Żłobek
American School of Wrocław - żłobek
Adres
Partynicka 29 - 37, 53-031 Wrocław
Telefon
780 186 999
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Minakshi Sharma
Typ placówki
Żłobek
Zdjęcia
 • American School of Wrocław - żłobek
 • American School of Wrocław - żłobek
 • American School of Wrocław - żłobek
 • American School of Wrocław - żłobek
 • American School of Wrocław - żłobek
 • Biblioteka
 • Jadalnia
 • American School of Wrocław - żłobek
Godziny pracy
od 7:00 do 17:30 
Dodatkowe zajęcia
1. Logopeda - Zajęcia logopedyczne z najmłodszymi dziećmi w żłobku trwają do 15 minut. Obejmują ćwiczenia: artykulacyjne (usprawnianie właściwego funkcjonowania narządów mowy), fonacyjne (wywoływanie głosek w izolacji, sylabie i wyrazie), oddechowe (opanowanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej i synchronizowania pauz oddechowych z wypowiedzią) i słuchowe ( ćwiczenia słuchu fonematycznego). W trakcie ćwiczeń logopeda  korzysta z obrazkowych pomocy logopedycznych. Ćwiczenia są urozmaicone i wzbogacone o zagadki i zabawy ruchowe.

2. Fizjoterapeuta -  Zajęcia z fizjoterapeutą stwarzają warunki do aktywności fizycznej poprzez zabawy ruchowe, zwracają uwagę na poprawność wykonania. Dzięki możliwości pracy fizjoterapeuty z dziećmi w żłobku stosując profilaktykę zapobiegamy powstawaniem wad postawy i uczymy przyjmowania prawidłowych nawyków co dobrze rokuje w dalszym okresie rozwoju. W trakcie zajęć realizowane są następujące zabawy ruchowe:
 • zabawy orientacyjno-porządkowe, które wyrabiają umiejętność oceny kierunku i odległości, orientację w przestrzeni, uczą    

 • biegania bez potrącania, omijania przeszkód;

 • zabawy bieżne angażujące duże grupy mięśniowe, pobudzające krążenie, oddychanie;

 • zabawy równoważne rozwijające zdolność utrzymania równowagi, uczące przekraczania przeszkód, działają mobilizująco na układ nerwowy;

 • zabawy z czworakowaniem (raczkowaniem) działają na organizm wszechstronnie – tak na układ wegetatywny, jak i ruchowy;

 • zabawy z elementem skoku i podskoku pobudzają krążenie i oddychanie;

 • zabawy z elementami wspinania, ćwiczące sprawność pokonywania przeszkód;

 • zabawy z elementem rzucania, chwytania, toczenia, celowania rozwijają zdolność oceniania kierunku i odległości;

 • zabawy rytmiczno-ruchowe wpływające na ogólne usprawnienie ruchowe dzieci, wyrabiające poczucie rytmu, koordynację ruchową, ćwiczą oddech.


3. Psycholog - Psycholog pracujący z dzieckiem w żłobku ma możliwość codziennej obserwacji dziecka, tego jak funkcjonuje w sferze somatycznej, motorycznej, emocjonalnej i intelektualnej. Obserwacja pozwala na wczesną interwencję , która ewentualne zaburzenia umożliwi zmniejszyć bądź całkowicie wyeliminować.Psycholog pracujący z dzieckiem ma możliwość wzmacniania i utrwalania tego, co jest atutem dziecka, tego, co dziecko już osiągnęło i co już potrafi. Psycholog pomaga zwalczyć lęk separacyjny u rodzica i dziecka. Metody stosowane w pracy z dziećmi w wieku żłobkowym:

 • DSR,która jest polskim narzędziem do badania dzieci w wieku od 2 miesiąca do 3 roku życia i daje możliwość oceny aktualnego poziomu rozwoju dziecka

 • Transdyscyplinarna ocena funkcjonowania dziecka podczas zabawy, która umożliwia ocenić funkcjonowanie dziecka od 1 do 10 roku życia

 • Obserwacja rozwoju poznawczego, emocjonalnego i ruchowego

 • Ocena funkcjonowania zmysłów u dziecka


4. Pedagog z ukończonym poradnictwem psychologiczno-pedagogicznym -
niesienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom w zakresie rozwiązywania problemów rodzinnych i wychowawczych. Diagnozowanie problemów życiowych i   podejmowanie współpracy z organizacjami i instytucjami  realizującymi działania pomocowe. Służenie radą w sprawach dotyczących adaptacji żłobkowej,wychowania, opieki oraz trudności osobowościowych.

5. Sensoplastyka
6. Zajęcia muzyczne
7. Zajęcia plastyczne

Żywienie
Tak
Zakres wiekowy
12-36 miesięcy
Personel
Kwalifikacje oraz liczba kadry zgodna z wymaganiami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz złożoną ofertą
Placówka dotowana
Tak
Zasady odpłatności
- opłata za pobyt dziecka w żłobku (za miesiąc): 430zł
- opłata za wyżywienie (dziennie) :  25,25zł
- opłata wpisowa : 430zł
- płatność do 25-go dnia poprzedniego miesiąca
Dodatkowe cechy

 Diety eliminacyjne

 Kuchnia centralna

 Kuchnia mleczna

 Osobny budynek

 Parking

 Plac zabaw

 Podjazd dla niepełnosprawnych

 Podjazd dla wózków

 Taras do werandowania

 Wózkownia

Grupy wiekowe

 12 miesięcy i 1 dzień - 24 miesiące

 24 miesiące i 1 dzień - 36 miesięcy