Przejdź do treści
Żłobek
Krasnale Wrocławskie
Adres
Skarbowców 85b, 53-025 Wrocław
Dyrektor/Kierownik
699713644
Typ placówki
Żłobek
Opis

Klub dziecięcy Krasnale Wrocławskie  jest wpisany do rejestru Żłobków i klubów dziecięcych od 2021r.  Mieści się przy ul Skarbowców 85 B. 
w lokalu usytuowanym na parterze o powierzchni 126 m2, bez barier architektonicznych. Posiada 2 wielofunkcyjne sale pobytu dzieci, oraz 2 łazienki przystosowane dla dzieci. Klub dziecięcy nie posiada własnego  ogródka. Dzieci korzystają z osiedlowego placu zabaw oraz parku.  Klub wyposażony jest w monitoring z 90- dniowym dostępem do danych archiwalnych. Klub  realizuje własny program dydaktyczny dostosowany do wieku dzieci. Codzienne zajęcia edukacyjne wspierające wszechstronny rozwój maluszków. W ramach opłaty zapewniamy zajęcia plastyczne, językowe (angielski oraz włoski) teatrzyki.

.  Pozostałe zajęcia dodatkowe :  Mały kucharz, sensoplastyka, rytmika, gimnastyka są dodatkowo płatne. Klub współpracuje  ze specjalistami: psycholog, logopeda, fizjoterapeuta.

 

Dane dotyczące dostępności  architektonicznej na przykładzie poniżej podanym, np. 
Budynek: Klub dziecięcy Krasnale Wrocławskie  ul. Skarbowców 85B, 53-025Wrocław.
Dojazd do siedziby klubu dziecięcego Krasnale Wrocławskie ul. Skarbowców 85 B 
•    Przystanek MPK: 
ulica Chłodna przystanek: Osiedle Sobieskiego w odległości  ok. 250 metrów od wejścia głównego do placówki 
      Linia autobusowa: 133,107,D, (stan na 25.05.2022 r.)
•    Linie tramwajowe: 17, ul Przyjaźni przystanek Sąsiedzka (stan na 25.05.2022 r.)


Dostępność wejścia
•    Do budynku prowadzą 2 wejścia od ulicy, bez schodów. Nie ma podjazdu dla wózków, teren bez podwyższenia. Światło wejścia wynosi 110 cm.
•    Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. 
•    Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

Dostępność parkingu
•    Klub dziecięcy posiada parking ogólnodostępny przy ulicy. W odległości ok. 10 m od wejścia głównego do placówki.

Dostępność toalety
•    Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. 
Utrudnienia  
•    W budynku nie ma windy.
•    W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
•    W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
•    Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.
Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku
•    W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki istnieje możliwość wyjścia pracownika merytorycznego do interesanta na zewnątrz i obsługi w dogodny dla niego sposób. 

Żywienie
Catering Smaki smyka zgodnie z wymaganiami dla danej grupy wiekowej, wynikającymi z aktualnych norm żywienia dla populacji polskiej opracowanych przez Instytut Żywności i Żywienia im. Prof. Aleksandra Szczygła w Warszawie
Dodatkowe zajęcia

Zajęcia dodatkowe płatne:
Mały Kucharz
Sensoplastyka
Rytmika 
Gimnastyka 
Rodzic może wybrać pojedyncze zajęcia lub cały pakiet.

Personel

kwalifikacje oraz liczba kadry zgodna z wymaganiami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz złożoną ofertą Art.15.1. pkt.2

Zakres wiekowy
od ukończenia 1 życia do lat 3
Zasady odpłatności

zasady odpłatności
Opłata za pobyt dziecka w żłobku - 800,00 zł/mies.
Wyżywienie 24,00 zł/dziennie, dieta 27,00 zł/dziennie
Zajęcia dodatkowe poza podstawową ofertą  – 200,00  zł/mies.
Opłaty  płatne do 5 dnia każdego miesiąca.

Organ prowadzący
PWO Marzena Chrzanowska
Kierownik - email
przygodywoblokach@gmail.com
Kierownik - telefon
699-713-644
Godziny pracy

Poniedziałek -Piątek 6:30-17:00

Dodatkowe cechy

 Rytmika

Grupy wiekowe

 12 miesięcy i 1 dzień - 36 miesięcy