Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
•    Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
•    Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


Dostępność parkingu
•    Przed budynkiem znajduje się parking na 4 pojazdy osobowe,  w tym 1 wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone znakiem drogowym.
Dostępność toalety
•    W żłobku na parterze przed wyjściem na plac zabaw, zlokalizowanym za holem głównym znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Utrudnienia 
•    W budynku nie ma windy.
•    W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
•    Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze.
•    W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych
i słabowidzących.
•    Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.


Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku
•    W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

Żywienie
zgodne z wymaganiami dla danej grupy wiekowej, wynikającymi z aktualnych norm żywienia dla populacji polskiej, opracowanych przez Instytut Żywności i Żywienia im. prof. Aleksandra Szczygła w Warszawie
Dodatkowe zajęcia
Konsultacje z psychologiem
Personel

kwalifikacje zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 204)

Zakres wiekowy
od 20 tygodnia do 3 lat
Zasady odpłatności

Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia  Nr LIX/1558/22 z dnia 20 października 2022 w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Wrocław. Tekst jednolity uchwały z uwzględnieniem wprowadzanych zmian został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z 2022 r., poz. 5191.

 

Od 1 stycznia 2024 roku:

 

  • miesięczna opłata za pobyt dziecka w żłobku wynosi 763,56 zł.

 

  • w przypadku gdy dwoje dzieci z jednej rodziny, niebędącej rodziną wielodzietną korzysta ze żłobka, miesięczna opłata za pobyt drugiego dziecka wynosi 381,78 zł.

 

  • dodatkowa opłata za każdą dodatkową godzinę opieki sprawowanej nad dzieckiem powyżej 10 godzin dziennie w danym dniu wynosi 30 zł.

 

Od 1 stycznia 2024 r.:

  • dzienna opłata za wyżywienie wynosi 10,00 zł.
Godziny pracy
6.00-17.00
Placówka dotowana
Tak
Organ prowadzący
Gmina Wrocław
Kierownik - telefon
71 7186212
Kierownik - email
zlobek12@wzz.wroc.pl
Kierownik - godziny przyjmowania interesantów
Kierownik żłobka jest dostępny dla rodziców/opiekunów prawnych codziennie w godzinach pracy placówki, stały dyżur kierownika żłobka w każdy wtorek 14.00-17.00.
Łączna liczba miejsc
157
Dodatkowe cechy

 Diety eliminacyjne

 Kuchnia centralna

 Kuchnia mleczna

 Osobny budynek

 Parking

 Plac zabaw

 Wózkownia

Grupy wiekowe

 20 tygodni - 12 miesięcy

 12 miesięcy i 1 dzień - 24 miesiące

 24 miesiące i 1 dzień - 32 miesięcy