Żłobek
Mini Mini
Adres
Świerkowa 3, 54-020 Wrocław
Telefon
609 386 331
Fax
brak
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Renata Wiśniewska
Typ placówki
Żłobek
Opis
Żłobek Mini Mini est wpisany do rejestru Żłobków od 13.12.2011 roku. Posiadamy dwie  sale wielofunkcyjne i jedną sypialnię,korzystamy z własnego  placu zabaw. Budynek jest wolnostojący, teren ogrodzony. Żłobek posiada monitoring z 30 dniowym dostępem do danych archiwalnych.Cieszymy się dobrą opinią, posiadamy wieloletnie doświadczenie, wykwalifikowaną kadrę, wszyscy pracownicy żłobka posiadają ukończony kurs I pomocy dziecku. Oferujemy bardzo dużo zajęć dodatkowych za które nie pobieramy opłaty( logopedia,dogoterapia, rytmika,zajęcia teatralne język angielski, zajęcia muzyczne z gitarą, fizjoterapia) , nie pobieramy opłaty wpisowej. Raz w miesiącu organizujemy spotkania z teatrem objazdowym z którym współpracujemy od lat.
Żywienie
Zgodnie z wymaganiami dla danej grupy wiekowej, wynikajacymi z aktualnych norm żywienia dla populacji polskiej opracowanych przez Instytut Żywności i Żywienia im. Prof. Aleksandra Szczygła w Warszawie
Dodatkowe zajęcia
Zajęcia teatralne, logopedia, zajęcia muzyczne  z gitarą, rytmika, język angielski,dogoterapia , zajęcia fizjoterapeutyczne- zajęcia wliczone w miesięczne czesne.
Personel

Kwalifikacje oraz liczba kadry zgodna z wymaganiami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz złożona ofertą.
Zasady odpłatności
Miejsca nowe :

- opłata za pobyt dziecka w żłobku (za miesiąc): 450zł
- opłata za wyżywienie (dziennie) :  13,00zł
- opłata za zajęcia dodatkowe poza podstawową ofertą (za miesiąc, nieobligatoryjna) : bez opłat
- opłata wpisowa : niepobierana
- płatność do 10-go dnia każdego miesiąca (za pobyt)
- płatność na koniec każdego miesiąca (za wyżywienie)


Kontynuacja :

- opłata za pobyt dziecka w żłobku (za miesiąc): 430zł
- opłata za wyżywienie (dziennie) :  13,00zł
- opłata za zajęcia dodatkowe poza podstawową ofertą (za miesiąc, nieobligatoryjna) : bez opłat
- opłata wpisowa : niepobierana
- płatność do 10-go dnia każdego miesiąca (za pobyt)
- płatność na koniec każdego miesiąca (za wyżywienie)
Godziny pracy
6:30-18:00
Placówka dotowana
Tak
Organ prowadzący
Monika Szarek Niepubliczny Żłobek Mini Mini
Zakres wiekowy
od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat
Dodatkowe cechy

 Catering

 Osobny budynek

 Parking

 Plac zabaw

 Podjazd dla niepełnosprawnych

 Podjazd dla wózków

 Rytmika

 Taras do werandowania

 Wózkownia

Grupy wiekowe

 20 tygodni - 18 miesięcy

 18 miesięcy i 1 dzień - 36 miesięcy