Przejdź do treści
Żłobek
Wrocławski Zespół Żłobków Filia Żłobka nr 5
Adres
Krystyny i Mariana Barskich 45, 54-115 Wrocław
Telefon
71/718 62 20
E-mail
Dyrektor/Kierownik
Zastępca Kierownika Żłobka nr 5 Ewa Banaś
Typ placówki
Żłobek
Zdjęcia
  • Wrocławski Zespół Żłobków Filia Żłobka nr 5
  • szatnia
  • bawialnia
  • jadalnia
  • łazienka
Opis

Żłobek na parterze budynku usługowo-mieszkalnego wielorodzinnego, dzieci pozostają pod opieką wykwalifikowanego i doświadczonego personelu, realizującego program wychowawczo – edukacyjny poprzez zabawy ruchowe, dydaktyczne, tematyczne, manualno-konstrukcyjne i umuzykalniające.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek: Filia Żłobka nr 5, ul. Krystyny i Mariana Barskich 45, 54-115 Wrocław. Lokal w parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego.


Dojazd do Filii Żłobka nr 5, ul. K. M. Barskich 45

- W odległości ok. 700 metrów od wejścia głównego do Żłobka znajduje się przystanek MPK – Aleja Architektów:
- Ulica: Kosmonautów, przystanek: Aleja Architektów
- Linie tramwajowe: 3, 10, 20 (stan na 27.02.2020r.)
- W rozkładzie jazdy poszczególnych linii wskazane są kursy realizowane przez pojazdy niskopodłogowe.


Dostępność wejścia
- Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. K. M. Barskich 45. Wejście bez schodów bezpośrednio z chodnika bez progu. Światło wejścia  wynosi
90 cm.
- Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
- Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
- 15 m wcześniej od wejścia głównego do budynku znajduje się wózkownia, która posiada odrębne wejście.
- Do budynku można wejść z psem asystującym.


Dostępność  parkingu
- Przed budynkiem znajduje się parking Wspólnoty Mieszkaniowej na 30 pojazdów osobowych, brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.


Dostępność toalety
- W budynku Filii Żłobka znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych.


Utrudnienia
- W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
- Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i szatnia dzieci.
- Wejście do wózkowni znajduje się obok wejścia głównego.
- W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
- Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.


Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku
- Kierownik i personel Żłobka zawsze służy pomocą interesantom w dotarciu do pomieszczeń Filii Żłobka.

Żywienie
zgodnie z wymaganiami dla danej grupy wiekowej, wynikającymi z aktualnych norm żywienia dla populacji polskiej, opracowanych przez Instytut Żywności i Żywienia im. prof. Aleksandra Szczygła w Warszawie. Wyżywienie dowożone ze Żłobka Nr 5.
Dodatkowe zajęcia
konsultacje z psychologiem
Personel

kwalifikacje zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 204).

Zakres wiekowy
od 1 roku do 3 lat
Zasady odpłatności

 


Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia Nr LIX/1558/22 z dnia 20 października 2022 w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Wrocław. Tekst jednolity uchwały z uwzględnieniem wprowadzanych zmian został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z 2022 r., poz. 5191.

 


Od 1 stycznia 2023 r.:

miesięczna opłata za pobyt dziecka w żłobku wynosi 628,20 zł,
w przypadku gdy dwoje dzieci z jednej rodziny, niebędącej rodziną wielodzietną korzysta ze żłobka utworzonego przez Gminę Wrocław, opłata miesięczna za pobyt drugiego dziecka wynosi 314,10 zł.,
dodatkowa opłata za każdą dodatkową godzinę opieki sprawowanej nad dzieckiem powyżej 10 godzin dziennie w danym dniu wynosi 30 zł.

 


Od 1 stycznia 2023 r.:

dzienna opłata za wyżywienie wynosi 8,00 zł.

Godziny pracy
6.00 – 17.00
Placówka dotowana
Tak
Organ prowadzący
Gmina Wrocław
Dodatkowe cechy

 Kuchnia centralna

 Podjazd dla niepełnosprawnych

 Podjazd dla wózków

 Taras do werandowania

 Wózkownia

Grupy wiekowe

 12 miesięcy i 1 dzień - 24 miesiące

 24 miesiące i 1 dzień - 32 miesięcy