Przejdź do treści
Żłobek
Wrocławski Zespół Żłobków Żłobek nr 13
Adres
Wieczysta 107, 50-550 Wrocław
Telefon
71/718 62 13
E-mail
Dyrektor/Kierownik
Aleksandra Czaros
Typ placówki
Żłobek
Zdjęcia
  • Żłobek 13
  • Wrocławski Zespół Żłobków Żłobek nr 13
  • plac zabaw
  • bawialnia
  • bawialnia
Opis

budynek wolnostojący, jednopiętrowy, 3 grupy, dzieci pozostają pod opieką wykwalifikowanego i doświadczonego personelu, realizującego program wychowawczo-edukacyjny poprzez zabawy ruchowe, dydaktyczne, plastyczne, tematyczne, manualno- konstrukcyjne i umuzykalniające

 

Dostępność architektoniczna


Budynek:  Żłobek nr 13, ul. Wieczysta 107, 50-550 Wrocław.


Dojazd do siedziby Żłobka nr 13, ul. Wieczysta 107
- W odległości  ok. 500 metrów od wejścia głównego do budynku, żłobka znajduje się przystanek MPK – Śliczna
- ulica: Borowska, przystanek: Śliczna
- 112, 113, 133, 145, 146, 612, K (stan na 10.03.2020r.)
- W rozkładzie jazdy autobusów poszczególnych linii wskazane są kursy realizowane przez pojazdy niskopodłogowe.


Dostępność wejścia
- Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Wieczystej 107. Wejście bez schodów bezpośrednio z chodnika bez progu. Światło wejścia bramki wynosi 90 cm.
- Światło wejścia do przedsionka wynosi 100cm.
- Światło wejścia z przedsionka na  hol wynosi 95cm.
- Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
- Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
- W przedsionku żłobka dla bezpieczeństwa zamontowany jest domofon
- Do budynku, przedsionka i holu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


Dostępność parkingu
- Przed budynkiem brak jest wyznaczonych miejsc parkingowych.
- Najbliższe miejsca postojowe znajdują się przy budynku szkoły podstawowej nr 17, przy ul. Wieczystej 105


Dostępność toalety
- Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.


Utrudnienia 
- W budynku nie ma windy.
- W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
- Dla osób na wózkach dostępny jest tylko hol i pomieszczenia dwóch szatni na parterze.
- W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
- Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku
- W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

Żywienie
zgodne z wymaganiami dla danej grupy wiekowej, wynikającymi z aktualnych norm żywienia dla populacji polskiej, opracowanych przez Instytut Żywności i Żywienia im. prof. Aleksandra Szczygła w Warszawie
Dodatkowe zajęcia
Konsultacje z psychologiem
Personel

kwalifikacje zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2023 r. poz. 204)

Zakres wiekowy
od 1 roku do 3 lat
Zasady odpłatności

Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia Nr LIX/1558/22  z dnia 20 października 2022 w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Wrocław. Tekst jednolity uchwały z uwzględnieniem wprowadzonych zmian został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z 2022r., poz. 5191.

Od 1 stycznia 2023 r.:

  • miesięczna opłata za pobyt dziecka w żłobku wynosi 628,20 zł,
  • w przypadku gdy dwoje dzieci z jednej rodziny, niebędącej rodziną wielodzietną korzysta ze żłobka utworzonego przez Gminę Wrocław, opłata miesięczna za pobyt drugiego dziecka wynosi 314,10 zł.,
  • dodatkowa opłata za każdą dodatkową godzinę opieki sprawowanej nad dzieckiem powyżej 10 godzin dziennie w danym dniu wynosi 30 zł.

 

Od 1 stycznia 2023 r.:

  • dzienna opłata za wyżywienie wynosi 8,00 zł.

 

Godziny pracy
6.00 - 17.00
Placówka dotowana
Tak
Organ prowadzący
Gmina Wrocław
Kierownik - telefon
71/ 718-62-13
Kierownik - email
zlobek13@wzz.wroc.pl
Dodatkowe cechy

 Kuchnia centralna

 Osobny budynek

 Plac zabaw

 Taras do werandowania

 Wózkownia

Grupy wiekowe

 12 miesięcy i 1 dzień - 24 miesiące

 24 miesiące i 1 dzień - 32 miesięcy