Żłobek
Pluszowy Miś
Adres
Modra 10, 51-152 Wrocław
Telefon
731126937
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Danuta Jaremko
Typ placówki
Żłobek
Zdjęcia
  • Pluszowy Miś
  • Pluszowy Miś
  • Pluszowy Miś
  • Pluszowy Miś
Opis

Żłobek Pluszowy Miś jest wpisany do rejestru żłobków i klubów dziecięcych od 2015 roku mieści się przy ul. Modrej 10, w lokalu usytuowanym na parterze o powierzchni 215 m2 , bez barier architektonicznych. Posiada 3 wielofunkcyjne sale pobytu dzieci, łazienki przystosowane dla dzieci. Żłobek ma własny ogródek. Dzieci korzystają również z osiedlowego placu zabaw oraz parku. Żłobek wyposażony jest w monitoring z 60- dniowym dostępem do danych archiwalnych. Żłobek realizuje własny program dydaktyczny dostosowany do wieku dzieci. Program ten tworzony jest w oparciu o Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz, Metodę Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Metodę Pedagogiki Zabawy I. Flemming, itp. W ramach opłaty za pobyt dziecka żłobek zapewnia zabawy ogólnorozwojowe, manualne, zabawy Metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, zabawy 5- zmysłów, zabawy z chustą Klanzą, tańce, zajęcia kulinarne. Pozostałe zajęcia dodatkowe: język angielski, zajęcia z logopedii, zajęcia z fizjoterapeutą, zajęcia muzyczno-rytmiczne, zajęcia z edukacji z psem, sensomotoryka, teatrzyki, Dzień Dziecka, spotkanie z Mikołajem. Żłobek współpracuje ze specjalistami: psycholog, logopeda, rehabilitant.

Żywienie
Żłobek korzysta z cateringu, który dostarcza firma ,,Horyzonty Smaku''. Wyżywienie jest zgodne z wymogami dla danej grupy wiekowej, wynikającymi z aktualnych norm żywienia dla populacji polskiej opracowanych przez Instytut Żywności i Żywienia im. Prof. Aleksandra Szczygła w Warszawie.
Dodatkowe zajęcia
język angielski, zajęcia z logopedii, zajęcia z fizjoterapeutą, zajęcia muzyczno-rytmiczne, zajęcia z edukacji z psem, sensomotoryka, teatrzyki, Dzień Dziecka, spotkanie z Mikołajem.
Personel
Kwalifikacje oraz liczba kadry zgodna z wymaganiami ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz złożoną ofertą.
Zakres wiekowy
Od ukończenia 20 tygodnia życia do lat 3
Zasady odpłatności
KONTYNUACJA:
Opłata za pobyt dziecka w żłobku- 550 zł/miesiąc
Wyżywienie: wyżywienie podstawowe- 15 zł/dzień, wyżywienie dieta 17 zł/dzień
Zajęcia dodatkowe poza podstawową ofertą- 120 zł/miesiąc
Opłaty płatne do 5 dnia każdego miesiąca.
Opłata wpisowa- 500 zł.

MIEJSCA NOWE:

Opłata za pobyt dziecka w żłobku- 550 zł/miesiąc
Wyżywienie: wyżywienie podstawowe- 15 zł/dzień, wyżywienie dieta 17 zł/dzień
Zajęcia dodatkowe poza podstawową ofertą- 120 zł/miesiąc
Opłaty płatne do 5 dnia każdego miesiąca.
Opłata wpisowa- 500 zł.
Godziny pracy
7.00-17.00
Placówka dotowana
Tak
Organ prowadzący
Pluszowy Miś s.c. Jaremko, Mieczkowska
Dodatkowe cechy

 Catering

 Diety eliminacyjne

 Kuchnia mleczna

 Parking

 Plac zabaw

 Podjazd dla niepełnosprawnych

 Podjazd dla wózków

 Rytmika

Grupy wiekowe

 20 tygodni - 12 miesięcy

 12 miesięcy i 1 dzień - 18 miesięcy

 18 miesięcy i 1 dzień - 36 miesięcy