Przejdź do treści
Żłobek
Zielony Groszek
Adres
Rolnicza 36, 51-514 Wrocław
Telefon
517332770
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Marta Prask
Typ placówki
Żłobek
Opis

Żłobek Zielony Groszek mieści się w parterowym budynku dostosowanym dla osób niepełnosprawnych w bezpiecznej okolicy. Wyposażony jest w kompletne zaplecze kuchenne, szatnie pełny węzeł sanitarny, sale dydaktyczne. Powierzchnia Żłobka to 455 m2, taras o powierzchni 59 m2 i dwa place zabaw o łącznej powierzchni 690 m2. Sale są przestronne i bardzo jasne, wyposażone w kąciki zabaw dostosowane do realizowanego programu edukacyjnego. Ponadto Żłobek wyposażony jest w nowe meble i zabawki dostosowane do wieku dziecka. Żłobek współpracuje z radą osiedla Swojczyce-Strachocin-Wojnów, corocznie czynnie uczestniczy i sponsoruje piknik rodzinny Smoka Strachoty.

Dostępność architektoniczna

Budynek: Żłobek nr38 „Zielony Groszek” Wrocław, ul. Rolnicza 36

Dojazd do siedziby Żłobka bezpośrednio ul. Rolnicza
Linia autobusowa 115, 118
Przystanek Smocza, ulica Strachocińska w odległości ok. 700 metrów od placówki.

Dostępność wejścia
•    Do budynku jest jedno wejścia od ul Rolniczej, do którego wchodzi się po podjeździe. Światło wejścia wynosi 105 cm.
•    Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
•    Wejście do budynku jest zabezpieczone poprzez system domofonowy.
•    Do budynku i części jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność parkingu
•    Żłobek posiada parkingu ogólnodostępnego. 5 miejsc parkingowych od strony głównego wejścia, 8 miejsc parkingowych z boku budynku.

Dostępność toalety
•    Toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Utrudnienia 
•    W budynku nie ma windy.

•    Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze.
•    W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
•    Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku
•    W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki istnieje możliwość wyjścia pracownika merytorycznego do interesanta na zewnątrz i obsługi w dogodny dla niego sposób. 

Placówka dotowana
Tak
Żywienie
Żywienie zgodnie z wymaganiami dla danej grupy wiekowej, wynikającymi z aktualnych norm żywienia dla populacji polskiej opracowanych przez Instytut Żywności i Żywienia im. Prof. Aleksandra Szczygła w Warszawie Wpisać
Personel

kwalifikacje oraz liczba

kadry zgodna z wymaganiami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz złożoną ofertą
Zakres wiekowy
Od ukończenia 20 tygodnia życia do lat 3
Godziny pracy

6:30 - 17:00

Organ prowadzący
Małgorzata Prask
Dodatkowe zajęcia
Fakultatywne zajęcia dodatkowo płatne:
Rytmika z Panem Gitarą
Zajęcia edukacyjne z psem "Pies terapeuta"
Przedstawienia Teatralne
Sensoplastyka
Logorytmika


Zasady odpłatności

Zasady odpłatności
- opłata za pobyt dziecka w żłobku (za miesiąc): 990 zł
- opłata za wyżywienie (dziennie) :  22zł, diety 23zł
- opłata roczna: 500 zł
- opłata za zajęcia dodatkowe poza podstawową ofertą (za miesiąc, nieobligatoryjna) : 100zł
- płatność do 5-go dnia każdego miesiąca 

Dojazd

Dojazd do siedziby Żłobka bezpośrednio ul. Rolnicza
Linia autobusowa 115, 118
Przystanek Smocza, ulica Strachocińska w odległości  ok. 700 metrów od  placówki.


Łączna liczba miejsc
86
Dodatkowe cechy

 Catering

 Diety eliminacyjne

 Kuchnia mleczna

 Osobny budynek

 Parking

 Plac zabaw

 Podjazd dla niepełnosprawnych

 Podjazd dla wózków

 Rytmika

 Taras do werandowania

 Wózkownia

Grupy wiekowe

 20 tygodni - 18 miesięcy

 18 miesięcy i 1 dzień - 36 miesięcy