Przejdź do treści
Żłobek
Wrocławski Zespół Żłobków Filia Żłobka nr 5
Adres
Krystyny i Mariana Barskich 45, 54-115 Wrocław
Telefon
71/718 62 20
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
p.o. Zastępcy Kierownika Żłobka nr 5 Marta Nyczak
Typ placówki
Żłobek
Zdjęcia
  • Wrocławski Zespół Żłobków Filia Żłobka nr 5
  • szatnia
  • bawialnia
  • jadalnia
  • łazienka
Opis

Żłobek na parterze budynku usługowo-mieszkalnego wielorodzinnego, dzieci pozostają pod opieką wykwalifikowanego i doświadczonego personelu, realizującego program wychowawczo – edukacyjny poprzez zabawy ruchowe, dydaktyczne, tematyczne, manualno-konstrukcyjne i umuzykalniające.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek: Filia Żłobka nr 5, ul. Krystyny i Mariana Barskich 45, 54-115 Wrocław. Lokal w parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego.


Dojazd do Filii Żłobka nr 5, ul. K. M. Barskich 45

- W odległości ok. 700 metrów od wejścia głównego do Żłobka znajduje się przystanek MPK – Aleja Architektów:
- Ulica: Kosmonautów, przystanek: Aleja Architektów
- Linie tramwajowe: 3, 10, 20 (stan na 27.02.2020r.)
- W rozkładzie jazdy poszczególnych linii wskazane są kursy realizowane przez pojazdy niskopodłogowe.


Dostępność wejścia
- Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. K. M. Barskich 45. Wejście bez schodów bezpośrednio z chodnika bez progu. Światło wejścia  wynosi
90 cm.
- Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
- Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
- 15 m wcześniej od wejścia głównego do budynku znajduje się wózkownia, która posiada odrębne wejście.
- Do budynku można wejść z psem asystującym.


Dostępność  parkingu
- Przed budynkiem znajduje się parking Wspólnoty Mieszkaniowej na 30 pojazdów osobowych, brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.


Dostępność toalety
- W budynku Filii Żłobka znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych.


Utrudnienia
- W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
- Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i szatnia dzieci.
- Wejście do wózkowni znajduje się obok wejścia głównego.
- W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
- Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.


Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku
- Kierownik i personel Żłobka zawsze służy pomocą interesantom w dotarciu do pomieszczeń Filii Żłobka.

Żywienie
zgodnie z wymaganiami dla danej grupy wiekowej, wynikającymi z aktualnych norm żywienia dla populacji polskiej, opracowanych przez Instytut Żywności i Żywienia im. prof. Aleksandra Szczygła w Warszawie. Wyżywienie dowożone ze Żłobka Nr 5.
Dodatkowe zajęcia
konsultacje z psychologiem
Personel

kwalifikacje zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 204).

Zakres wiekowy
od 1 roku do 3 lat
Zasady odpłatności

Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia  Nr LIX/1558/22 z dnia 20 października 2022 w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Wrocław. Tekst jednolity uchwały z uwzględnieniem wprowadzanych zmian został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z 2022 r., poz. 5191.

 

Od 1 stycznia 2024 roku:

 

  • miesięczna opłata za pobyt dziecka w żłobku wynosi 763,56 zł.

 

  • w przypadku gdy dwoje dzieci z jednej rodziny, niebędącej rodziną wielodzietną korzysta ze żłobka, miesięczna opłata za pobyt drugiego dziecka wynosi 381,78 zł.

 

  • dodatkowa opłata za każdą dodatkową godzinę opieki sprawowanej nad dzieckiem powyżej 10 godzin dziennie w danym dniu wynosi 30 zł.

 

Od 1 stycznia 2024 r.:

  • dzienna opłata za wyżywienie wynosi 10,00 zł.
Godziny pracy
6.00 – 17.00
Placówka dotowana
Tak
Organ prowadzący
Gmina Wrocław
Łączna liczba miejsc
32
Dojazd

Tramwaje: 3, 10, 20.

Kierownik - telefon
71/718 62 20
Kierownik - email
marta.nyczak@wzz.wroc.pl
Kierownik - godziny przyjmowania interesantów
Poniedziałek, środa, czwartek i piątek - 7:00 - 15:00 oraz wtorek - 9:00 - 17:00 (proszę o wcześniejsze, telefoniczne umówienie się na spotkanie)
Dodatkowe cechy

 Diety eliminacyjne

 Kuchnia centralna

 Podjazd dla niepełnosprawnych

 Podjazd dla wózków

 Taras do werandowania

 Wózkownia

Grupy wiekowe

 12 miesięcy i 1 dzień - 24 miesiące

 24 miesiące i 1 dzień - 32 miesięcy