Przejdź do treści
Żłobek
Pluszowy Miś
Adres
Modra 10, 51-152 Wrocław
Telefon
731126937
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Danuta Jaremko
Typ placówki
Żłobek
Zdjęcia
  • Pluszowy Miś
  • Pluszowy Miś
  • Pluszowy Miś
  • Pluszowy Miś
Opis

Żłobek Pluszowy Miś jest wpisany do rejestru żłobków i klubów dziecięcych od 2015 roku mieści się przy ul. Modrej 10, w lokalu usytuowanym na parterze o powierzchni 215 m2 , bez barier architektonicznych. Posiada 3 wielofunkcyjne sale pobytu dzieci, łazienki przystosowane dla dzieci. Żłobek ma własny ogródek. Dzieci korzystają również z osiedlowego placu zabaw oraz parku. Żłobek wyposażony jest w monitoring z 60- dniowym dostępem do danych archiwalnych. Żłobek realizuje własny program dydaktyczny dostosowany do wieku dzieci. Program ten tworzony jest w oparciu o Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz, Metodę Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Metodę Pedagogiki Zabawy I. Flemming, itp. W ramach opłaty za pobyt dziecka żłobek zapewnia zabawy ogólnorozwojowe, manualne, zabawy Metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, zabawy 5- zmysłów, zabawy z chustą Klanzą, tańce, zajęcia kulinarne. Pozostałe zajęcia dodatkowe: język angielski, zajęcia z logopedii, zajęcia z fizjoterapeutą, zajęcia muzyczno-rytmiczne, zajęcia z edukacji z psem, sensomotoryka, teatrzyki, Dzień Dziecka, spotkanie z Mikołajem. Żłobek współpracuje ze specjalistami: psycholog, logopeda, rehabilitant.Dojazd do żłobka

Przystanek MPK:

1. ul. Kozanowska przystanek Kozanów w odległości 300 m od wejścia głównego do placówki - Linia autobusowa: C, 104, 126, 127, 136, 241, 245, 246 (nocne) - stan na 08.05.2021 r.

2. ul. Pilczycka przystanek Modra w odległości 200 m od wejścia głównego placówki - Linia autobusowa: 101, 102, 103, 136, 146 (nocny) - stan na 08.05.2021 r.

3. ul. Pilczycka przystanek Pilczycka (Anima) 100 m od wejścia głównego do placówki - Linia tramwajowa: 31, 32 - stan na 08.05.2021 r.

W rozkładzie jazdy tramwaju nr 32 i  poszczególnych linii autobusowych wskazane są kursy realizowane przez pojazdy niskopodłogowe.

Dostępność wejścia

1. Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Modrej. Światło wejścia 100 cm.

2. Wejście do żłobka na poziomie zerowym

3. Wejście do żłobka jest zabezpieczone poprzez sygnał dźwiękowy ( dzwonek)

4. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękiem osoby głuche i słabosłyszące.

5. Do pomieszczeń żłobka można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność parkingu

Żłobek nie posiada własnego parkingu. W odległości ok. 20 m od głównego wejścia do placówki na ul. Modrej znajdują się miejsca parkingowe ogólnodostępne.

Dostępność toalety

Dostępna toaleta dla osób niepełnosprawnych

Utrudnienia

1. Dla osób na wózkach dostępna jest tylko szatnia.

2. W placówce nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

3. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego

Pomoc w pokonaniu barier w żłobku

W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki istnieje możliwość podejścia pracownika i obsługi  interesanta w dogodny sposób.Żywienie
Żłobek korzysta z cateringu, który dostarcza firma ,,Horyzonty Smaku''. Wyżywienie jest zgodne z wymogami dla danej grupy wiekowej, wynikającymi z aktualnych norm żywienia dla populacji polskiej opracowanych przez Instytut Żywności i Żywienia im. Prof. Aleksandra Szczygła w Warszawie.
Dodatkowe zajęcia
język angielski, zajęcia z logopedii, zajęcia z fizjoterapeutą, zajęcia muzyczno-rytmiczne, zajęcia z edukacji z psem, sensomotoryka, teatrzyki, Dzień Dziecka, spotkanie z Mikołajem.
Personel
Kwalifikacje oraz liczba kadry zgodna z wymaganiami ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz złożoną ofertą.
Zakres wiekowy
Od ukończenia 20 tygodnia życia do lat 3
Zasady odpłatności
KONTYNUACJA:
Opłata za pobyt dziecka w żłobku- 920 zł/miesiąc
Wyżywienie: wyżywienie podstawowe- 20 zł/dzień, wyżywienie dieta 22 zł/dzień
Zajęcia dodatkowe poza podstawową ofertą- 180 zł/miesiąc
Opłaty płatne do 5 dnia każdego miesiąca.
 
MIEJSCA NOWE:

Opłata za pobyt dziecka w żłobku- 920 zł/miesiąc
Wyżywienie: wyżywienie podstawowe- 20 zł/dzień, wyżywienie dieta 22 zł/dzień
Zajęcia dodatkowe poza podstawową ofertą- 180 zł/miesiąc
Opłaty płatne do 5 dnia każdego miesiąca.
 
MIEJSCA KOMERCYJNE:
Opłata za pobyt dziecka w żłobku- 1500 zł/miesiąc
Wyżywienie: wyżywienie podstawowe- 20 zł/dzień, wyżywienie dieta 22 zł/dzień
Opłaty płatne do 5 dnia każdego miesiąca
Godziny pracy
7.00-17.00
Placówka dotowana
Tak
Organ prowadzący
Pluszowy Miś s.c. Jaremko, Mieczkowska
Dojazd

Przystanek MPK:

1. ul. Kozanowska przystanek Kozanów w odległości 300 m od wejścia głównego do placówki - Linia autobusowa: C, 104, 126, 127, 136, 241, 245, 246 (nocne) - stan na 08.05.2021 r.

2. ul. Pilczycka przystanek Modra w odległości 200 m od wejścia głównego placówki - Linia autobusowa: 101, 102, 103, 136, 146 (nocny) - stan na 08.05.2021 r.

3. ul. Pilczycka przystanek Pilczycka (Anima) 100 m od wejścia głównego do placówki - Linia tramwajowa: 31, 32 - stan na 08.05.2021 r.

W rozkładzie jazdy tramwaju nr 32 i  poszczególnych linii autobusowych wskazane są kursy realizowane przez pojazdy niskopodłogowe.
Łączna liczba miejsc
48
Dodatkowe cechy

 Catering

 Diety eliminacyjne

 Kuchnia mleczna

 Parking

 Plac zabaw

 Podjazd dla niepełnosprawnych

 Podjazd dla wózków

 Rytmika

Grupy wiekowe

 20 tygodni - 36 miesięcy