Przejdź do treści
Żłobek
Żłobek "Twórcza Kraina"
Adres
Trawowa 57A, 54-614 Wrocław
Telefon
574092965 - placówka, 531538697 - rekrutacja
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Karolina Lewoniewska
Typ placówki
Żłobek
Opis

Żłobek Twórcza kraina przy ul. Trawowej 57a wpisany jest do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Urząd Miejski Wrocławia pod numerem 18917/Z/265 z dnia 21 kwietnia 2021 r.

W naszym Żłobku dbamy o to, aby każda sfera u dziecka rozwijała się prawidłowo, począwszy od sfery motorycznej i sensorycznej po sferę poznawczą. Zależy nam, aby każde dziecko miało równe szanse rozwijać się i wchodzić w Świat pewne siebie i swoich umiejętności. Dbamy o relacje z naszymi pociechami, ale także z rodzicami, gdyż tylko dobra atmosfera i zaufanie są w stanie stworzyć miejsce, gdzie mały człowiek będzie mógł czuć się jak w domu.

Żłobek „Twórcza kraina” mieście się na Muchoborze Wielkim we Wrocławiu. Budynek, w którym znajduje się żłobek jest budynkiem usługowo-mieszkalnym przy ul. Trawowej 57a we Wrocławiu.

Żłobek zlokalizowany jest w bliskiej odległości od ulic Krzemienieckiej, Tyrmanda, Mińskiej.

Żłobek posiada jedną dużą salę pobytu dziennego dla dzieci z wydzieloną częścią jadalną oraz rekreacyjną. Sala ma metraż 66,7 m2. Z sali dzieci mają bezpośredni dostęp do łazienki dostosowanej do potrzeb najmłodszych oraz do tarasu z elementami placu zabaw: domkiem piknikowym oraz zjeżdżalnią dla dzieci. Sala dziennego pobytu dzieci jest salą klimatyzowaną. Dodatkowo w żłobku jest wydzielona szatnia, rozdzielnia posiłków z pomieszczeniem przyjęcia cateringu, pomieszczenie socjalno-szatniowe dla personelu.

W żłobku korzystamy z lampy bakteriobójczej, nawilżacza oraz oczyszczacza powietrza.

Żłobek oprócz własnego tarasu korzysta także z zewnętrznego zamkniętego osiedlowego placu zabaw, który przynależy do budynku w jakim zlokalizowana jest placówka.

Żywienie
zgodnie z wymaganiami dla danej grupy wiekowej, wynikającymi z aktualnych norm żywienia dla populacji polskiej opracowanych przez Instytut Żywności i Żywienia im. Prof. Aleksandra Szczygła w Warszawie. Usługa cateringowa świadczona przez firmę Modern Cook
Dodatkowe zajęcia

W żłobku przy ul. Trawowej realizowane są zajęcia dodatkowe, w tym:

ZAJĘCIA Z LOGOPEDĄ - profilaktyka logopedyczna w żłobku, która nie tylko zapobiega powstawaniu zaburzeń, ale również umożliwia dziecku optymalny poziom rozwoju mowy dzięki wczesnej stymulacji i diagnostyce. Stała praca z logopedą sprawi, że dzieci będą umiejętnie komunikowały się z otoczeniem, sygnalizowały swoje potrzeby, będą miały szansę wkroczyć
w wiek przedszkolny bez zaburzeń artykulacji, oddychania, połykania oraz z prawidłowo ukształtowanymi odruchami w obrębie jamy ustnej. Logopeda będzie monitorował postępy dzieci, dostosowywał zakres zajęć do wykrytych deficytów, prowadził konsultacje z rodzicami. Zajęcia w ramach oferty podstawowej, bezpłatne dla Rodziców.

ZAJĘCIA Z FIZJOTERAPEUTĄ - Wszechstronny, spontaniczny ruch jest charakterystyczną cechą optymalnego rozwoju psychomotorycznego malca. W żłobku zajęcia prowadzą do nabycia przez dzieci podstawowych umiejętności ruchowych, pozwalają na stopniowe doskonalenie ruchów lokomocyjnych oraz ruchów warunkujących wykonywanie różnych czynności. Sprzęt gimnastyczny na zajęcia zapewnia prowadzący. Osoba prowadząca monitoruje postępy dzieci i dostosowuje zakres zajęć do wykrytych deficytów. Dla dzieci z wykrytymi wadami postawy i narządu ruchu opracuje zestawy ćwiczeń do wykonywania w domu z rodzicami. Zajęcia w ramach oferty podstawowej, bezpłatne dla Rodziców.

ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM

Zajęcia z dyplomowanym psychologiem, polegające na obserwacji psychologicznej dzieci podczas ich pobytu w żłobku, prowadzenie spotkań z Rodzicami - psychoedukacja, konsultacje, wsparcie psychologiczne w sprawach związanych z rozwojem i wychowaniem dzieci, wstępna diagnoza psychologiczna, ocena rozwoju psychologicznego dzieci. Dodatkowo prowadzenie konsultacji  z personelem oraz dyrekcją w sprawach związanych z uczęszczającymi do żłobka dziećmi. Zajęcia w ramach oferty podstawowej, bezpłatne dla Rodziców.

ZAJĘCIA Z  TERAPEUTĄ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Zajęcia terapeutyczne prowadzone przez pedagoga specjalnego, certyfikowanego terapeutę SI i psychomotoryki, mające na celu ocenę rozwoju psychomotorycznego dzieci, obserwacje dzieci w czasie ich swobodnej i zaplanowanej aktywności oraz reakcji dzieci na proponowane zadania ruchowe z wykorzystaniem odpowiednich pomocy. Prowadzone zajęcia pozwolą na ocenę planowania ruchu przez dzieci, różnicowanie wrażeń dotykowych, naśladownictwo ruchowe, równowagę, koordynację wzrokowo-ruchową. Systematycznie prowadzone będą konsultacje w celu oceny postępu rozwoju dzieci – w zależności od potrzeb Rodziców.

ZAJĘCIA RYTMICZNO-MUZYCZNE - są to zajęcia rozwijające muzykalność, inteligencję muzyczną oraz inteligencję przestrzenno – ruchową poprzez: naukę piosenek, zabawy słuchowo – ruchowe, zabawy muzyczne z elementami bajkoterapii, zabawy rytmiczne, zabawy muzyczne rozwijające wyobraźnię, elementy tańców, relaks. Zajęcia muzykoterapeutyczne są bardzo pomocne w nauce koncentracji uwagi, umiejętności podporządkowania się określonym zasadom i czekania na swoją kolej. Terapia muzyczna stymuluje rozwój dziecka, pomaga w kształtowaniu osobowości i leczeniu jego dysfunkcji. Rozwija pamięć i spostrzegawczość.

GITARA – dodatkowe zajęcia rytmiczne prowadzone przez osobę zewnętrzną Pana Gitarę z instrumentami na żywo.

PEDAGOGIKA Z ELEMENTAMI MONTESSORI - Praca z dzieckiem w wieku żłobkowym oparta
o metodę M. Montessori stymuluje w pierwszym rzędzie sferę sensoryczną. Podczas zajęć dzieci mają kontakt z różnorodnymi fakturami materiałów, w trakcie których: doskonalą koordynację wzrokowo – ruchową, uczą się precyzji wykonywania ruchu przy wkładaniu cylindrów do bloków, nawlekaniu korali, przewlekaniu sznurków i innych tego typu pomocach, doskonalą umiejętności potrzebne w codziennym życiu,

ZAJĘCIA PLASTYCZNE - Edukacja plastyczna od pierwszych chwil życia wpływa na optymalny rozwój całego organizmu. Stymulując receptory wpływamy na rozwój połączeń nerwowych w mózgu. Im jest ich więcej tym „łatwiej” nam się myśli, tym sprawniej przebiegają wszelkie procesy analizy i syntezy w umyśle zarówno małego dziecka jak i osób dorosłych.

Celem zajęć jest rozwój sensomotoryczny dzieci, wspieranie ich konstruktywnego rozwoju intra oraz interpersonalnego, zapoznanie z różnymi metodami plastycznymi (struktury, faktury).

W trakcie zajęć dzieci wspólnie z prowadzącym wykonują różnego rodzaju masy plastyczne, przelewają, przesypują, mieszają, ugniatają. Zabawa z użyciem farb, kolorowych pisaków, materiałów kreatywnych (pomponiki, bibuła, wełna, wata itp.). W trakcie zajęć wykonujemy również, różnymi technikami, prace okolicznościowe: Mikołaj, święta Bożego Narodzenia, Dzień Babci i Dziadka, Wielkanoc, Dzień Mamy, Dzień Taty.

DOGOTERAPIA - Celem zajęć jest przekazanie dzieciom wiedzy z zakresu życia z psem łącząc pogadankę
z zajęciami warsztatowymi i terapeutycznymi. Na spotkaniach dzieci mają kontakt z czworonożnym przyjacielem ale również usprawniają swoją motorykę zarówno małą jak i dużą, ponieważ wykorzystuję różne formy pracy. W zajęciach biorą udział dzieci z wszystkich grup wiekowych.

ALPAKOTERAPIA - EDUKACJA Z ALPAKAMI – połączenie przyjemnego z pożytecznym. Alpaki przez swój aktywny udział w zajęciach motywują dzieci do łatwiejszego i szybszego nabywania nowych umiejętności i przyswajania wiedzy. Dzieci znacznie chętniej i z większym zaangażowaniem biorą udział w zajęciach oraz dłużej koncentrują się na wykonywanym zadaniu. Spotkanie z alpakami w żłobku to świetnie spędzony czas w towarzystwie alpak. Umożliwia dzieciom nawiązanie bezpośredniego kontaktu ze zwierzęciem, a przez wspólną zabawę także otwarcie się na kontakt z rówieśnikami. W trakcie jednorazowego spotkania dzieci głaszczą, przytulają i karmią alpaki. Przebywanie z alpakami łagodzi uczucie napięcia, niepokoju, pomaga rozluźnić się i otworzyć na świat zewnętrzny, a także stymuluje rozwój zmysłów i zwiększa aktywność. Dzieci sprawując opiekę nad alpakami uczą się empatii oraz odpowiedzialności za żywą istotę.

TEATR - Pani Teatrzyk prowadząca tzw. Bajeczki z Walizeczki - są to pacynkowe małe przedstawienia mieszczące się w klimatycznej, starej walizce. Dają dzieciom szansę poznać się z elementami edukacji teatralnej bez stresu. W repertuarze między innymi: bajkowe wierszyki, Czerwony kapturek, Jacek i Agatka, podróże koziołka matołka, bajka o pluszowym misiu, przygody Bolka i Lolka, przygód kilka małego Emilka, Masza i niedźwiedź, świnka Peppa i przyjaciele, kot w butach, trzy świnki, i inne.

Personel

kwalifikacje oraz liczba kadry zgodna z wymaganiami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz złożoną ofertą

Zakres wiekowy
12 miesięcy i 1 dzień – 36 miesięcy
Zasady odpłatności

Miejsca kontynuowane z dofinansowaniem z gminy Wrocław:

1. Opłata za pobyt dziecka w żłobku (czesne miesięczne – opłata stała): 897,89 zł

Miejsca kontynuowane dofinansowane z gminy Wrocław. Zadanie publiczne realizowane w okresie od dnia 01.09.2023 r. do dnia 30.08.2024 r.

Dofinansowanie przez Gminę Wrocław: Wysokość kwoty dotacji przekazywanej przez Gminę Wrocław z tytułu opieki nad jednym dzieckiem w jednym okresie rozliczeniowym w roku szkolnym 2023/2024 wynosi 680,00 zł/miesiąc.

2. Opłata za zajęcia dodatkowe (za miesiąc – opłata stała): 150,00 zł

3. Opłata za wyżywienie (stawka dzienna) - stan na 08.05.2023:

18,90 zł – dieta zwykła,

19,90 zł – dieta specjalna tj. bez mleczna, bez nabiałowa, wegetariańska, bezglutenowa

*w przypadku zgłoszonych poprzez aplikację Livekid nieobecności planowanych zwrot za wyżywienie dokonywany jest w kolejnym miesiącu rozliczeniowym

4. Brak opłaty wpisowej

Płatności do 10-go dnia każdego miesiąca przelewem tradycyjnym lub za pośrednictwem aplikacji Livekid

 

Miejsca komercyjne (pełnopłatne):

1. Opłata za pobyt dziecka w żłobku (czesne miesięczne – opłata stała): 1400,00 zł

*gdy przysługuje Rodzicom dofinansowanie z ZUS w wysokości 400,00 zł miesięcznie - czesne miesięczne wynosi 1000,00 zł

2. Opłata za zajęcia dodatkowe (za miesiąc – opłata stała): 150,00 zł

3. Opłata za wyżywienie (stawka dzienna) - stan na 08.05.2023:

18,90 zł – dieta zwykła,

19,90 zł – dieta specjalna tj. bez mleczna, bez nabiałowa, wegetariańska, bezglutenowa

*w przypadku zgłoszonych poprzez aplikację Livekid nieobecności planowanych zwrot za wyżywienie dokonywany jest w kolejnym miesiącu rozliczeniowym

4. Jednorazowa opłata wpisowa: 500,00 zł (płatna do 7 dni od podpisania umowy)

Płatności do 10-go dnia każdego miesiąca przelewem tradycyjnym lub za pośrednictwem aplikacji Livekid 

Rekrutacja na miejsca pełnopłatne odbywa się przez stronę: https://tworczakraina.pl/aktualnosci__trashed/rekrutacja-2023-2024/

Organ prowadzący
„Towarzystwo Wiedzy Powszechnej” Oddział Regionalny we Wrocławiu - Stowarzyszenie Oświatowe - kom 531538697
Dojazd

Budynek: Żłobek Twórcza kraina” , ul. Trawowa 57a, 54-614 Wrocław

Dojazd do żłobka Twórcza kraina, ul. Trawowa 57a

W odległości ok. 400 metrów od wejścia głównego do żłobka znajduje się przystanek Trawowa. Na przystanku zatrzymują się autobusy linii: 107, 119.

W odległości ok. 700 metrów od wejścia głównego do żłobka znajduje się przystanek Tyrmanda. Na przystanku zatrzymują się autobusy linii: 107, 119, 132, 241, 319.

W rozkładzie jazdy autobusów poszczególnych linii wskazane są kursy realizowane przez pojazdy niskopodłogowe.

Dostępność wejścia:

Do budynku prowadzi 1 wejście od strony ul. Trawowej. Żłobek znajduje się ciągu lokali usługowych.

Wejście do budynku ze schodami oraz podjazdem dla wózków.

Wejście do żłobka jest zabezpieczone przez system domofonowy.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność parkingu

Brak parkingu przynależnego wyłącznie do żłobka.

Duża liczba miejsc ogólnodostępnych przy budynku, w którym znajduje się żłobek.

Dostępność toalety:

W placówce nie jest dostępna toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Utrudnienia

Budynek parterowy, dla osób na wózkach dostępne jest tylko pomieszczenie szatni żłobka

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku

Istnieje możliwość wsparcia przez pracownika merytorycznego na parterze i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

Godziny pracy

Żłobek czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 17:00

Placówka dotowana
Tak
Łączna liczba miejsc
25
Kierownik - telefon
Karolina Lewoniewska - 574092965, organ prowadzący TWP - 531538697
Kierownik - email
tworczakraina@twpwroclaw.pl
Kierownik - godziny przyjmowania interesantów
Po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
Dodatkowe cechy

 Catering

 Diety eliminacyjne

 Parking

 Plac zabaw

 Podjazd dla niepełnosprawnych

 Podjazd dla wózków

 Rytmika

 Taras do werandowania

Grupy wiekowe

 12 miesięcy i 1 dzień - 36 miesięcy