Przejdź do treści
Żłobek
Wrocławski Zespół Żłobków Żłobek nr 17
Adres
Sołtysowicka 29 j, 51-168 Wrocław
Telefon
71/718 62 17
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Anna Feliks
Typ placówki
Żłobek
Zdjęcia
  • ZŁobek nr 17
Opis

Budynek parterowy, wolnostojący, 5 grup, dzieci pozostają pod opieką wykwalifikowanego i doświadczonego personelu, realizującego program wychowawczo-edukacyjny poprzez zabawy ruchowe, dydaktyczne, plastyczne, tematyczne, manualno- konstrukcyjne i umuzykalniające.                        

Budynek: Żłobek nr 17 ul. Sołtysowicka 29 j,   51-168 Wrocław
Dojazd do Żłobka nr 17:
W odległości  ok.  300  metrów od wejścia głównego do Żłobka znajduje się przystanek MPK 
- POPRZECZNA ORAZ SOŁTYSOWICKA : linia autobusowa 116, 119
Dostępność wejść
Do budynku prowadzi jedno wejście:
            -  od ul. Sołtysowickiej
Wejście nie posiada utrudnień architektonicznych w postaci schodów.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
Do budynku możliwe jest wejście z psem asystującym i psem przewodnikiem
Dostępność parkingu
    Wyznaczone są miejsca parkingowe
    Wyznaczone są miejsca postojowe (w tym miejsca dla osób niepełnosprawnych)
Dostępność toalety
    W budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych
Utrudnienia 
    W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
    W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
    Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Żywienie
Zgodne z wymaganiami dla danej grupy wiekowej, wynikającymi z aktualnych norm żywienia dla populacji polskiej, opracowanych przez Instytut Żywności i Żywienia im. prof. Aleksandra Szczygła w Warszawie
Dodatkowe zajęcia

Konsultacje z psychologiem

Personel

Kwalifikacje zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 204)

Zakres wiekowy
od 20 tygodni do 3 lat
Zasady odpłatności

Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia Nr LIX/1558/22 z dnia 20 października 2022 w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Wrocław. Tekst jednolity uchwały z uwzględnieniem wprowadzanych zmian został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z 2022 r., poz. 5191.

 

Od 1 stycznia 2023 r.:

  • miesięczna opłata za pobyt dziecka w żłobku wynosi 628,20 zł,
  • w przypadku gdy dwoje dzieci z jednej rodziny, niebędącej rodziną wielodzietną korzysta ze żłobka utworzonego przez Gminę Wrocław, opłata miesięczna za pobyt drugiego dziecka wynosi 314,10 zł.,
  • dodatkowa opłata za każdą dodatkową godzinę opieki sprawowanej nad dzieckiem powyżej 10 godzin dziennie w danym dniu wynosi 30 zł.

 

Od 1 stycznia 2023 r.:

  • dzienna opłata za wyżywienie wynosi 8,00 zł.
Godziny pracy

6.00 - 17.00

Placówka dotowana
Tak
Organ prowadzący
Gmina Wrocław
Kierownik - telefon
71/718 62 17
Kierownik - email
anna.feliks@wzz.wroc.pl
Kierownik - godziny przyjmowania interesantów
wtorek 14:00-17:00
Dodatkowe cechy

 Kuchnia centralna

 Kuchnia mleczna

 Osobny budynek

 Parking

 Plac zabaw

 Taras do werandowania

 Wózkownia

Grupy wiekowe

 20 tygodni - 12 miesięcy

 12 miesięcy i 1 dzień - 24 miesiące

 24 miesiące i 1 dzień - 32 miesięcy