Przejdź do treści
Żłobek
Niepubliczny Językowy Żłobek "Wesołe Bąbelki"
Adres
Pilczycka 100A/1/2, 54-150 Wrocław
Telefon
535 038 309
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Dyrektor żłobka Tamara Szczekot
Typ placówki
Żłobek
Zdjęcia
  • Szatnia dla dzieci
  • Sala średniaków - grupa ,,Wiewiórki"
  • Sala starszaków -  grupa ,,Jeżyki " oraz jadalnia
  • Plac zabaw
Opis

 

 

  

Niepubliczny Językowy Żłobek Wesołe Bąbelki wpisany do rejestru Żłobków od 2018 r., mieści się przy ul.Pilczycka 100A , w lokalu 1-2 usytuowanym na parterze o powierzchni 124 m2, bez barier architektonicznych. Posiada 3 wielofunkcyjne sale zabaw i odpoczynku dzieci, odrębną jadalnię , zaplecze kuchenne, ma kącik socjalny dla personelu oraz  dwie łazienki przystosowane dla dzieci, 1 WC dla personelu, szatnie dla dzieci i personelu. Żłobek ma własny, zamknięty placyk zabaw, wyposażony w sprzęt do zabaw oraz na posesji jest bezpłatny parking. Dzieci korzystają również z osiedlowego placu zabaw oraz parku. Żłobek wyposażony jest w monitoring z 60 dniowym dostępem do danych archiwalnych. Dodatkowo żłobek posiada system alarmowy z czujnikami ruchu, dymu i przyciskiem napadowym. Ochrona Juwentus świadczy również usługę interwencji patroli w przypadku alarmu z czujników ruchu, dymu i przycisku napadowego.

Nasze grupy żłobkowe prowadzone są według autorskiego programu opartego na Zabawach Fundamentalnych oraz programu opartego na przewodnik metodyczny Paulina Gułarska – Misiak teczka ,,Dziecko słoneczko”, który dostosowany do wieku dzieci.

Celami dydaktycznymi w żłobku są: rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej, ćwiczenie uwagi i koncentracji, rozwijanie mowy czynnej i biernej, poszerzanie słownictwa dziecka, kształtowanie chwytu pesetowego, pobudzanie i rozwijanie narządów zmysłów (dotyk, równowaga, orientacja w przestrzeni), uwrażliwianie na dźwięki muzyki, rozwijanie sprawności manualnej, kształtowanie wrażliwości estetycznej, poznawanie otaczającego nas środowiska. W programie rocznym planujemy imprezy okolicznościowe np. święto dyni, mikołajki, dzień babci i dziadka, bal karnawałowy.

W ramach opłaty za pobyt dziecka w żłobku, placówka zapewnia prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka, wg opracowanego programu zajęć, odpowiednio dla różnych grup wiekowych.

Żłobek zapewnia zajęcia przez wychowawców oraz nauczycieli z zewnątcz

-język angielski

-język rosyjski

-gimnastyka ogólnorozwojowa

-zajęcia muzyczne, taneczne, ruchowe

-zabawy z chusta animacyjną,

-zajęcia plastyczne

-czytanie , opowiadanie bajek


Dostępność architektoniczna


Budynek:Niepubliczny Językowy Żłobek, Wesołe Bąbelki”, ul. Pilczycka 100A 1-2, 54-150 Wrocław.

Dojazd do Niepublicznego Językowego żłobka ,,Wesołe Bąbelki”

Linie tramwajowe: 32, 31
Linia autobusowa: 102, 103,104,127.
Wysiadać na przystanku:Modra lub Górnicza.

Dostępność wejścia

Niepubliczny Językowy Żłobek ,,Wesołe Bąbelki”, znajduje się przy ul.Pilczycka 100A obok sklepu 24h).

Do budynku prowadzi 1 wejście od strony podwórka.

Wejście do budynku jest zabezpieczone poprzez system domofonowy.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem.


Dostępność parkingu


Żłobek posiada parking ogólnodostępny z tylu budynku oraz przed wejściem do żłobka, w odległości ok. 10 m. od wejścia.


Dostępność toalety


Brak toalety dla osób niepełnosprawnych


Utrudnienia

W budynku nie ma windy.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku

W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki istnieje możliwość wyjścia pracownika merytorycznego do interesanta na zewnątrz i obsługi w dogodny dla niego sposób.

 

Żywienie
Zgodnie z wymaganiami dla danej grupy wiekowej, wynikającymi z aktualnych norm żywienia dla populacji polskiej opracowanych przez Instytut Żywności im. Prof. Aleksandra Szczygla w Warszawie.
Dodatkowe zajęcia

Żłobek oferuje fakultatywne dodatkowe poza podstawową ofertą

gimnastyka korekcyjna ogólnorozwojowa

rytmika

język angielski

zajęcia umuzykalniające w języku angielskim

zajęcia z logopedą

bajkoterapia ( bajka czytana, mówiona)

zajecia płastyczne/sensoryczne/kulinarne

 

 

Nasz żłobek współpracuje z psychologiem, logopedą, instruktorem rytmiki, filologiem języka obcego.  Zajęcia dodatkowo płatne są przeznaczone dla chętnych dzieci i odbywają się, gdy w żłobku uzbiera się 10 osobowa grupa.

Zakres wiekowy
Od 12 miesięcy i jeden dzień - 36 miesięcy.
Zasady odpłatności

Opłaty stałe  oraz za wyżywienie wnoszone są z góry do 5 dnia miesiąca przelewami na konto żłobka.

 Kwota czesnego: kontynuacja - 940 zł miesięcznie; miesca nowe - 940zł, w skład której nie wchodzi opłata za wyżywienie i obowiązuje od dnia 01.09.2023 r,.do 30.08.2024 r. 

koszt cateringu wynosi: 22 zł/dzień.

Koszt karnetu fakultatywnych dodatkowych zajęć poza podstawową ofertą wynosi 200zł. 


Koszt miejsca komercyjnego w roku 2023/2024 wynosi 1600 zł.

Personel

kwalifikacji oraz liczba kadry zgodna z wymaganiami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz złożoną ofertą  od ukończenia 20 tygodnia życia do lat 3.

Placówka dotowana
Tak
Organ prowadzący
Niepubliczny Językowy Żłobek ,,Wesołe Bąbelki
Godziny pracy

Od 7:00 do 17:00 

 

 

Dojazd


Kierownik - telefon
535 038 309; 880 176 745
Kierownik - email
wesolebabelki@gmail.com
Kierownik - godziny przyjmowania interesantów
7:00 - 15:30
Łączna liczba miejsc
25
Dodatkowe cechy

 Catering

 Diety eliminacyjne

 Parking

 Plac zabaw

 Podjazd dla niepełnosprawnych

 Podjazd dla wózków

 Rytmika

Grupy wiekowe

 12 miesięcy i 1 dzień - 36 miesięcy