Przejdź do treści
Żłobek
Baśniowa Kraina
Adres
Opolska 135a, 52-013 Wrocław
Telefon
dyrektor: 792 299 950 ( ponied, telefon do placówki: 792 732 0
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Agnieszka Matoszka
Typ placówki
Żłobek
Opis

Żłobek Baśniowa Kraina jest wpisany do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych od 2013r. Placówka mieści się przy ul. Opolskiej 135A we Wrocławiu. W jednopiętrowym, wolnostojącym budynku o powierzchni 110m2 bez barier architektonicznych. Dzieci do swojej dyspozycji posiadają 3 wielofunkcyjne sale, odrębną jadalnię, oraz łazienkę dostosowaną do potrzeb dzieci. Żłobek ma własny plac zabaw wyposażony w certyfikowane zabawki dostosowane do wieku dzieci. Żłobek wyposażony jest w monitoring z 60 – dniowym dostępem do danych archiwalnych.

W naszym żłobku pracujemy z dziećmi wykorzystując elementy metod pracy Marii Montessorii, elementy integracji sensorycznej Weroniki Sherborne oraz Paula Dennisona, elementy;„Zabaw fundamentalnych” Colin Rose, Gordon Dryden, oraz elementy metod pracy Carla Orffa, R. Laben, A.I.M Kniessów.

W ramach naszej oferty zapewniamy dzieciom:

  • Opiekę podstawową w duchu bliskości rodzicielskiej sprawowaną przez wykwalifikowaną kadrę opiekuńczą,
  • Wykonywanie dwa razy do roku przez opiekunki grup „Arkuszy oceny rozwoju dziecka”,
  • „Pozwól mi zrobić to samemu” – opieka sprawowana z wykorzystaniem elementów metody Marii Montessori
  • Zajęcia umuzykalniające z wykorzystaniem metody Carla Orffa, R.Labena, oraz I.M Knillów,
  • Zajęcia plastyczne, manipulacyjne, sensoplastyczne, logosensoplastyczne,
  • Zajęcia matematyczno – rozwojowe dla starszaków „Urodzony Matematyk”
  • Zajęcia przyrodnicze prowadzone na świeżym powietrzu „Poznajemy otaczający nas świat oraz zjawiska przyrodnicze charakteryzujące pory roku”,
  • Zajęcia wspomagające rozwój psychoruchowy dziecka z wykorzystaniem integracji sensorycznej metody Weroniki Sherborne (pt. Metody Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka), oraz Paula Dennisona (kinezjologia),
  • Gimnastyka buzi i języka,
  • Zajęcia ogólnorozwojowe, zabawowe,
  • Zajęcia tematyczne,
  • Bajkoterapia,
  • Zajęcia usprawniające motorykę małą „Terapia ręki”- zajęcia prowadzone przez terapeutę Terapii ręki
  • Zmysłoplastykę – poznawanie świata za pomocą zmysłów, zajęcia prowadzone przez Terapeutę zmysłoplastyki
  • 6 grudnia jak tradycja nakazuje odwiedza dzieci święty Mikołaj i rozdaje dzieciom prezenty,
  • Bal jesienny „Dzień Dyni”, Bal karnawałowy wraz ze zdjęciami
  • Dzień Rodziny oraz Pożegnanie przyszłych Przedszkolaków,

Zajęcia dodatkowe:

 • Zajęcia z dogoterapii - Zajęcia mają na celu rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia czyli analizowania, oceniania oraz wyciągania wniosków, ukazanie uczuć i emocji zwierząt w różnych sytuacjach życiowych, pokazanie obowiązków jakie spoczywają na właścicielach czworonogów, uwrażliwienie na właściwą postawę wobec zwierząt.
 • Zajęcia z języka angielskiego – Zajęcia prowadzone przez dyplomowaną lektorkę, pedagoga języka angielskiego z Centrum Edukacji Bee Ready,. Zajęcia mają na celu wprowadzić dzieci w świat języków obcych. Dzieci poznają piosenki pokazywanki, wierszyki,  słuchają bajek w języku angielskim. Po każdej lekcji rodzicom udostępniane są materiały do pracy z dziećmi w domu.
 • Muzykoterapia „Grajki Małej Zgrajki” – Zajęcia prowadzone są, tak aby dzieci otworzyły się na aktywność muzyczną, czerpały ze wspólnych działań. Zajęcia te mają na celu rozwijanie umiejętności motorycznych, komunikacyjnych, oraz pamięć i koncentrację. W czasie zajęć dzieci poznają różne instrumenty muzyczne m.in. chimesy, kalimby, dzwonki goldonowskie, bombasy, tamburyna, na których grają.
 • Pani Teatrzyk - są to zajęcia teatralne, na których dzieci poznają różne rodzaje teatru, od teatru gdzie aktorem jest pacynka, do żywego aktora. W czasie interaktywnych przedstawień dzieci czynnie uczestniczą w tworzeniu przedstawienia.

 „ Baśniowa Kraina ” zapewnia usługi specjalistów:

 • Logopeda – Zajęcia prowadzone są przez neurologopedę, logopedę, pedagog. Zajęcia prowadzone są w trzech grupach wiekowych. Zajęcia dostosowane są do umiejętności oraz możliwości dzieci. Celem zajęć jest usprawnienie narządów artykulacyjnych dziecka przygotowując je do prawidłowego mówienia. Logopeda w żłobku bada stopień rozwoju mowy, rozwoju ruchowego oraz poznawczego dziecka, w razie nieprawidłowości podejmuję współpracę z rodzicami odpowiadając na ich pytania oraz wskazuje możliwe i dostępne sposoby pracy z dzieckiem
 • Psycholog – Zajęcia prowadzone są przez psychologa. Psycholog przeprowadza badania przesiewowe, dotyczące poziomu rozwoju psycho - ruchowego dziecka, oraz prowadzi konsultacje z rodzicami. Badania przesiewowe wykonywane są za pomocą wystandaryzowanych narzędzi diagnostycznych
 • Fizjoterapeuta – Zajęcia prowadzone przez fizjoterapeutę. Prowadzone przez nią zajęcia mają na celu usprawnić ruchowo dzieci, kształtują koordynację wzrokowo – ruchową, wyobraźnię przestrzenną oraz pomagają korygować wady postawy. Podczas zajęć dzieci śpiewają piosenki, które angażują do pracy całe ciało. Podczas recytowania wierszyków dzieci masują piłeczkami stopy oraz dłonie. Dzieci naśladują ruchy instruktorki, czworakują - raczkują, ćwiczą równowagę, ćwiczą mięśnie brzucha itp. Fizjoterapeuta współpracuje z rodzicami odpowiadając na ich pytania oraz udzielając porad dotyczących korygowania wad postawy, wyeliminowania zły nawyków dzieci.

 

Żywienie
zgodnie z wymogami dla danej grupy wiekowej, wynikającymi z aktualnych norm żywienia dla populacji polskiej, opracowanych przez Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dr. med. Aleksandra Szczygła w Warszawie
Dodatkowe zajęcia

Zajęcia dodatkowe są to zajęcia nieobligatoryjne dodatkowo płane. 

Miesięczna opłata za pakiet zajęć dodatkowych wynosi 265 zł.

Zapewniamy dzieciom nastepujące zajęcia dodatkowe:

1. Zajęcia z dogoterapii,

2. Zajęcia z języka angielskiego,

3. Muzykoterapia "Grajki naszej żgrajki"

4. Pani Teatrzyk,

oraz opiekę specjalitów:

1. Psychologa,

2. Logopady,

3. Fizjoterapeuty. 

 
 
 
 
 
Personel
Kwalifikacje oraz liczba kadry zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 04 luty 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz złożoną ofertą.
Zakres wiekowy
od 20 tygodni do 36 miesięcy
Zasady odpłatności
 • opłata za pobyt dziecka w żłobku (za miesiąc): 970zł
 • opłata za wyżywienie:

dieta podstawowa: 18,50 zł/dziennie,

dieta bezmleczna, beznabiałowa, bezjajeczna: 19,50 zł/dziennie,

dieta wegetariańska: 19,50 zł/dziennie,

dieta bezglutenowa: 19,50 zł/dziennie,

 • opłata za pakiet zajęć dodatkowych poza podstawową ofertą (za miesiąc, nieobligatoryjna) : 265 zł
 • opłata wpisowa płatna raz w roku: 600 zł
 • płatność do 5-go dnia każdego miesiąca
Godziny pracy
od poniedziałku do piątku w godzinach 07.00-17.00
Placówka dotowana
Tak
Organ prowadzący
Niepubliczny Żłobek "Baśniowa Kraina" Agnieszka Matoszka
Łączna liczba miejsc
20
Kierownik - telefon
dyrektor: 792 299 950, telefon do placówki: 792 732 062
Kierownik - email
kontakt@basniowakraina.wroclaw.pl
Kierownik - godziny przyjmowania interesantów
poniedziałek-piątek od godz. 10.00 do godz.15.00,
Dodatkowe cechy

 Catering

 Diety eliminacyjne

 Kuchnia mleczna

 Osobny budynek

 Parking

 Plac zabaw

 Podjazd dla niepełnosprawnych

 Podjazd dla wózków

 Rytmika

 Taras do werandowania

 Wózkownia

Grupy wiekowe

 20 tygodni - 18 miesięcy

 18 miesięcy i 1 dzień - 36 miesięcy