Żłobek
American School of Wrocław
Adres
Partynicka 29 - 37, 53-031 Wrocław
Telefon
780 186 999
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Minakshi Sharma
Typ placówki
Żłobek
Zdjęcia
 • American School of Wrocław
 • American School of Wrocław
 • American School of Wrocław
 • American School of Wrocław
 • American School of Wrocław
 • Biblioteka
 • Jadalnia
 • American School of Wrocław
Opis

Żłobek American School of Wrocław jest profesjonalną formą opieki dla Państwa dziecka. Jest miejscem, w którym najmłodsi przebywają w przyjaznym otoczeniu, gdzie poprzez zabawę i zajęcia z nauczycielami są odpowiednio stymulowani do dalszego rozwoju. Wierzmy że pierwsze lata życia dziecka są kluczowe dla jego dalszego rozwoju, dlatego też dokładamy wszelkich starań by zapewnić dzieciom takie warunki nauki i opieki, by bez problemu poradziły sobie w kolejnych latach edukacji.

Zajęcia w żłobku American School of Wrocław są prowadzone tylko i wyłącznie w języku angielskim. Nasz program ma na celu umożliwienie dzieciom nauki zgodnie z ich predyspozycjami, w sposób, który jest dla nich najlepszy. Aby stworzyć dzieciom środowisko przyjazne i zbliżone do warunków domowych, sale są bezpieczne, czyste i odpowiednio wyposażone.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony:http://asw.org.pl/pl/zlobek/

Godziny pracy
od 7:00 do 17:30 
Dodatkowe zajecia
1. Logopeda - Zajęcia logopedyczne z najmłodszymi dziećmi w żłobku trwają do 15 minut. Obejmują ćwiczenia: artykulacyjne (usprawnianie właściwego funkcjonowania narządów mowy), fonacyjne (wywoływanie głosek w izolacji, sylabie i wyrazie), oddechowe (opanowanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej i synchronizowania pauz oddechowych z wypowiedzią) i słuchowe ( ćwiczenia słuchu fonematycznego). W trakcie ćwiczeń logopeda  korzysta z obrazkowych pomocy logopedycznych. Ćwiczenia są urozmaicone i wzbogacone o zagadki i zabawy ruchowe.

2. Fizjoterapeuta -  Zajęcia z fizjoterapeutą stwarzają warunki do aktywności fizycznej poprzez zabawy ruchowe, zwracają uwagę na poprawność wykonania. Dzięki możliwości pracy fizjoterapeuty z dziećmi w żłobku stosując profilaktykę zapobiegamy powstawaniem wad postawy i uczymy przyjmowania prawidłowych nawyków co dobrze rokuje w dalszym okresie rozwoju. W trakcie zajęć realizowane są następujące zabawy ruchowe:
 • zabawy orientacyjno-porządkowe, które wyrabiają umiejętność oceny kierunku i odległości, orientację w przestrzeni, uczą    

 • biegania bez potrącania, omijania przeszkód;

 • zabawy bieżne angażujące duże grupy mięśniowe, pobudzające krążenie, oddychanie;

 • zabawy równoważne rozwijające zdolność utrzymania równowagi, uczące przekraczania przeszkód, działają mobilizująco na układ nerwowy;

 • zabawy z czworakowaniem (raczkowaniem) działają na organizm wszechstronnie – tak na układ wegetatywny, jak i ruchowy;

 • zabawy z elementem skoku i podskoku pobudzają krążenie i oddychanie;

 • zabawy z elementami wspinania, ćwiczące sprawność pokonywania przeszkód;

 • zabawy z elementem rzucania, chwytania, toczenia, celowania rozwijają zdolność oceniania kierunku i odległości;

 • zabawy rytmiczno-ruchowe wpływające na ogólne usprawnienie ruchowe dzieci, wyrabiające poczucie rytmu, koordynację ruchową, ćwiczą oddech.


3. Psycholog - Psycholog pracujący z dzieckiem w żłobku ma możliwość codziennej obserwacji dziecka, tego jak funkcjonuje w sferze somatycznej, motorycznej, emocjonalnej i intelektualnej. Obserwacja pozwala na wczesną interwencję , która ewentualne zaburzenia umożliwi zmniejszyć bądź całkowicie wyeliminować.Psycholog pracujący z dzieckiem ma możliwość wzmacniania i utrwalania tego, co jest atutem dziecka, tego, co dziecko już osiągnęło i co już potrafi. Psycholog pomaga zwalczyć lęk separacyjny u rodzica i dziecka. Metody stosowane w pracy z dziećmi w wieku żłobkowym:

 • DSR,która jest polskim narzędziem do badania dzieci w wieku od 2 miesiąca do 3 roku życia i daje możliwość oceny aktualnego poziomu rozwoju dziecka

 • Transdyscyplinarna ocena funkcjonowania dziecka podczas zabawy, która umożliwia ocenić funkcjonowanie dziecka od 1 do 10 roku życia

 • Obserwacja rozwoju poznawczego, emocjonalnego i ruchowego

 • Ocena funkcjonowania zmysłów u dziecka


4. Pedagog z ukończonym poradnictwem psychologiczno-pedagogicznym -
niesienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom w zakresie rozwiązywania problemów rodzinnych i wychowawczych. Diagnozowanie problemów życiowych i   podejmowanie współpracy z organizacjami i instytucjami  realizującymi działania pomocowe. Służenie radą w sprawach dotyczących adaptacji żłobkowej,wychowania, opieki oraz trudności osobowościowych.

5. Sensoplastyka
6. Zajęcia muzyczne
7. Zajęcia plastyczne

Żywienie
Tak
Zakres wiekowy
12-36 miesięcy
Personel
Kwalifikacje oraz liczba kadry zgodna z wymaganiami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz złożoną ofertą
Placówka dotowana
Tak
Zasady odpłatności
Opłata za pobyt dziecka w żłobku - 345 zł/miesięcznie
Zajęcia dodatkowe - bez opłat 
Opłata wpisowa - 650 zł (bezzwrotna, płatna jednorazowo przy zapisywaniu dziecka do żłobka)
Dodatkowe cechy

 Diety eliminacyjne

 Kuchnia centralna

 Kuchnia mleczna

 Osobny budynek

 Parking

 Plac zabaw

 Podjazd dla niepełnosprawnych

 Podjazd dla wózków

 Taras do werandowania

 Wózkownia

Grupy wiekowe

 12 miesięcy i 1 dzień - 24 miesiące

 24 miesiące i 1 dzień - 36 miesięcy