Przejdź do treści
Żłobek
Wrocławski Zespół Żłobków Żłobek nr 17
Adres
Sołtysowicka 29 j, 51-168 Wrocław
Telefon
71/718 62 17
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Anna Feliks
Typ placówki
Żłobek
Zdjęcia
  • ZŁobek nr 17
Opis

Budynek parterowy, wolnostojący, 5 grup, dzieci pozostają pod opieką wykwalifikowanego i doświadczonego personelu, realizującego program wychowawczo-edukacyjny poprzez zabawy ruchowe, dydaktyczne, plastyczne, tematyczne, manualno- konstrukcyjne i umuzykalniające.                        

Budynek: Żłobek nr 17 ul. Sołtysowicka 29 j,   51-168 Wrocław
Dojazd do Żłobka nr 17:
W odległości  ok.  300  metrów od wejścia głównego do Żłobka znajduje się przystanek MPK 
- POPRZECZNA ORAZ SOŁTYSOWICKA : linia autobusowa 116, 119
Dostępność wejść
Do budynku prowadzi jedno wejście:
            -  od ul. Sołtysowickiej
Wejście nie posiada utrudnień architektonicznych w postaci schodów.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
Do budynku możliwe jest wejście z psem asystującym i psem przewodnikiem
Dostępność parkingu
    Wyznaczone są miejsca parkingowe
    Wyznaczone są miejsca postojowe (w tym miejsca dla osób niepełnosprawnych)
Dostępność toalety
    W budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych
Utrudnienia 
    W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
    W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
    Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Żywienie
Zgodne z wymaganiami dla danej grupy wiekowej, wynikającymi z aktualnych norm żywienia dla populacji polskiej, opracowanych przez Instytut Żywności i Żywienia im. prof. Aleksandra Szczygła w Warszawie
Dodatkowe zajęcia

Konsultacje z psychologiem

Personel

Kwalifikacje zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 204)

Zakres wiekowy
od 20 tygodni do 3 lat
Zasady odpłatności

Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia  Nr LIX/1558/22 z dnia 20 października 2022 w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Wrocław. Tekst jednolity uchwały z uwzględnieniem wprowadzanych zmian został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z 2022 r., poz. 5191.

 

Od 1 stycznia 2024 roku:

 

  • miesięczna opłata za pobyt dziecka w żłobku wynosi 763,56 zł.

 

  • w przypadku gdy dwoje dzieci z jednej rodziny, niebędącej rodziną wielodzietną korzysta ze żłobka, miesięczna opłata za pobyt drugiego dziecka wynosi 381,78 zł.

 

  • dodatkowa opłata za każdą dodatkową godzinę opieki sprawowanej nad dzieckiem powyżej 10 godzin dziennie w danym dniu wynosi 30 zł.

 

Od 1 stycznia 2024 r.:

  • dzienna opłata za wyżywienie wynosi 10,00 zł.
Godziny pracy

6.00 - 17.00

Placówka dotowana
Tak
Organ prowadzący
Gmina Wrocław
Kierownik - telefon
71/718 62 17
Kierownik - email
anna.feliks@wzz.wroc.pl
Kierownik - godziny przyjmowania interesantów
wtorek 14:00-17:00
Łączna liczba miejsc
151
Dojazd

Dojazd autobusami linii 116 oraz 119

Dodatkowe cechy

 Diety eliminacyjne

 Kuchnia centralna

 Kuchnia mleczna

 Osobny budynek

 Parking

 Plac zabaw

 Taras do werandowania

 Wózkownia

Grupy wiekowe

 20 tygodni - 12 miesięcy

 12 miesięcy i 1 dzień - 24 miesiące

 24 miesiące i 1 dzień - 32 miesięcy