Żłobek
Wrocławski Zespół Żłobków Filia Żłobka nr 5
Adres
Krystyny i Mariana Barskich 45, 54-115 Wrocław
Telefon
(71) 365 03 05 - numer tymczas, (71) 718 62 20 - numer docelow
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Zastępca Kierownika Żłobka nr 5 Ewa Banaś
Typ placówki
Żłobek
Opis
Uwaga : Żłobek rozpocznie działalność  1 października 2019 r.
Opis :
Żłobek na parterze budynku usługowo-mieszkalnego wielorodzinnego, dzieci pozostają pod opieką wykwalifikowanego i doświadczonego personelu, realizującego program wychowawczo – edukacyjny poprzez zabawy ruchowe, dydaktyczne, tematyczne, manualno-konstrukcyjne i umuzykalniające.
Żywienie
zgodnie z wymaganiami dla danej grupy wiekowej, wynikającymi z aktualnych norm żywienia dla populacji polskiej, opracowanych przez Instytut Żywności i Żywienia im. prof. Aleksandra Szczygła w Warszawie. Wyżywienie dowożone ze Żłobka Nr 5.
Dodatkowe zajęcia
konsultacje z psychologiem
Personel
kwalifikacje zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. z 2016r. poz. 157 ze zm.)
Zakres wiekowy
od 1 roku do 3 lat
Zasady odpłatności
Uchwała Nr XII/277/19 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 4 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę nr IX/175/11 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez gminę Wrocław – Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 lipca 2019 r. – poz. 4543.

Od 1 września:

·      opłata za pobyt dziecka w żłobku, za godzinę opieki sprawowanej nad dzieckiem wynosi 2,03 zł.;

·      w przypadku gdy dwoje dzieci z jednej rodziny, niebędącej rodziną wielodzietną korzysta ze żłobka, opłata za pobyt drugiego dziecka wynosi 1,01 zł.;

·      dodatkowa opłata za każdą dodatkową godzinę opieki sprawowanej nad dzieckiem powyżej 10 godzin dziennie w danym dniu wynosi 30 zł.
Godziny pracy
6.00 – 17.00
Placówka dotowana
Tak
Organ prowadzący
Gmina Wrocław
Dodatkowe cechy

 Kuchnia centralna

 Podjazd dla niepełnosprawnych

 Podjazd dla wózków

 Taras do werandowania

 Wózkownia

Grupy wiekowe

 12 miesięcy i 1 dzień - 24 miesiące

 24 miesiące i 1 dzień - 32 miesięcy