Przejdź do treści
Żłobek
Żłobek Elfiki
Adres
Legnicka 49e, 54-203 Wrocław
Telefon
609124343
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Ewelina Kowalik
Typ placówki
Żłobek
Opis

Żłobek Elfiki mieści się przy ul. Legnickiej 49e we Wrocławiu, w lokalu usytuowanym na parterze o powierzchni 456 m2, bez barier architektonicznych. Posiada 3 wielofunkcyjne sale pobytu dzieci, szatnię  oraz łazienkę przystosowaną dla dzieci. Dzieci korzystają  z osiedlowego placu zabaw.

Dla najmłodszych dzieci żłobek posiada 2 wózki sześcioosobowe.  

Żłobek wyposażony jest w monitoring z 60- dniowym dostępem do danych archiwalnych. Żłobek realizuje własny program dydaktyczny dostosowany do wieku dzieci. W ramach opłaty za pobyt dziecka w żłobku zapewnione są  zajęcia rozwijające motorykę małą. Żłobek oferuje również pakiet zajęć dodatkowych ( dodatkowo płatnych ). Żłobek współpracuje ze specjalistami tj. psycholog, logopeda i fizjoterapeuta, którzy prowadzą zajęcia w grupie oraz indywidualnie, w miarę potrzeb.

 

Dane dotyczące dostępności  architektonicznej na przykładzie poniżej podanym, np. 


Budynek: Żłobek „Elfiki”, ul. Legnicka 49e, 54-203 Wrocław, ( naprzeciwko C.H. Magnolia )
Dojazd do siedziby Żłobka:

Linie tramwajowe: 3, 10, 12, 20, 21, 22 - od ulicy Legnickiej
Linie autobusowe: 102, 12,

Linie tramwajowe: 18, 19 - od ulicy Popowickiej

Linia autobusowa : 127, 128


Dostępność wejścia
•    Do Żłobka prowadzi 1 wejście, w przejściu tunelowym  budynku, bez barier architektonicznych.
•    Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. 
•    Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
•    Do budynku i części jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Dostępność parkingu
•    Żłobek nie posiada parkingu ogólnodostępnego. Miejsca parkingowe znajdują się przy ul. Niedźwiedziej i Białowieskiej ( ok. 150 m od wejścia do żłobka )

Dostępność toalety
•    Przy szatni zlokalizowana jest toaleta dla Rodziców, z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych.
Utrudnienia  
•    W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
•    Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.
Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku
•    W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki istnieje możliwość wyjścia pracownika merytorycznego do interesanta na zewnątrz i obsługi w dogodny dla niego sposób. 
Dostępność architektoniczna

 

Dostępność wejścia
•    Do budynku prowadzi 1 wejście w przyjściu tunelowym budynku Pixel House, zlokalizowanego pomiędzy ul. Niedźwiedzią a ul. Białowieską 
•    Wejście do budynku bez barier architektonicznych
•    Wejście do budynku jest zabezpieczone poprzez system domofonowy.
•    Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. 
•    Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Dostępność parkingu
•    Brak możliwości parkowania pojazdów / brak parkingu przynależnego do budynku żłobka
Dostępność toalety
•    Toaleta dla osób niepełnosprawnych
Utrudnienia  
•    W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub  w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
•    Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.
Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku
•    W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

Żywienie
Placówki Elfiki posiadają własną kuchnię oraz dietetyka. Oferujemy wyżywienie od 1 roku życia. Świadczymy diety eliminacyjne.
Dodatkowe zajęcia

ZAPEWNIAMY ZAJĘCIA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE I EDUKACYJNE UWZGLĘDNIAJĄCE ROZWÓJ PSYCHOMOTORYCZNY ORAZ WIEK DZIECKA W TYM:

 1. ZAJĘCIA Z FIZJOTERAPEUTĄ

 2. WARSZTATY Z PSYCHOLOGIEM

 3. ZAJĘCIA Z LOGOPEDĄ

PLACÓWKA BĘDZIE ORGANIZOWAĆ, NA PODSTAWIE ODRĘBNEJ UMOWY, FAKULTATYWNE ZAJĘCIA DODATKOWE

Zakres wiekowy
Od ukończenia 1 roku i 1 dnia życia do lat 3
Placówka dotowana
Tak
Łączna liczba miejsc
72
Godziny pracy
6:30 - 17:30
Personel

Kwalifikacje oraz liczba kadry zgodna z wymaganiami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz złożoną ofertą

Dojazd

Dojazd do naszej placówki komunikacją miejską:

linie tramwajowe: 3, 10, 20, 23, 31, 32, 33.

linie autobusowe: 102, 103, 104, 122, 127, 128.

Organ prowadzący
Żłobki Elfiki Warzywoda spk
Zasady odpłatności

Opłaty za rok szkolny 2024/2025 w placówce kształtują się w następujący sposób:

 

MIEJSCE DOFINANSOWANE NOWE

 • Opłata za pobyt dziecka w żłobku: 985 zł/ mies.

 • Zajęcia dodatkowe poza podstawową ofertą: 400 zł/ mies.

 • Wyżywienie: 24,00 zł/dziennie, dieta eliminacyjna 25,00 zł/dziennie

 • Opłata roczna, wpisowa 500 zł

  MIEJSCE DOFINANSOWANE KONTYNUOWANE

 • Opłata za pobyt dziecka w żłobku: 985 zł/ mies.

 • Zajęcia dodatkowe poza podstawową ofertą: 400 zł/ mies.

 • Wyżywienie: 24,00 zł/dziennie, dieta eliminacyjna 25,00 zł/dziennie

 • Opłata roczna, wpisowa 300 zł

Kierownik - email
legnicka49e@zlobekelfiki.pl
Kierownik - telefon
609 124 343
Dodatkowe cechy

 Catering

 Diety eliminacyjne

 Kuchnia mleczna

 Plac zabaw

 Podjazd dla niepełnosprawnych

 Podjazd dla wózków

 Rytmika

 Wózkownia

Grupy wiekowe

 12 miesięcy i 1 dzień - 36 miesięcy