Przejdź do treści
Żłobek
Przygody w Obłokach - Kamieńskiego
Adres
Henryka Michała Kamieńskiego 229/U1, 51-126 Wrocław
Telefon
699 713 644
E-mail
Dyrektor/Kierownik
699713644
Typ placówki
Żłobek
Opis

Dostępność architektoniczna

Budynek
Przygody w Obłokach, Henryka Michała Kamieńskiego 229/U1, 51-126 Wrocław.

Dojazd do Żłobka Przygody w Obłokach, ul. Henryka Michała Kamieńskiego 229/U1

    W odległości  ok. 140 metrów od wejścia głównego do żłobka znajduje się przystanek

MPK – Kątowa:

ulica: Henryka Michała Kamieńskiego, przystanek: Kątowa

    linie:  130, 144, 247, 319, 930, K (stan na 13.05.2021)

    W rozkładzie jazdy autobusów poszczególnych linii wskazane są kursy realizowane przez

pojazdy niskopodłogowe.

Dostępność wejścia
•    Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Henryka Michała Kamieńskiego 229/U1

•    Wejście do budynku ze schodami oraz podjazdem dla wózków.
•    Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
•    Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność parkingu
•    Żłobek nie posiada parkingu ogólnodostępnego. W odległości ok. 30 m od wejścia do placówki na ul. Henryka Michała Kamieńskiego 229/U1 znajdują się miejsca parkingowe.

Dostępność toalety
•    Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Utrudnienia 
•    W budynku nie ma windy.
•    W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
•    W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub  w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
•    Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku
•    W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki istnieje możliwość podejścia pracownika merytorycznego  i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

Żywienie
Zgodnie z wymaganiami dla danej grupy wiekowej, wynikającymi z aktualnych norm żywienia dla populacji polskiej opracowanych przez Instytut Żywności i Żywienia im. Prof. Aleksandra Szczygła w Warszawie
Dodatkowe zajęcia

mały kucharz, sensoplastyka, rytmika, teatrzyki - dodatkowo płatne

Personel
Kwalifikacje oraz liczba kadry zgodna z wymaganiami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz złożoną ofertą
Zakres wiekowy
Od ukończenia 1 roku życia do lat 3
Zasady odpłatności

 Zasady odpłatności
Opłata za pobyt dziecka w żłobku - 950,00 zł/mies.
Wyżywienie - 24,00 zł/dziennie, dieta - 28,00zł/dziennie
zajęcia dodatkowe poza podstawową ofertą  – 230,00 zł/mies.
Opłaty  płatne do 5 dnia każdego miesiąca.

Godziny pracy

Poniedziałek- piatek od 07:00 do 17:00

Placówka dotowana
Tak
Organ prowadzący
‘’PWO’’ Iwona Dąbrowska
Łączna liczba miejsc
24
Kierownik - email
przygodywoblokach@gmail.com
Kierownik - telefon
699-713-644
Dodatkowe cechy

 Catering

 Diety eliminacyjne

 Parking

 Podjazd dla niepełnosprawnych

 Podjazd dla wózków

 Rytmika

Grupy wiekowe

 12 miesięcy i 1 dzień - 36 miesięcy