Żłobek
Żłobek Melodia
Adres
Jugosłowiańska 48, 51-113 Wrocław
Telefon
517 402 444 i 691 996 704
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Halina Nycz
Typ placówki
Żłobek
Opis
 Klub Inicjatyw dziecięcych działa od 2010, a wpisany do rejestru żłobków został w maju 2014r.Żłobek nasz jest placówką o profilu muzycznym, większość zajęć prowadzonych jest z wykorzystaniem muzyki. Mieścimy się w budynku jednorodzinnym z ogródkiem, w zielonej i bezpiecznej okolicy. Dzieci bawią się w ogródku od wiosny do jesieni , a także korzystają z dużego tarasu. W pomieszczeniach gdzie przebywają dzieci posiadamy monitoring z 60 dniowym dostępem do archiwizowanych danych.Żłobek realizuje własny, autorski program dydaktyczny  
Jesteśmy nastawieni na indywidualną pracę z dzieckiem, rozwój ich indywidualnych zdolności  zawsze mając na uwadze etap rowoju dziecka i jego możliwości. W ramach opłaty  za żłobek prowadzimy zajęcia ogólnorozwojowe, rytmikę, gimnastykę , osłuchiwanie z językiem angielskim i nauka prostych zwrotów, nauka prostych piosenek i wierszyków w połaczeniu z zabawą, plastykę i zajęcia kreujące wyobraźnię. Prowadzimy również zajęcia dodatkowe - odpłatne- umuzykalniające z instrumentami, logorytmikę ,dogoterapię, 
W żłobku mamy kotka. Jest on pod stałą kontrolą weterynarza, posiada aktualną książeczkę szczepień i badań.
Personel  na bieżąco informuje rodziców o wszystkich istotnych dla rodzica i placówki kwestiach dotyczących pozostawionych nam pod opieką dzieci, współpracujemy z rehabilitantami  w indywidualnych przypadkach, służymy pomocą w razie konieczności konsultacji psychologicznej lub logopedycznej.
Żywienie
catering
Dodatkowe zajęcia
zajęcia umuzykalniające,rytmika z instrumentami , logorytmika,dogoterapia
 dobrowolne zajęcia płatne 70,00zł/m-c 
Personel
dziećmi opiekują się 3 opiekunki i jedna pomoc opiekunki, wszyscy pracownicy z długim stażem i doświadczeniem kwalifikacje oraz liczba
kadry zgodna z wymaganiami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz złożoną ofertą
Zakres wiekowy
na miejsca nowe przyjmujemy dzieci do grupy wiekowej od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat
Zasady odpłatności
- opłata za pobyt dziecka w żłobku (za miesiąc): 610zł
- opłata za wyżywienie (dziennie) :  7,50zł (obiad dwudaniowy) 
- opłata za zajęcia dodatkowe poza podstawową ofertą (za miesiąc, nieobligatoryjna) : 70zł
- opłata wpisowa : 200zł
- płatność do 5-go dnia każdego miesiąca
Godziny pracy
od 7:00  do 17:00
Placówka dotowana
Tak
Organ prowadzący
P.U.H.Rekondycja Nycz Halina
Dodatkowe cechy

 Catering

 Diety eliminacyjne

 Osobny budynek

 Parking

 Plac zabaw

 Rytmika

 Taras do werandowania

 Wózkownia

Grupy wiekowe

 12 miesięcy i 1 dzień - 18 miesięcy

 18 miesięcy i 1 dzień - 36 miesięcy