Przejdź do treści
Żłobek
Wrocławski Zespół Żłobków Żłobek nr 14
Adres
Mulicka 4c, 51-315 Wrocław
Telefon
71/718 62 14
E-mail
Dyrektor/Kierownik
Elżbieta Straś
Typ placówki
Żłobek
Zdjęcia
  • Wrocławski Zespół Żłobków Żłobek nr 14
  • Wrocławski Zespół Żłobków Żłobek nr 14
Opis

budynek dwupiętrowy, wolnostojący, 7 grup, dzieci pozostają pod opieką wykwalifikowanego i doświadczonego personelu, realizującego program wychowawczo-edukacyjny poprzez zabawy ruchowe, dydaktyczne, plastyczne, tematyczne, manualno- konstrukcyjne i umuzykalniające.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek: Żłobek nr 14, ul. Mulicka 4c, 51-315 Wrocław


Dojazd do siedziby Żłobka nr 14, ul. Mulicka 4c:
W odległości ok. 200 metrów od wejścia głównego do Żłobka nr 14 znajduje się przystanek MPK – Przystanek Psie Pole (Rondo Lotników Polskich)
- Linie autobusowe dzienne normalne: 111, 121, 128, 130, 131, 147, 150 (stan na 01.01.2023 r.)
- Linie autobusowe dzienne pospieszne: D, N (stan na 01.01.2023 r.)
- Linie autobusowe strefowe normalne: 904, 911, 914, 921, 924, 931, 934, 936 (stan na 01.01.2023 r.)
- W rozkładzie jazdy autobusów poszczególnych linii wskazane są kursy realizowane przez pojazdy niskopodłogowe.


Dostępność wejścia
- Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Mulickiej. Wejście bez schodów bezpośrednio z chodnika o progu 7 cm (krawężnik). Światło wejścia wynosi 104cm. Wejście z 2 schodami (od strony parkingu) – światło wejścia wynosi 104cm.
- Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
- Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
- Na terenie Żłobka nr 14 obowiązuje zakaz wprowadzania psów.


Dostępność parkingu
- Przed budynkiem znajduje się parking na 26 pojazdów osobowych, w tym dwa wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (2 wydzielone koperty) oraz dwa wyznaczone miejsca parkingowe dla samochodów firm zaopatrujących Żłobek w produkty spożywcze.


Dostępność toalety
- Na parterze budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.


Udogodnienia
- W budynku znajduje się winda osobowa, dzięki której osoba niepełnosprawna może swobodnie przemieszczać się z parteru na I piętro.


Utrudnienia 
- W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
- W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
- Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.


Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku
- W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

Żywienie
zgodne z wymaganiami dla danej grupy wiekowej, wynikającymi z aktualnych norm żywienia dla populacji polskiej, opracowanych przez Instytut Żywności i Żywienia im. prof. Aleksandra Szczygła w Warszawie
Dodatkowe zajęcia
Konsultacje z psychologiem
Personel

kwalifikacje zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 204)

Zakres wiekowy
od 20 tygodnia do 3 lat
Zasady odpłatności

Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia  Nr LIX/1558/22 z dnia 20 października 2022 w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty  za  wyżywienie  i opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Wrocław. Tekst jednolity uchwały z uwzględnieniem wprowadzanych zmian został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z 2022 r., poz. 5191. 

Od 1 stycznia 2023 r.:

  • miesięczna opłata za pobyt dziecka w żłobku wynosi 628,20 zł,
  • w przypadku gdy dwoje dzieci z jednej rodziny, niebędącej rodziną wielodzietną korzysta ze żłobka utworzonego przez Gminę Wrocław, opłata miesięczna za pobyt drugiego dziecka wynosi 314,10 zł.,
  • dodatkowa opłata za każdą dodatkową godzinę opieki sprawowanej nad dzieckiem powyżej 10 godzin dziennie w danym dniu wynosi 30 zł.

 

Od 1 stycznia 2023 r.:

  • dzienna opłata za wyżywienie wynosi 8,00 zł.
Godziny pracy
6.00-17.00
Placówka dotowana
Tak
Organ prowadzący
Gmina Wrocław
Dodatkowe cechy

 Kuchnia centralna

 Kuchnia mleczna

 Osobny budynek

 Parking

 Plac zabaw

 Podjazd dla niepełnosprawnych

 Podjazd dla wózków

 Winda

 Wózkownia

Grupy wiekowe

 20 tygodni - 12 miesięcy

 12 miesięcy i 1 dzień - 24 miesiące

 24 miesiące i 1 dzień - 32 miesięcy